Psykiatriske lidelser samtidig med PTSD

 

Billedet forestiller en mand med PTSD. Siden handler psykiatriske lidelser samtidig med PTSD.Diagnosen posttraumatisk stress står sjældent alene. Som PTSD-ramt er det mere normalen end undtagelsen, at man har flere psykiatriske diagnoser oveni. Det tyder endda på, at det store flertal af personer med PTSD opfylder kriterierne for mindst én anden psykiatrisk lidelse, og en stor del har 3 eller flere andre psykiatriske diagnoser. De mest almindelige psykiatriske lidelser, der er samtidig med PTSD er depressive lidelser, angstlidelser og stofmisbrugslidelser. (3) De vil blive gennemgået i det følgende.

F.32 Depression (1)

En depressiv episode skal vare min. 2 uger. En person kan få en mild, middel eller svær depression. Hvad den kaldes afhænger af, hvor mange symptomer personen har. Min. 2 af følgende syndromer skal være til stede:

 • Nedtrykthed i en grad, der er absolut unormal for personen, til stede det meste af dagen og næsten hver dag, stort set upåvirket af omstændighederne, og opretholdt i min. 2 uger.De mest almindelige psykiatriske lidelser samtidig med PTSD er depression, angst og stofmisbrug.
 • Tab af interesser og glæde ved aktiviteter, der normalt er behagelige.
 • Nedsat energi eller øget udmattelse.

Yderligere skal min. 4 af følgende symptomer være til stede:

 • Tab af tillid og selvværd.
 • Urimelig skyldfølelse/selvbebrejdelser.
 • Tilbagevendende tanker om død eller selvmord.
 • Klager eller tegn på nedsat evne til at tænke eller koncentrere sig, såsom ubeslutsomhed og vaklen.
 • Ændring i psykomotorisk aktivitet (muskelbevægelser udløst af psykiske impulser).
 • Enhver type søvnforstyrrelser.
 • Ændring af appetit (fald eller stigning).

Ved at depressiv episode kan der også være somatiske symptomer. Ved svær depression vil der i de fleste tilfælde være somatiske symptomer. Det kan fx dreje sig om manglende følelsesmæssige reaktioner, appetitløshed, vågne alt for tidligt om morgenen, mest depressiv om morgenen, tab af vægt, tab af interesse for sex. Ved svær depression kan der også være psykotiske symptomer. Hvis der er, skal et af følgende punkter være opfyldt:

 • Vrangforestillinger eller hallucinationer. Ex med depressiv, skyldig, hypokondrisk, nihilistisk (absolut benægtende og forkastende standpunkter), selvrefererende eller forfølgelsesmæssigt indhold.
 • Depressiv stupor (reagerer ikke på stimuli).

Angstlidelser

F40.0 Agorafobi

Konsekvent frygt for eller undgåelse af to af følgende situationer: Skarer, offentlige steder, at rejse alene, at rejse hjemmefra. Symptomer på ex. hjertebanken, svedtendens, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsproblemer, føle sig chokeret, frygt for at dø, hedetur, kuldegysninger. Symptomerne giver betydelig lidelse. Diagnosen kan være inkluderet panik angst (F41.0). (1)

F40.1 Social fobi

Markant frygt for at blive i fokus for opmærksomhed, eller opføre sig på en måde, der vil være pinligt eller ydmygende, eller undgåelse af disse situationer.Forbier giver væsentlig lidelse og angst.Fobien kan komme til udtryk i sociale situationer, såsom at spise eller tale offentligt, offentligt støde ind i nogen man kender, være i eller komme ind i gruppe-situationer som ex. fester, møder og klasseværelser. Symptomer kan ex være: hjertebanken, svedtendens, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsproblemer, føle sig chokeret, frygt for at dø, hedetur, kuldegysninger, rødmen, frygt for opkastning, frygt for vandladning. Symptomerne giver betydelig lidelse. (1)

