Børn og traumatiske begivenheder

Opdateret 4. december 2020Foto af Jordan Whitt

Når et barn føler sig intenst truet af en begivenhed, er vidne eller involveret i begivenhed, kalder vi det en traumatisk begivenhed. Der er en lang række begivenheder eller traumetyper, som børn og unge kan blive udsat for. Dem kan du læse om i det følgende.(1)

Bemærk i øvrigt, at det ikke er alle børn, som vil få PTSD af disse traumetyper.

Mobning

Mobning er en bevidst handling, som børn ikke har bedt om, og som foregår med det formål at påføre social, fysisk og/eller psykisk skade på en som anses for at være mindre magtfuld. Mobning sker gerne gentagne gange og er en form for aggression og chikane, der forhindrer en i at nyde et trygt, stress-frit liv, læringsmiljø eller arbejdsliv.(1)

Mere viden om mobning.

Samfundsvold

Samfundsvold er eksponering for bevidst vold udført i offentlige områder af personer, der ikke er i familie sammen. Det kan omfatte individuelle eller gruppe konflikter. Fx mobning, kampe mellem bander, skydning i lokalsamfund, krigs-lignende tilstande og terrorangreb. Samfundsvold er et bevidst forsøg på at skade en eller flere personer og inkluderer mord, voldtægt, røverier og angreb med fx bat, knive eller pistoler.(1)

Mere viden om samfundsvold.

Komplekse traumer

Begrebet komplekse traumer beskriver både børns eksponering for mange traumer og de vidrækkende og langtidseffekter, der kommer af de traumer. Ofte er traumerne af en indgribende og alvorlig natur, hvor nogle mennesker påfører barnet traumer. Traumerne sker normalt tidligt i livet og kan forstyrre mange aspekter i et barns udvikling og dannelsen af et selv.(1)

Flere artikler om komplekse traumer.

Mere viden om komplekse traumer.

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer inkluderer orkaner, jordskælv, tornadoer, naturbrande, tsunamier, oversvømmelser, såvel som ekstreme begivenheder i forbindelse med vand såsom snestorm, tørke, ekstrem varme og vind storme. Disse begivenheder kan blandt andet føre til, at børn og familier fordrives, mister deres hjem, og personlige andele, skal skifte skole, økonomiske prøvelser, tab af støtte fra lokalsamfund, og endda skade og død på kære.(1)

Mere viden om naturkatastrofer.

Tidlige barndomstraumer

Barndomstraumer, der sker i alderen 0-6 år. Disse traumer kan være et resultat af forsætlig vold, som fx fysisk eller seksuel vold, eller vold i hjemmet, eller resultatet af naturkatastrofer eller krig. Små børn kan også opleve traumatisk stress som følge af pinefulde medicinske procedurer eller det pludselige tab af en forælder.(1)

Mere viden om tidlige barndomstraumer.

Vold i hjemmet

Inkluderer aktuel eller truende vold rettet mod en nuværende eller tidligere ægtefælle eller partner, uanset køn og seksualitet. Taktikker i partnervold kan være af fysisk, seksuel, finansiel, verbal eller følelsesmæssig natur. Der kan også opleves stalking, terrorisering, bebrejdelser, at gøre fortræd, ydmygelser, manipulation, og forsætlig isolation fra social støtte og familie. Børn er ofte skjulte, stille og bange vidner og nogen bliver direkte skadet.(1)

Mere viden om vold i hjemmet.

Medicinske traumer

Medicinske traumer refererer til reaktioner, som børn og deres familie kan have ved smerte, skade, alvorlig sygdom, gennemgribende medicinske procedurer (fx kirurgi) eller behandlinger (fx brændsår), der kan virke skræmmende. Medicinske traumer kan komme af en enkelt eller mange medicinske oplevelser.(1)

Mere viden om medicinske traumer.

Fysisk mishandling

Fysisk misbrug er når en forælder eller omsorgsperson foretager en handling, som resulterer i fysisk skade til et barn eller en teenager, såsom røde og blå mærker, snitsår, striber på huden, forstuvninger eller brækkede knogler. Det er fysisk mishandling selvom handlingen ikke var meningen.(1)

Mere viden om fysisk mishandling.

Flygtninge traumer

Mange flygtninge, specielt børn, har oplevet traumer relateret til krig eller forfølgelse, som kan have en effekt på deres psykiske og fysiske helbred lang tid efter, at oplevelserne har forgået. Disse traumer kan forekomme, når flygtninge er i deres hjemland, under flugt fra deres hjemland, eller under genbosættelse i Danmark.(1)

Mere viden om flygtninge traumer.

Seksuelt misbrug

Seksuelt misbrug er enhver interaktion mellem et barn og en voksen (eller et andet barn), hvor barnet bliver brugt til at seksuelt stimulere gerningsmanden eller en observatør. Seksuel misbrug kan omhandle både adfærd, hvor barnet bliver berørt og adfærd, hvor det ikke bliver berørt. Adfærd, hvor barnet ikke bliver berørt kan inkludere at se på barnets nøgne krop, gerningsmanden som blotter sin egen krop, eller udsætte barnet for pornografi. Både drenge og piger i alle samfundslag kan blive udsat for seksuel misbrug.(1)

Mere viden om seksuel misbrug.

Terrorisme og vold

Børn og familier kan blive dybt påvirket af massevold, terrorhandlinger eller samfundsvold i form af skydninger, bombninger eller andre former for angreb. Nogle voksne og børn kan være blevet fysisk skadet og have brug for medicinsk behandling og langvarig genoptræning. Nogle kan bekymre sig over deres families og venner sikkerhed, eller de har brug for at tilpasse sig, at en af deres kære er død.(1)

Mere viden om terror og vold.

Traumatisk sorg

Mens mange børn tilpasser sig efter et dødsfald, har andre børn vedvarende vanskeligheder med deres daglige liv og har svært ved at genkalde positive minder om deres kære. Et barn kan have en traumatisk reaktion efter et dødsfald, som var pludselig og uventet (fx gennem vold eller en ulykke), men også ved et dødsfald, som var forventet (fx på grund af sygdom).(1)

Mere om traumatisk sorg.

 

Kilder
  1. NCTSN. The National Child Traumatic Stress Network. “Trauma types.” 13. aug. 2020. www.nctsn.org