Komplekse traumer ændrer selvopfattelsen

Opdateret 25. august 2023Billedet viser en usikker ung kvinde.Tidlige traumer og mishandling forårsaget af andre mennesker kan medføre, at barnet får en negativ opfattelse af sig selv. I litteraturen kaldes det ofte selvkritik fremkaldt af traumer.(2)

Traumefremkaldt skyld og skam

Barndomstraumer har vist sig at være stærkt forbundet med ”mental forurening”, at rakke ned på sig selv, selvafsky, selvskade og selvmordsrisiko. Specielt de traumer som er blevet påført barnet af andre mennesker og ved seksuelt misbrug af barnet. Kompleks PTSD kan rumme nogle af disse specifikke selvvurderende træk fra disse traumer, og den traumefremkaldte skyld, skam, depression og afsky som sædvanligvis er forbundet med disse traumer.(2)

Tror de selv er skyld i deres traumer

Personer med Kompleks PTSD har ofte et negativt syn på sig selv som værende hjælpeløse, ineffektive, ødelagte og uønsket af andre. Følelse af at være hjælpeløs, ineffektiv, ødelagt og uønsket.Dette syn på sig selv udspringer direkte fra den måde som mindre børn fortolker verden på; deres tænkning placerer dem i universets centrum, hvilket leder dem til at tro, at de selv er skyld i det, de har været udsat for. På samme tid, har de ofte problemer med at tage hensigtsmæssigt ansvar for deres handlinger, ligesom mindre børn. Desuden føler kronisk traumatiserede personer ofte, at ingen kan forstå det, de har oplevet. De kan også drastisk undervurdere deres egne traume-erfaringer –  til ikke at have så stor indflydelse på dem, eller ikke at have noget at gøre med deres aktuelle problemer. De kan også eftertrykkeligt insistere på, at de var skyld i barndommens forulempelse på grund af en iboende karakterfejl eller dårligdom, som deres misbruger påviste i dem, og på hvilket denne reagerede.(1)

 

Kilder
  1. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25: ”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org/products/pdf_files/DESNOS.pdf
  2. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” Side8. 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.