Diagnosen Udviklingsmæssig Traumeforstyrrelse

Billedet viser et grædende barn. Siden handler om diagnosen Traumatisk Traumeforstyrrelse.Eksperter som har viden og erfaringer med traumatiserede børn (netværket NCTSN) har foreslået diagnosen Udviklingsmæssig Traumeforstyrrelse, som en diagnose, der er dækkende for de symptomer som kronisk traumatiserede børn gerne har. (1) Disse børn har traumer af at have levet med vold og manglende omsorg. (4) De får mange diagnoser, som desværre ofte ikke er rettet mod de traumer, som har forstyrret deres udvikling. (2) 472 psykiatere, der arbejder med børn, støtter troværdigheden af den foreløbige diagnose “Udviklingsmæssig Traumeforstyrrelse (DTD)”. (3) Diagnosen er endnu ikke en del af diagnosesystemet ICD.

Diagnosen Udviklingsmæssig Traumeforstyrrelse (4)

A. Eksponering

Barnet eller teenageren har oplevet eller været vidne til mange eller langvarige hændelser over mindst et år, begyndende i den tidlige barndom eller tidlige teenageår, herunder:

A1. Direkte oplevet eller være vidne til gentagne eller alvorlige episoder af interpersonel vold.

A2. Væsentlige forstyrrelser i den beskyttende omsorgsgivning, som følge af gentagne ændringer hos den primære omsorgsperson, gentagen adskillelse fra den primære omsorgsperson, eller udsættelse for alvorlig og vedvarende følelsesmæssigt misbrug.

 

B. Affektiv og fysiologisk dysregulering

Barnet udviser forringet normative udviklingskompetencer relateret til regulering af ophidselse, herunder mindst to af de følgende:

B1. Manglende evne til at modulere, tolerere, eller komme sig ovenpå ekstreme affektstadier (ex frygt, vrede, skam), herunder langvarige og ekstreme raserianfald eller immobilisering (ubevægelighed).

B2. Forstyrrelser i reguleringen af kropsfunktioner (ex vedvarende forstyrrelser i søvn, spisning og eliminering; overaktivitet eller underaktivitet ved berøring og lyde; desorganiseret under rutinemæssige overgange).

B3. Formindsket bevidsthed / dissociation af fornemmelser, følelser og kropslige tilstande.

B4. Nedsat evne til at beskrive følelser eller kropslige tilstande.

 

C. Forstyrrelser i opmærksomhed eller adfærd

Barnet udviser forringede normative udviklingsmæssige kompetencer relateret til at holde opmærksomhed, læring eller klare stress, inkl. mindst tre af følgende:

C1. Optaget af fare, eller nedsat evne til at opfatte fare, herunder misfortolke tegn på farer og sikkerhed.

C2. Nedsat evne til at beskytte sig selv, herunder ekstrem risikotagning eller søgning efter spænding.

C3. Mangelfulde forsøg på at berolige sig selv (ex rokkende eller rytmiske bevægelser, tvangspræget ornani).

C4. Sædvanlig (tilsigtet eller automatisk) eller reaktiv selvskade.

C5. Manglende evne til at indlede eller opretholde målrettet adfærd.

 

D. Selv- og relationel dysregulering

Barnet udviser nedsat normative udviklings-kompetencer i deres følelse af selv-identitet og engagement i relationer, inkl. mindst tre af følgende:

D1. Intens optagethed af omsorgspersonens eller andre kæres sikkerhed (herunder gammelklog omsorgsgivning) eller svært ved at tolerere gensyn med dem efter separation.

D2. Vedvarende negativ selvfølelse, herunder selvlede, hjælpeløshed, følelse af værdiløshed, at være ineffektiv, eller at være defekt.

D3. Ekstrem og vedvarende mistillid, trods, eller mangel på gensidighed i adfærden overfor nære relationer med voksne eller jævnaldrene.

D4. Reaktiv fysisk eller verbal aggression mod jævnaldrene, omsorgspersoner eller andre voksne.

