Hvordan udvikles Kompleks PTSD?

Opdateret 1. september 2022Siden handler om hvordan Kompleks PTSD udvikles. Billedet viser en ensom dreng.

Kompleks PTSD forekommer oftest hos personer, som har været udsat for traumer i barndommen, som er blevet påført af andre mennesker. Specielt hvis det er deres nærmeste som har været gerningsmænd eller bliver gjort til offer, og når traumerne sker i deres tidlige udvikling. Børn er meget sårbare overfor selv de mindste trusler mod deres nærmeste. Der skal ikke så meget til før, at de kan få forstyrret deres udvikling.

Traumer påført af andre mennesker

Traumer som andre mennesker påfører én og som er langvarige, gentagne, eller indeholder adskillige former, hvorfra flugt er vanskeligt eller umuligt, øger risikoen for at få Kompleks PTSD. Kompleks PTSD er en ændring af personligheden forårsaget af traumer, som påvirker selvbilledet, evnen til at styre følelser og at indgå i relationer. Kompleks PTSD kan fx komme af tilfangetagelse under krig, ved gentagen udsættelse for kamp, vold i hjemmet, børnemishandling, sexhandel, slavehandel, at være børnesoldat, at være flygtning som har oplevet tortur, folkedrab eller andre former for organiseret vold.(1)

Mishandling i barndommen er værst

Omfattende litteratur viser, at den stærkeste forbindelse til Kompleks PTSD er når traumer sker i de tidlige udviklingsperioder i barndommen. Børn der bliver udsat for alvorlig mishandling fra andre mennesker i barndommen kan få svækket deres normale udvikling. De kan få grundlæggende problemer med at regulere deres følelser. De kan få et negativt og nedsættende syn på sig selv, og ængstelige og truende fortolkninger af andre (3). Disse grundlæggende problemer kan have langtidsvirkning ind i deres voksenliv. (1)

Mishandling i barndommen er det typiske eksempel på, hvordan Kompleks PTSD kan udvikle sig. Mishandlingen er ofte vedvarende, gentagende og udgør ofte adskillige former for traumatisering påført af andre mennesker. Ex seksuel, fysisk eller verbal mishandling. Dertil er barndommen svær at flygte fra på grund af barnets modenhed og psykologiske, sociale og miljømæssige begrænsninger. (1)

Trusler på barnets nærmeste er nok til at give dyb skade

Et barn behøver ikke direkte at blive udsat for mishandling selv. Barnet kan blive indirekte gjort til offer ved, at de lider følelsesmæssigt over fx at være vidne til vedvarende vold i hjemmet eller, seksuelt misbrug. (2)

Sædvanligvis er det sådan, at jo større tilknytning, at et barn har til gerningsmanden eller ofret for en traumatisk begivenhed, jo mere traumatisk vil det være for barnet. Selv når barnet oplever mindre trusler på dets nærmeste, er det nok til at give barnet varig skade. Så ligegyldig om barnet oplever kronisk tilknytningstraume direkte eller indirekte, vil barnet opleve traumet dybt. (2)

Et mishandlet barn bliver ofte mere sårbart i voksenlivet

Kroniske tilknytningstraumer bliver senere fundamentet, hvorpå andre traumer påført af mennesker bliver lagt. Faktisk viser research, at kroniske traumer i barndommen, specielt kroniske tilknytningstraumer, ofte gør en person mere sårbar overfor at blive traumatiseret af andre mennesker hen over deres liv. (2) Har man nogle uløste traumatisk minder, kan en akut traumatisk oplevelse også reaktivere tidligere traumatiske minder. Det kan ske, hvis man som voksen  bliver udsat for en ulykke, død, voldtægt, medicinsk procedure eller hvis man taber tilknytningen til en person eller en gennemgår en skilsmisse. Man kan således få Kompleks PTSD, når man er blevet voksen, trods at ens traumer lå i barndommen. Den nye traumatiske oplevelse bliver da et mix af reaktioner fra både den nye og den gamle traumatiske oplevelse. Det kaldes også “dobbelt emotion”, og dette fænomen kan vække tidligere traumefølelser eller skabe nogle helt nye.(5)

Researchere i Tyskland undersøgte i 2018 2500 mænd og kvinder i Tyskland, og det viste sig, at 0,5 % af dem opfyldte kriterierne for at have Kompleks PTSD.(4)

Vi ved ikke, hvor mange der udvikler Kompleks PTSD i Danmark. En national dansk undersøgelse viser imidlertid, at 1 % af 24 årige opfyldte kriterierne for Kompleks PTSD.(1)

 

Kilder
  1. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” Side 2, 3, 5. 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.
  2. Courtois C. A. ”It´s not You. It´s what happened to You. Complex trauma and treatment.” Side 16. 2014. Telemachus Press, LLC.
  3. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” Side 182. 2017. Journal of Affective Disorders.
  4. Prof. Dr. Andreas Maercker, University of Zürich. “0,5 % of the population suffer from servere psychological trauma.” Feb. 2018. www.media.uth.ch
  5. Hart, Onna van der, Nijenhuis, E. R. S. “The haunted self: structurral dissociation and the treatment af chronic traumatizization.” Side 63. 2006. W. W. Norton & Company Inc.