Hvordan behandler man Kompleks PTSD i Region Sjælland?

Opdateret 2. maj 2021

Det offentlige har behandlingspakker til de personer, der har PTSD. Har du Kompleks PTSD er der endnu ikke et målrettet behandlingstilbud til dig. Region Sjælland har imidlertid fremtidssikret deres behandling, så den også passer til personer med Kompleks PTSD.

I denne artikel kan du læse om, hvordan Region Sjælland behandler personer med Kompleks PTSD. Samtidig får du også en lang række af de øvelser, som Region Sjælland bruger i deres behandling. Dem kan du se i den nederste halvdel af artiklen.

Symptomer på Kompleks PTSD er meget udbredte i Psykiatrien

En undersøgelse har vist, at de fleste, af dem, som henvises til behandling for PTSD symptomer hos psykiatrien i Region Sjælland, oplever at være plaget af symptomerKompleks PTSD. Faktisk havde flere symptomer svarende til Kompleks PTSD end PTSD. (4)

PTSD-pakkeforløb er ikke rettet mod Kompleks PTSD

Har du Kompleks PTSD og føler, at det offentliges PTSD-behandling ikke hjælper dig tilstrækkeligt mod dine symptomer på Kompleks PTSD, kan det skyldes, at de offentlige pakkeforløb for PTSD behandling er målrettet PTSD – ikke Kompleks PTSD. Der er endnu ikke noget konkret behandlingstilbud for dem, der har Kompleks PTSD. Det håber vi selvfølgelig, at de Danske Regioner udarbejder, når diagnosen Kompleks PTSD bliver implementeret i hele Danmark i starten af 2022(3).

Region Sjælland bruger deres viden om Kompleks PTSD i deres behandling

Indtil Danske Regioner laver et pakkeforløb for Kompleks PTSD, må du gøre brug af PTSD-pakkeforløb. Region Sjælland er imidlertid en af de regioner, som i en længere periode har haft fokus på at fremtidssikre deres behandlingsmetoder og tilpasse PTSD-pakkeforløbet til patienter med Kompleks PTSD. Behandlere fra alle de enheder der tilbyder pakkeforløb for PTSD er undervist i Kompleks PTSD, og de bruger værktøjer i deres behandling, som tilgodeser de særlige behov, som personer med komplekse traumer har.(1)

Du kan bruge værktøjer til Kompleks PTSD i din behandling

Synes du ikke, at behandlingen i din region, tilgodeser alle dine behov som Kompleks PTSD ramt, så kan du vælge at få hjælp af en privatpraktiserende psykolog, som er specialist i psykotraumatologi. Sammen kan I eventuelt bruge de mange værktøjer, som Region Sjælland bruger i deres behandling af Kompleks PTSD. Dem kan du finde i behandlings-manualen ”Tilbage til nutiden” fra Syddansk Universitetsforlag.

Ved Kompleks PTSD kan tilbydes en langvarig støttende indsats

Bor du på Sjælland kan du som Kompleks PTSD ramt modtage et af regionens pakkeforløb for PTSD. Når et pakkeforløb er gennemført afsluttes det som udgangspunkt. Ved afslutningen vurderer din behandler i samråd med dig, om du har brug for videre hjælp. Det kan være et nyt PTSD pakkeforløb, eller en mere langvarig støttende indsats i lokalpsykiatrien eller socialpsykiatrien. For eksempel fortsat hjælp til at øve dig i at planlægge en stabil hverdag og forebygge tilbagefald, eller måske efterbehandling hos en privatpraktiserende psykolog.(1)

Gruppe- eller individuel traumeterapi?

Der findes både behandlingstilbud som foregår i gruppe og individuelt i Region Sjælland. Gruppeterapi kan for eksempel hjælpe til med at mindske følelser af skam, ved at du kan se dig selv i medpatienters fortællinger og måske kan andres strategier til håndtering af symptomer være inspirerende. Modtager  du gruppeterapi, vil du blive tilbudt cirka dobbelt så mange timers terapi.(1) Den individuelle terapi tilpasses den enkelte patient, og er den bedste form for terapi, når du skal arbejde direkte med dine traumeminder.