D5. Upassende (overdreven eller promiskuøse) forsøg på at få intim kontakt (herunder, men ikke begrænset til, seksuel eller fysisk intimitet) eller overdreven afhængighed af jævnaldrene eller voksne for at føle sig i sikkerhed og tryg.

D6. Nedsat evne til at regulere empatisk arousal, som det fremgår ved mangel på empati for, eller intolerance for, udtryk for lidelse hos andre, eller overdreven reaktion på andres lidelse.

 

E. Posttraumatiske spektrum symptomer

Barnet udviser mindst et symptom i mindst to af de tre posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) symptom klynger B, C og D.

 

F. Forstyrrelsens varighed

Mindst 6 måneder for symptomerne i kriterie B, C, D og E ved Udviklingsmæssig traumeforstyrrelse.

 

G. Funktionsnedsættelse

Forstyrrelsen forårsager klinisk betydelig lidelse eller svækkelse på to af følgende funktionsområder:

 • I skolen:

Ringe præstationer, deltager ikke, disciplinære problemer, frafald, mangler at færdiggøre (klasse)trin / kvalificere sig, konflikt med skolepersonale, læringshandicaps eller intellektuel svækkelse, der ikke kan forklares med neurologiske eller andre faktorer.

 • I familien:

Konflikt, undgåelse/passivitet, løbe væk, løsrivelse og udskifte med erstatninger, forsøg på fysisk eller følelsesmæssigt at skade familiemedlemmer, opfylder ikke ansvarsområder i familien.

 • Blandt jævnaldrene:

Isolation, afvigende overbevisninger, vedvarende følelsesmæssig konflikt, undgåelse / passivitet, involvering i vold eller handlinger, der ikke er sikre, alders-upassende tilhørsforhold eller form for samspil.

 • Juridisk:

Arrestationer / tilbagefald, detention, domfældelse, indespærring, overtrædelse af prøveløsladelse eller andre retskendelser, stigende alvorlige forbrydelser, forbrydelser mod andre personer, ligegyldighed eller foragt for loven eller for konventionelle moral standarder.

 • Sundhed:

Fysisk sygdom eller problemer, som der ikke fuldt ud kan redegøres for; fysiske skader eller forandringer, der involverer fordøjelses, neurologiske (herunder konversion symptomer eller analgesi (ophævet smertefølelse)), seksuelle, immun, kardiopulmonale (hjerte og lunger), proprioceptive (bevægelse) eller sensoriske systemer; svær hovedpine (inkl. migræne); eller kronisk smerte eller træthed.

 • Fagligt (for unge, der er involveret i at søge eller bliver henvist til beskæftigelse, frivilligt arbejde, eller jobtræning):

Manglende interesse i arbejde / levevej, manglende evne til at få eller beholde jobs, vedvarende konflikt med kollegaer eller ledere, underbeskæftiget i relation til evner, mislykkes med at opnå forventelige fremskridt.

 

Kilder
 1. Cloitre, Stolbach, Herman, van der Kolk, Pynoos, Wang & Petkova. ”A Developmental Approach to Complex PTSD: Childhood and Adult Cumulative Trauma as Predictors of Symptom Complexity.”
  Journal of Traumatic Stress, Vol. 00. No. 0, 2009, side 8. 
 2. Kisiel, Fehrenbach, Torgersen, Stolbach, McClelland, Griffin & Burkham. Constellations of Interpersonal Trauma and Symptoms in Child Welfare: Implications for a Developmental Trauma FrameworkJournal of Family Violence (2014) 29:side 3. 
 3. Ford, Grasso, Greene, Levine, Spinazzola & van der Kolk. Clinical Significance of a Proposed Developmental Trauma Disorder Diagnosis: Results of an International Survey of Clinicians”. Journal of Clinical Psychiatry, 74:8, side 847. August 2013. 
 4. Stolbach, Minshew, Rompala, Dominguez, Gazibara & Finke.”Complex Trauma Exposure and Symptoms in Urban Traumatized Children: A Preliminary Test of Proposed Criteria for Developmental Trauma Disorder.” Journal of Traumatic Stress, August 2013, pp. 1-9. 

Opdateret den