Hvad er komplekse traumer?

Billedet viser en ensom bamse. Siden handler om hvad komplekse traumer er.
Udtrykket komplekse traumer beskriver børns eksponering for mange traumatiske begivenheder, og de vidtrækkende og langtidsvirkende konsekvenser eksponeringen har. De traumatiske begivenheder er ofte gennemgribende og forårsaget af andre mennesker. Begivenhederne begynder ofte tidligt i livet og kan forstyrre mange aspekter i et barns udvikling og selve dannelsen af et selv. Da traumerne ofte sker i barnets relation til en omsorgsperson, forstyrrer de barnets evne til at få et sikkert tilknytnings-bånd. Mange aspekter ved et barns sunde fysiske og mentale udvikling er afhængig af denne primære kilde til sikkerhed og stabilitet.

Komplekse traumer kan være ødelæggende for følelser, kognition og selvopfattelse

Mange børn med komplekse traume-historier lider under en række traumatiske begivenheder, såsom fysisk og seksuelt misbrug, vidne til vold i hjemmet, adskillelse fra familiemedlemmer og gentagne gange at blive gjort til et offer af andre mennesker. Komplekse traumer kan have en ødelæggende virkning på et barns fysiologi, følelser, evne til at tænke, lære og koncentrere sig, impulskontrol, selvopfattelse og relationer med andre. Hen over livet kan de komplekse traumer være forbundet med en lang række problemer, herunder afhængighed, kroniske sygdomme, depression, angst, selvskadende adfærd og andre psykiatriske lidelser.

Barnets problemer fortsætter i voksenlivet

Ud over konsekvenserne for barnet og for samfundet, bærer disse problemer også en stor omkostning for samfundet. For eksempel kan et barn, der ikke kan lære, vokse op og blive en voksen, som ikke kan holde på et job. Et barn med kroniske fysiske problemer kan vokse op og blive en kronisk syg voksen. Et barn, der vokser op og har lært at hade sig selv, kan blive en voksen med en spiseforstyrrelse eller et stofmisbrug.

Børnenes tilpasning til trusler kan give bagslag

Børn, hvis familier og hjem ikke giver konsekvent sikkerhed, komfort og beskyttelse, kan udvikle måder at klare sig på, som gør at de kan overleve og fungere fra dag-til-dag. For eksempel kan de være over-sensitive overfor andres stemninger, altid holde øje, for at finde ud af, hvad de voksne rundt om dem føler og hvordan de vil opføre sig. De kan holde deres følelser tilbage fra andre, aldrig lade dem se, når de er bange, ked af det eller vred. Disse former for lærde tilpasninger giver mening, når fysiske og/eller følelsesmæssige trusler altid er til stede. I takt med, at barnet vokser op og møder situationer og forhold, der er sikre, er deres tilpasninger ikke mere til nytte, og kan faktisk give bagslag og forstyrre evnen til at leve, elske og blive elsket.

 

Kilde

The National Child Traumatic Stress Network. ” Complex Trauma.” 4. september 2016. www.nctsn.org.