PTSD behandlingsforløb tilpasses den enkelte

I Region Sjælland er der 6 forskellige behandlingssteder, hvor der foregår behandling af PTSD. Hver især skal de opfylde nogle krav, som er besluttet fra nationalt hold, for at gøre behandlingen ensartet i Danmark. Behandlerne tilpasser imidlertid deres behandling efter, hvor meget behandling, du tidligere har fået, hvilke traumesymptomer du særligt har problemer med, og hvilke coping værktøjer, du har erfaring med.(1)

Både eksponerende terapi og stabiliserende behandling

Ud over eksponerende traumebehandling, hvor du arbejder direkte med dine traumeminder, er der stabiliserende traumebehandling. Her bliver du hjulpet med at forstå og regulere kraftige traumereaktioner. Det er nødvendigt for dem med kraftige PTSD symptomer og er oftest nødvendigt for dem med Kompleks PTSD. Behandling er nemlig ikke effektiv, hvis du forsvinder i flashback. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at skifte mellem at blive stabiliseret og eksponeret for traumeminder.(1)

Behandlingsstederne bruger en værktøjskasse med metoder, der hjælper ved både Kompleks PTSD og PTSD

I den stabiliserende behandling bruger regionens behandlingssteder behandlings-manualen ”Tilbage til nutiden” som et grundelement i deres behandling. Manualen er en form for værktøjskasse med metoder, der kan hjælpe dig med både kernesymptomerne i PTSD og de personlighedsændringer, som ses ved Kompleks PTSD.(1)

Overordnet foregår behandlingen efter manualen ved, at du for eksempel lærer om, hvordan traumer påvirker dine følelser, sociale adfærd, krop, tanker og søvn. Du kan også lære, hvordan du kan blive mere modstandsdygtig overfor traumereaktioner ved at strukturere din dag og regulere traumereaktioner, når de aktiveres. Det og meget mere kan du lære på behandlingsstederne, og du kan indøve din nye viden med øvelser og hjemmeopgaver, så du automatisk kan bruge det i din hverdag.(1)

Temaer som kan hjælpe dig til en roligere hverdag med Kompleks PTSD

Her er de temaer, som Region Sjælland har fokus på under deres behandling af Kompleks PTSD. Det er forskelligt, hvilke af disse temaer de enkelte behandlingssteder bruger i deres behandling.(1)

Under hvert tema er der en lydfil med en øvelse. Øvelserne kan give dig nogle færdigheder, som kan hjælpe dig til at få det bedre. I Region Sjælland bruger de øvelserne i deres behandling af personer med Kompleks PTSD.

Du kan bruge øvelserne sammen med en behandler eller alene. Vær opmærksom på, at introduktionerne i øvelserne kun er vejledende. Bliver du trigget kan du vælge at lade det passere og gå videre i øvelsen eller prøv en anden øvelse.

Tolerancevinduet

Her hjælpes du til at forstå dine traumereaktioner, og hvad du kan tolerere, så du kan se, hvad du har brug for, til at genfinde din balance.(1)

Øvelse: Tilstedeværelse i nuet.

 

Reaktioner på fare – PTSD

Ved at lære at genkende traumereaktioner, som er fælles for mennesker, der har været udsat for traumer, kan du få øget forståelse af din tilstand og kan opnå bedre selvaccept.(1)

Øvelse: Teknik til at håndtere flashbacks ved hjælp af opmærksomhed.

 

Komplekse traumereaktioner

Mennesker, som lever med Kompleks PTSD er enten præget af skyld eller skamfølelse og tror, at det er dem selv, der er noget galt med. Ved at du lærer om, hvordan gentagne traumatiske hændelser præger din grundlæggende evne til at regulere dine følelser, din selvopfattelse og din tillid til andre, får du et bedre udgangspunkt for at arbejde med symptomerne.(1)

Øvelse: Anker til nutiden.

 

Dissociation

Dissociative symptomer er almindelige hos personer med Kompleks PTSD. De er svære at genkende og forstå. Når du lærer, hvad der konkret sker med dig, når du dissocierer, vil det hjælpe dig til at afbryde dissociative oplevelser.(1)

Øvelse: At vække kroppen.

 

Hvordan håndterer du triggere

Det er vigtigt at opdage og genkende triggere i hverdagen, som sætter gang i traumereaktioner. Ved at du er opmærksom og lærer at håndtere triggere, kan du få kontrol over dine egne reaktioner og bringe dig selv tilbage i balance, hvis noget trigger dig.(1)

Øvelse: Beskyttelse mod triggere.

 

Øvelse: Fristed – et roligt sted – et trygt sted.

 

Mindfulness – opmærksomt nærvær

Mindfulness er en metode til at træne din opmærksomhed. Ved at du ofte bruger mindfulness, bliver din evne til at være i nuet styrket, og det virker som en modgift på genoplevelse af dine traumer – for eksempel flashback og påtrængende tanker.(1)

Øvelse: Træk vejret med den malende hånd – berolige.

