Posttraumatisk vækst

Billedet viser en mand, der tænker over tilværelsen.
PTSD / Kompleks PTSD og posttraumatisk vækst sker på én gang.

Man har således sine problematiske symptomer samtidig med, at man i visse tilfælde kan have lært meget om sig selv, livet og andre mennesker, og derved har opnået en vis visdom.
Carola Maack har udarbejdet en PhD-afhandling om behandling til kvinder med Kompleks PTSD. I afhandlingen har hun sammenfattet følgende viden om posttraumatisk vækst. (1)

Vækst og psykologiske problemer sker på én gang

Posttraumatisk vækst skal ikke ses som et alternativ til psykologiske problemer efter traumer, men en proces og et produkt, som udvikler sig, når man prøver at håndtere effekten af traumerne.

Negative konsekvenser af traumerne sameksisterer ofte med vækst. Fokus på vækst efter traume bør ikke ske på bekostning af empati for overleverens smerte og lidelse, og traumer er ikke nødvendige for at opnå vækst. (2)(3)(4)

Hvad er posttraumatisk vækst?

Posttraumatisk vækst defineres af Tedeschi og Calhoun som: (3)(4)

Oplevelsen af postitiv forandring, der opstår som et resultat af kampen med meget udfordrende livskriser.

Det giver sig udtryk på en række forskellige måder: (2)(3)

 • Øget forståelse for livet i almindelighed.
 • Mere meningsfulde relationer.
 • En øget forståelse af personlig styrke.
 • Ændret prioriteter.
 • Et rigere eksistentiel og åndeligt liv.

Calhoun og Tedeschi skriver, at traumatiserede personer kan udvikle følgende: (4)

 • Evnen til at balancere mellem at reflektere og handle.
 • Vægte hvad de ved og ikke ved om livet.
 • Være bedre i stand til at acceptere nogle af livets paradokser.
 • Mere åben og tilfredsstillende behandling af de grundlæggende spørgsmål om menneskets eksistens.

Personer som har været igennem en betydelig posttraumatisk vækst kan udvikle visdom. De har en vished om paradokser som en del af livet. De kan tåle paradokser som en del af vores eksistentielle tilstand, og de lytter ikke kun til deres hoved, men både til hoved og hjerte. (5)(6)

Væksten kan også være en illusion

Når overlevere har rapporteret om posttraumatisk vækst, har det ikke altid været autentisk vækst. Det kan også være: (7, 8, 9)

 • Selvforstærkende og selvbeskyttende illusioner.
 • Coping-mekanismer.
 • Reel udfald eller tilpasning.

 

Kilder
 1. Carola Maack. 2012. ”Outcomes and Processes of the Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) and its Adaptions and Psychodynamic Imaginative Trauma Therapy (PITT) for Women with Complex PTSD”. Aalborg University.
 2. Tedeschi, R.G. & Calhoun, L.G. 2004a. “Posttraumatic Growth: Conceptual Foundation and Empirical Evidence”. Psychological Inquiry.
 3. Tedeschi, R.G. & Calhoun, L.G. (2004b). “Posttraumatic Growth: A New Perspective on Psychotraumatology”. Psychiatric Times.
 4. Calhoun, L.G. & Tedeschi, R.G. 1999. “Facilitating Posttraumatic Growth: A Clinician’s Guide”. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 5. Wirtz, U. 2003. ”Die spirituelle Dimension der Traumatherapie”. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie.
 6. Wirtz, U. 2006. “Flügel trotz allem: Wachstumschancen nach traumatischen Erfahrungen – Vom Guten des Schlechten”. Presentation at the conference “Grenzgänge – 20 Jahre Frauen – Sucht – Arbeit”. München: Condrobs e.V.
 7. Maercker, A. & Zoellner, T. 2004. “The Janus Face of Self-Perceived Growth: Toward a Two-Component Model of Posttraumatic Growth”. Psychological Inquiry.
 8. Nolen-Hoeksema, S. & Davis, C.G. 2004. ”Theoretical and Methodological Issues in the Assessment and Interpretation of Posttraumatic Growth”. Psychological Inquiry.
 9. Stanton, A.L. & Low, C.A. 2004. “Toward Understanding Posttraumatic Growth: Commentary on Tedeschi and Calhoun”. Psychological Inquiry.