Borderline eller Kompleks PTSD?

Billedet viser en kvinde med et tomt ansigt. Siden handler om borderline i forhold til Kompleks PTSD.
Personer der har gennemgået langvarige gentagne traumer, som rækker ud over de traumer, der kan give PTSD bliver fejlagtigt diagnosticeret med personlighedsforstyrrelser – specielt diagnosen borderline. Dette på trods af, at symptomer og årsagen til symptomerne kan være meget forskellige. I det følgende vil forskellen på borderline og Kompleks PTSD blive beskrevet. Det er planlagt, at diagnosen Kompleks PTSD skal være med i det næste diagnosesystem – ICD-11.(6)

Overlap med borderline og andre psykiske sygdomme

Der har længe været en debat om, hvorvidt Kompleks PTSD er det samme som kombinationen af PTSD og ”Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse” (senere benævnt ”borderline”).(7)

Med hensyn til afgrænsning fra andre syndromer, er der noget overlap mellem symptomer fra Kompleks PTSD og depression (2). Desuden er der mange af symptomerne fra Kompleks PTSD, som overlapper med personlighedsforstyrrelser. Der er specielt et stort overlap mellem Kompleks PTSD og borderline (2)(3). Vedvarende symptomer med forvrænget selvopfattelse, social isolation og mistænksomhed overlapper også med skizoid, paranoid, schizotypal og undvigende personlighedsforstyrrelse. (1)

Kompleks PTSD og personlighedsforstyrrelser har forskellig årsag

Fejlagtig anvendelse af begrebet personlighedsforstyrrelse på individer med Kompleks PTSD kan være den mest stigmatiserende diagnostiske fejl, men det er på ingen måde den eneste. Generelt er de diagnostiske begreber i den psykiatriske kanon, herunder simpel PTSD, ikke designet til overlevere efter langvarige, gentagne traumer og passer ikke godt til dem. (5)

Personer der er blevet misbrugt gentagne gange, bliver undertiden fejlagtigt diagnosticeret af psykiatere som havende borderline eller dependent personlighedsforstyrrelse. Forskere håber, at diagnosen Kompleks PTSD, vil forhindre psykiatere, offentligheden og dem, der lider af traumer fra fejlagtigt at få den forkerte diagnose.(8) Diagnosen Kompleks PTSD forventes at være med i det næste diagnosesystem: ICD-11.(6)

Forskellen på Kompleks PTSD og borderline

Trods at borderline og Kompleks PTSD på nogen punkter ligner hinanden, er de meget forskellige på vigtige punkter: (7)

 • Traumatisk stress er ikke en forudsætning ved borderline.

Borderline kræver IKKE en traumatisk stressor i diagnosen, hvoimod Kompleks PTSD fokuserer på effekten af traumer. PTSD symptomer er heller ikke nødvendigvis til stede ved borderline. Ved Kompleks PTSD er PTSD symptomer et hovedelement ved forstyrrelsen.(7, 9)

 • Behandlingen er meget forskellig.

Ved borderline er fokuset for behandling, at mindske livs-forstyrrende adfærd så som selvmords- og selvskadende adfærd, mindske afhængigheden af andre og øge en stabil følelse af et selv. I kontrast hertil, er behandlingen af Kompleks PTSD fokuseret på, at mindske at personen undgår sociale relationer, at udvikle et mere positivt selvkoncept og relativ hurtig engagere personen i en revurdering af traumeminder og deres mening. (7)

 • Forstyrrelserne i selvkoncept og relationen med andre mennesker er meget forskellig.

Borderline er karakteriseret ved frygten for at blive forladt, skiftende selvbillede og selvkoncept, skiftende idealisering og devaluering i relationer, selvmordsadfærd og hyppigt impulsiv. I Kompleks PTSD er frygten for at blive forladt ikke et krav ved diagnosen, selv-identiteten er konsekvent negativ snare end skiftende og forstyrrelser i relationer med andre mennesker fremhæver kronisk undgåelse af relationer fremfor kronisk kaotisk engagement. Disse forskelle har signifikant konsekvens for behandlingen.(7, 9)

 • Problemer med at regulere følelser kommer til udtryk på forskellig vis.