F40.2 Specifik (isoleret) fobi

Enten markant frygt for en bestemt genstand eller situation, eller markant undgåelse af sådanne genstande eller situationer.Et fobi kan komme til udtryk i en bestemt situation eller overfor en bestemt genstand, eller ved at du undgår situationen eller genstanden.De mest almindelige genstande og situationer er dyr, fugle, insekter, højder, torden, at flyve, små lukkede rum, synet af blod eller skader, injektioner, tandlæger og hospitaler. Der skal være en væsentlig angst og lidelse forbundet med fobiet. (1)

F41.0 Panikangst

Tilbagevendende panikanfald, der ikke konsekvent er forbundet med en konkret situation eller genstand, og som ofte kommer spontant i ikke-anstrengende og ikke- livstruende situationer. Et panikanfald er kendetegnet ved, at der kommer intens frygt eller ubehag samtidig med, at det starter brat, varer min. et par minutter og når sit højdepunkt indenfor et par minutter.Panikangst starter brat og er kendetegnet ved at der kommer et intens frygt eller ubehag.Symptomer er ex. hjertebanken, svedtendens, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsproblemer, følelse af kvælning, ubehag i brystet, kvalme, svimmelhed, frygt for at dø, hedetur, kuldegysninger. Panikangst kan man have i enten moderat eller svær grad afhængig af, hvor ofte personen har panikanfald.(1)

F41.1 Generaliseret angst forstyrrelse

En periode på min. 6 måneder med fremtrædende spænding, bekymring og ængstelse over hverdagsproblemer. Symptomer kan ex være hjertebanken, svedtendens, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsproblemer, følelse af kvælning, ubehag i brystet, kvalme, svimmelhed, frygt for at dø, hedetur, kuldegysninger, koncentrationsbesvær, bliver nemt forskrækket, er irritabel, søvnproblemer. Bemærk i øvrigt, at der kan være andre kriterier for børn.(1)

Andre angstforstyrrelser som eventuelt er blandet med depression forefindes også.

Misbrug af alkohol og stoffer (2)

Nogle mennesker forsøger at håndtere deres PTSD– symptomer ved at drikke kraftigt, bruge stoffer eller ryge for meget. Hvis en person har både PTSD og misbrug af alkohol eller stoffer, er det sandsynligt, at hun også har andre sundhedsmæssige problemer (såsom fysisk smerte), problemer i parforholdet (med familie og/eller venner) eller problemer med at fungere (som at holde på et job eller opholde sig i skole). Brug af stoffer og/eller alkohol kan gøre PTSD symptomer værre. Fx:

 • PTSD kan skabe søvnproblemer (problemer med at falde i søvn eller vågner op i løbet af natten). Du kan “medicinere” dig selv med alkohol eller narkotika, fordi du tror, at det hjælper søvnen, men narkotika og alkohol ændrer kvaliteten af ​​søvnen, og du vil føle dig mindre frisk.
 • PTSD kan gøre at du føler dig “følelsesløs” (som at blive afskåret fra andre), vred og irritabel eller deprimeret. PTSD kan også gøre, at du føler, at du altid er “på vagt”. Alle disse følelser kan blive værre, når du bruger stoffer og alkohol.Brug af stoffer og alkohol kan gøre PTSD-symptomer værre.
 • Narkotika og alkohol tillader dig at fortsætte med ”undgåelse”, som er en del af PTSD. Undgår du dårlige minder og drømme eller mennesker og steder kan det faktisk betyde, at PTSDén holder længere. Du kan ikke opnå så store fremskridt i behandlingen, hvis du undgår dine problemer.
 • Du drikker måske eller bruge stoffer, fordi det distraherer dig fra dine problemer for en kort tid, men narkotika og alkohol gør det svære for dig at koncentrere dig, være produktiv, og nyde alle dele af dit liv.

Kilder
 1. World Health Organization. “The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research.” 1993. www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf
 2. U.S. Department of Veterans Affairs. “PTSD and substance abuse in veterans.” www.ptsd.va.gov.
 3. Brady KT, Killen TK m.fl. “Comorbidity of psychiatric disorders and posttraumatic stress disorder.” Abstract. J Clin Psychiatry. 2000. www.ncbi.nlm.nih.gov