Behandling af PTSD hos børn og teenagere

Opdateret 18. februar 2023Billedet viser en dreng, der har PTSD. Afsnittet handler om PTSD hos børn og teenagere.

For mange børn går PTSD-symptomerne væk af sig selv efter et par måneder. Alligevel udviser nogle børn symptomer i årevis, hvis de ikke får behandling.(1) Der er rimelig bevis for, at psykoterapi er virksomt for børn og teenagere med PTSD på kort sigt. Desuden er der noget bevis for, at psykoterapi kan mindske symptomer på angst og depression, hos børn og teenagere, der er diagnostiseret med PTSD. (2)

Kun én type terapi der er nok bevis for virker efter 1 år

Der er imidlertid kun én type terapi, som der er nok bevis for er effektiv til at mindske PTSD og depression i op til et år efter behandling. Det er kognitiv adfærdsterapi (CBT/KAT), som også har vist sig at være bedre end støttende behandling. (2)

Kognitiv adfærdsterapi

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi

En type kognitiv adfærdsterapi er traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi. I den terapiform kan barnet fortælle om hans eller hendes erindring om traumet. Terapiformen indeholder også teknikker til at mindske bekymringer og stress. Barnet kan lære at hævde sig selv.Terapien kan indeholde læring om at ændre tanker eller overbevisninger om traumet, som ikke er korrekte eller sande. For eksempel kan et barn efter et traume begynde at tænke, “verden er fuldstændig utryg.” (1)

En sikker og effektiv behandling af PTSD

Nogle kan stille spørgsmål ved, hvorvidt man bør bede børn om at tænke på og huske begivenheder, som skræmte dem. Men denne behandlingstilgang er nyttig, når børn lider ved mindet om traumet. Barnet kan blive undervist i sit eget rolige tempo, mens de tænker på traumet. På den måde lærer de, at de ikke behøver at være bange for deres minder. Forskning viser, at traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er sikkert og effektiv for børn med PTSD. (1)

Kognitiv terapi til coaching af forældre

Kognitiv terapi bruges også til coaching af forældre og pårørende. Det er vigtigt for forældre at forstå virkningen af PTSD. Research viser, at jo bedre forældre kan klare traumet, og jo mere de kan støtte barnet, jo bedre vil deres barn fungere. Derfor er det vigtigt, at forældre søger behandling til dem selv, så de kan udvikle de nødvendige mestringsstategier, som kan hjælpe deres barn. (1)

Kognitiv adfærdsterapi i grupper

Der er meget lidt evidens for, at Kognitiv adfærdsterapi i grupper virker for børn og unge. (3)

EMDR

Terapiformen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kombinerer kognitiv terapi med styrede øjenbevægelser. (1) Der er kun lidt evidens for, at EMDR-behandling skulle virke ved børn og unge.(3)

Medicin

WHO (World Health Organization) anbefaler på det kraftigste, at børn og unge IKKE får antidepressiver.(3)

Særlig behandling

Særlige behandlinger kan være nødvendige for børn, der viser upassende seksuel adfærd, ekstreme adfærdsproblemer, eller problemer med stoffer eller alkohol.(1)

 

Kilder
  1. U. S. Department of Veterans Affairs. “PTSD in children and adulescents.” 9. november 2022. www.ptsd.va.gov.
  2. Gillies D, Taylor F m.fl. The Cochrane Collaboration. “Psychological therapies for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents.” “Discussion”. cochranelibrary.com
  3. World Health Organisation. “Guidelines for the management of conditions spicifically related to stress.” 2013. s. 194-207, s. 225-232. apps.who.int.