Selvom vanskeligheder med at regulere følelser er centrale ved både Kompleks PTSD og borderline, kan det faktisk være til stede ved næsten alle psykiske lidelser, men det er ikke afgørende. Kendetegnet ved Kompleks PTSD er, at den kræver, at det er et primært problem, at personen ikke kan regulere sine følelser.(2) Problemet med at kunne regulere følelser kommer også til udtryk på forskellig vis. Ved Kompleks PTSD omfatter det overvejende emotionel følsomhed, reaktiv vrede og dårlige måder at håndtere det på (ex brug af alkohol og stoffer). I borderline kan nogle af de foregående iagttages, men det karakteristika, der måske ligefrem definerer lidelsen, inkluderer selvmord og selvmordsforsøg såvel som selvskadende adfærd. Selvmord og selvskade forekommer langt mindre ved komplekse former for PTSD end ved borderline. (7)

Symptomer som er betegnende for, om en person har borderline

En vigtig test på om symptomer beskriver borderline eller Kompleks PTSD, er hvordan personen beskriver sine symptomer. En undersøgelse har vist, at personer med borderline rapporterer om mange af de samme symptomer som der er ved PTSD og Kompleks PTSD. De var imidlertid klart anderledes i den måde, hvorpå de udtrykte de symptomer som er unikke for borderline. Følgende symptomer var meget betegnende for, at de havde borderline snarer end, at de havde Kompleks PTSD: (7)

 • Hektiske bestræbelser på at undgå reelt eller indbildt at blive forladt.
 • Ustabile og intense relationer til andre mennesker karakteriseret ved skift mellem ekstrem idealisering og devaluering.
 • Markant og vedvarende ustabilt selvbillede eller følelse af selv.

Kompleks PTSD er ikke en erstatning for borderline

Selvom borderline og Kompleks PTSD overlapper væsentligt, er Kompleks PTSD ikke en erstatning for borderline eller en sub-type af borderline. Beviser foreslår i stedet for, at en undergruppe af borderline patienter, som ofte men ikke altid har PTSD samtidig med borderline, kan blive bedst forstået og behandlet, hvis Kompleks PTSD er udtrykkeligt taget fat på, og i nogle tilfælde i stedet for borderline.(4)

 

Kilder
 1. S. Palic.”Measurement and Documentation of Complex PTSD in treatment Seeking Traumatied Refugees”. Danish National Centre of Pchychotraumatology, University of Southern Denmark, Faculty of Health Sciences. 2013.
 2. Resick P.A., Bovin M.J., Calloway A.L., Dick A.M., King M.W., Mitchell K.S., et al.” A critical evaluation of the complex PTSD literature: implications for DSM-5”. 2012. J Trauma Stress.
 3. McLean L.M., Gallop R. “Implications of childhood sexual abuse for adult borderline personality disorder and complex posttraumatic stress disorder”.2003.  Am J Psychiatry.
 4. Julian D Ford and Christine A Courtois. “Review: Complex PTSD, affect dysregulation, and borderline personality disorder.” 2014. www.biomedcentral.com.
 5. J. L. Herman. ”Complex PTSD: A Syndrome in Survievers of Prononged and Repeated Trauma”. 1992. Journal of Traumatic Stress.
 6. ”ICD-11 Beta Draft (Foundation).” 17. august 2015. www.who.int
 7. Marylène CloitreDonn W. GarvertBrandon Weiss m.fl. Distinguishing PTSD, Complex PTSD, and Borderline Personality Disorder: A latent class analysis.” 2014; 5: 10. European Journal of Psychotraumatology.  
 8. Julia M. Whealin, PhD og Laurie Slone, PhD. ”Complex PTSD. From the National Center for Post-Traumatic Stress Disorder, Department of Veterans Affairs”.www.mentalhealth.va.gov.
 9. Cloitre M, Garvert D. W, Brewin C. R. m.fl. ”Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” Side 9. 2013. European Journal of Psychotraumatology.