Psykologisk børnemishandling – et mønster der nedbryder barnet