Hvad giver udsendte soldater PTSD?

Billedet viser nogle soldater, Siden handler om hvad der giver soldater ptsd.

Soldater udsendes som fredsbevarende styrker eller direkte til kamphandlinger. Begge typer missioner kan give PTSD eller andre psykiske problemer.

Stærk sammenhæng mellem kamphandlinger og stress

Udsendte soldater er i risiko for at dø eller blive skadet. De ser måske andre, der er skadet eller dræbt. Måske bliver de nød til at skade eller dræbe andre. De er i beredskab døgnet rundt. Disse og andre faktorer kan øge deres risiko for at få PTSD eller andre psykiske problemer. (1)

En mængde forskning viser en stærk sammenhæng mellem mængden af kamphandlinger, og hvor stresset soldaterne føler sig. (1) Andre stressfaktorer, som der er til stede både ved traditionelle krigsmissioner og fredsbevarende missioner, omfatter pludselig ændring af livsstil, adskillelse fra familien, udmattelse, ugunstige klimatiske forhold, usikkerhed om længden af missionen og demoralisering om effekten af missionen. (3, 4)

Fredsbevarende missioner er langtfra fredelige

Selvom fredsbevarende operationer historisk bliver betragtet som relativ godartede i forhold til traditionelle kampmissioner, indeholder disse fredsbevarende operationer ofte civile kombattanter, og eksponering for eftervirkningerne af vold eller igangværende grusomheder. (2)

Soldaterne bliver ofte konfronteret med traumatiske begivenheder, der er typiske i krigszoner. Fx kan de være vidne til død eller døende, at skulle fjerne civile døde kroppe, eller bliver involveret i alvorlige ulykker. (2)

Fredsbevarende soldater bliver nogle gange konfronteret med landminer, som der ikke er eksploderet, eller de bliver skudt på som et resultat af misforståelser. De kan ved et uheld ende i en krydsild mellem to bevæbnede stridende parter eller blive beskudt for at de skal holde sig fra visse områder. Fredsbevarende soldater kan være vidne til grusomheder og involveret i alvorlige ulykker.Soldaterne kan undertiden også være vidne til ondsindet ødelæggelse af ejendom eller grusomheder begået mod deres kollegaer eller civile. (2)

Arten og hyppigheden af potentielt traumatiske begivenheder varierer voldsomt mellem de forskellige fredsbevarende missioner. De kan spænde fra godartede observatør operationer til meget farlige fredsbevarende missioner (fx Bosnien). (2)

Stressfaktorer ved fredsbevarende missioner

Udover de mere traumatiske begivenheder, som de fredsbevarende soldater bliver udsat for, er der også en række stressfaktorer, som der er forbundet med fredsbevarende missioner. Undersøgelser viser, at nedenstående lav-niveau stressorer har en varig negativ psykologisk effekt og kan bidrage til udviklingen af PTSD (2, 5, 6, 7):

 • Følelse af hjælpeløshed i forbindelse med at kunne mindske folks lidelser og forbedre deres sikkerhed.
 • Kedsomhed.
 • Konflikter om roller og pligter.
 • Hån og chikane fra civile.Stress kan bidrage til udvikling af PTSD.
 • Usikkerhed om regler for magtanvendelse og betingelser, hvorunder om offensiv handling er acceptabelt.
 • Nærhed til potentielt fjendtlige individer for at kunne give humanitær assistance og beskyttelse.
 • Manglende tro blandt mange fredsbevarende soldater om, at den stress, som de gennemgår, bliver forstået af deres familie, venner og regeringen.

 

Kilder
 1. U. S. Department of Veterans Affairs. “Mental Health Effects of Serving in Afghanistan and Iraq. Jan. 3, 2014. www.ptsd.va.gov.
 2. Bolton, Elisa E. U. S. Department of Veterans Affairs. “Peacekeepers and Traumatic Stress.” Jan, 3, 2014.
 3. King, D.W., King, L.A., Foy, D.W. mv.” Posttraumatic stress disorder in a national sample of female and male Vietnam veterans: Risk factors, war-zone stressors, and resilience-recovery variables”. 1999. Journal of Abnormal Psychology, 108, 164-170.
 4. Rosebush, P.A. “Psychological intervention with military personnel in Rwanda”. 1998. Military Medicine, 163, 559-563.
 5. Bramsen, I., Dirkzwager, A.J.E., & Van der Ploeg, H.M. ”Predeployment personality traits and exposure to trauma as predictors of posttraumatic stress symptoms: A prospective study of former peacekeepers”. 2000. American Journal of Psychiatry, 157(7), 1115-1119.
 6. Litz, B.T., King, L.A., King, D.W.mv. “Warriors as peacekeepers: Features of the Somalia experience and PTSD”. 1997. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(6), 1001-1010.
 7. OâBrien, L. S. “What will be the psychiatric consequences of the war in Bosnia? A bad war from the psychiatric point of view, leading to hidden pathology”. 1994. British Journal of Psychiatry, 164, 443-447.