 

Øvelse: Træk vejret med den malende hånd – vække.

 

Hvordan påvirkes dit forhold til kroppen?

Har du været påført traumer, hvor din krop i sig selv bliver en trigger, er det vigtigt at forstå denne sammenhæng og arbejde med, hvordan du kan lytte til din krops signaler og passe på dig selv(1)

Øvelse: Progressiv afspænding.

 

Hvordan giver du hverdagen struktur

Der er en tydelig sammenhæng mellem en stabil hverdag og kontrol over traumereaktioner. Ved at du planlægger din hverdag, kan du tilrettelægge den således, at du bliver mere modstandsdygtig over for overvældende traumereaktioner.(2)

Øvelse: Træet.

 

Hvordan forbedrer du din søvnkvalitet?

Dårlig søvnkvalitet er et stort problem for de fleste med traumelidelser, og kan du ikke sove, bliver det virkelig svært. Du kan opleve, at det, du allerede kæmper hårdt med, bliver endnu sværere, og at din modstandsdygtighed mod flashback bliver svækket, når du er meget træt. Kan du genkende dine konkrete søvnproblemer, forstår du bedre, hvad der kan hjælpe dig, og når søvnen bliver forbedret, får du mere overskud, og dagene bliver lettere.(1)

Øvelse: Kropsscanning.

 

Hvordan påvirkes dine tanker?

Når du ved, at du kan komme til at fejlfortolke hverdagssituationer, fordi at du er traumatiseret, kan du påvirke dine tanker og forstå dig selv og verden på en måde, som passer til nutiden og ikke traumetiden.(1)

Øvelse: Ud af tankernes greb.

 

Refleksion som værktøj

Minder om traumatiske erfaringer sætter en i alarmberedskab, og vores evne til at reflektere bliver svækket, når vi er i alarmberedskab. Ved at opøve din evne til at reflektere, bliver du bedre til at forstå dig selv og andre.(1)

Øvelse: Reflekter over to erfaringer.

 

Hvorfor har du følelser?

Mennesker med en traumelidelse har ofte lært at undgå deres egne følelser. Det giver problemer med at forstå egne følelsesmæssige reaktioner og regulere dem. Det kan hjælpe dem, hvis de forstår, hvorfor vi har følelser, og hvordan frygt for følelser bliver udviklet.(1)

Øvelse: At ændre på rygradens position og opleve, hvordan det påvirker følelserne.

 

Venlighed overfor dig selv som værktøj

Venlighed overfor sig selv er ofte en massiv trigger for personer med Kompleks PTSD. Ved at du øver dig i at være venlig overfor dig selv, vil din psykiske sundhed blive påvirket positivt.(1)

Øvelse: At tale positivt til dig selv.

 

Hvordan kan du håndtere vrede?

Mange traumesituationer rummer farlig vrede, og det gør, at en del traumatiserede har udfordringer med at forholde sig til vrede.(1) Ved at du lærer værktøjer til at forstå og håndtere vrede bedre, bliver det muligt for dig at regulere vrede på hensigtsmæssige måder.(2)

Øvelse: Klemmebold.

 

Hvordan kan du håndtere frygt for relationer?

Ved Kompleks PTSD er problemer med at indgå i relationer til andre karakteristisk. Viden om, hvordan forholdet til andre mennesker bliver præget efter traumatiske hændelser, kan gøre det nemmere for dig at forstå dine reaktioner over for andre. Det giver dig mulighed for bedre at kunne håndtere, når andre mennesker trigger dig.(1)

 

Sund selvhævdelse og gode grænser

Ved at varetage dine behov for nærhed, afstand, grænser og sund selvhævdelse, kan du komme til at føle dig tryggere sammen med andre mennesker.(1)

Øvelse: Bliv bevidst om dine grænser.

 

Kilder

1 Interviews pr mail med specialpsykolog Line Bang Mikkelsen. Regionsfunktion for PTSD. Region Sjælland. Primo 2021.

2 Modum Bad. Line Bang Mikkelsen. ”Tilbage til nutiden – En manual til håndtering af traumereaktioner.” Syddansk Universitetsforlag. 2019.

3.Sundhedsdatastyrelsen. “ICD-11”. sundhedsstyrelsen.dk. 31. jan. 2020.

4.L. Møller, M. Augsburger m.fl. “Traumatic experiences, ICD-11 PTSD, ICD-11 complex PTSD, and the overlap with ICD-10 diagnoses.” Acta Psychiatica Scandinavica. Fec. 2020.