Hvilke børn får PTSD?

Billedet forestiller en trist dreng. Siden handler om hvilke børn der får PTSD.Forældre ønsker at beskytte deres børn mod skræmmende, farlige eller voldelige begivenheder, men det er ikke altid muligt for dem at beskytte deres børn mod farer. Efter én eller flere traumatiske begivenheder kan mange børn og teenagere ikke bare glemme det skete og komme videre. De der udvikler reaktioner der fortsætter og påvirker deres hverdag, selv efter den traumatiske begivenhed er overstået, lider af traumatisk stress.

Hvad er risikofaktorer for PTSD hos børn?

Der er tre risikofaktorer, som det har vist sig, øger risikoen for, at børn og teenagere får PTSD. Disse faktorer er:

  • Hvor alvorligt traumet er.
  • Hvordan forældrene reagerer på traumet.
  • Hvor tæt på eller langt væk barnet er fra traumet.

Der er tendens til, at børn og teenagere, der går gennem de mest alvorlige traumer, har det højeste niveau af PTSD symptomer.PTSD ser forskelligt ud hos børn i forskellige aldre.PTSD symptomer kan være mindre alvorlige, hvis de har mere støtte fra familien, og hvis forældrene er mindre forstyrret af traumet. Endvidere rapporteres der mindre lidelse hos børn og teenagere, der er længere væk fra begivenheden.

Traumer hvor personer skader andre personer

Andre faktorer kan også påvirke PTSD. Begivenheder, der involverer personer, som skader andre personer, såsom voldtægt og overfald, er mere tilbøjelige til at resultere i PTSD end andre typer af traumer. Desuden så gælder, at jo flere traumer de går igennem, jo større er risikoen for at få PTSD.

Traumer påvirker alle aldre

Et andet spørgsmål er, om et barns alder på traume-tidspunktet har en effekt på PTSD. Forskere tror, at traumers virkning ikke varierer efter barnets alder. At det nærmere er sådan, at PTSD ser forskellig ud hos børn i forskellige aldre.

 

Kilder

U. S. Department of Veterans Affairs. “PTSD in children and teens.” 13. august 2015. www.ptsd.va.gov.