Overlevere af hjerteanfald kan få PTSD

Billedet viser en monitor. Siden handler om at hjerteanfald kan få PTSD.Det er almindeligt, at patienter der har fået et hjerteanfald får depression. Hvad der imidlertid også sker i flere tilfælde er, at patienten pådrager sig PTSD. Det sker for 12 % af dem, der har fået et hjerteanfald.(3)

Direkte forbindelse mellem PTSD og hjertekarsygdomme

Knap 430.000 danske mænd og kvinder regner man med lever med en hjertekarsygdom (2011-tal)(1). Det er bevis for, at der er en direkte forbindelse mellem PTSD og hjertekarsygdomme.(2) At få en hjertesygdom som ex et hjerteanfald eller hjertesvigt er en livsændrende begivenhed. For nogle er begivenheden så traumatisk, at bekymringer om et efterfølgende hjerteanfald eller hjertesvigt fylder deres liv. (3)

12 % af overlevere af et hjerteanfald får PTSD

Af dem der overlever et hjerteanfald er der 12 %, der får PTSD. Specielt de unge overlevere af et hjerteanfald er hårdt ramt. Hvad der så ikke blev bedre er, at overlevere har dobbelt så stor risiko for at dø eller for at opleve endnu et hjerteanfald, hvis de har pådraget sig PTSD i forhold til dem, der ikke havde PTSD. (3)

Depression er almindeligt efter et hjerteanfald

Depression er almindeligt hos patienter som har fået et hjerteanfald, og er forbundet med at få negative resultater af lægerne. Mens bevidstheden om depression er steget, halter det med kendskabet til PTSD på grund af hjerteanfald. Det skyldes muligvis, at mange stadig ser PTSD som en forstyrrelse, der rammer veteraner og voldtægtsofre.(3)

 

Kilder
  1. Mette Bjerrum Kock, Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Knud Juel. ”Hjertekarsygdomme i 2011 – Incidens, prævalens og dødelighed samt udvikling siden 2002.” 2014. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. s. 4. www.hjerteforeningen.dk
  2. Thomas Buckley, Geoffrey Tofler og Holly G. Prigerson. “Posttraumatic stress disorder as a risk factor for cardiovascular disease: A literature review and proposed mechanisms.” 2013. www.link.springer.com
  3. Donald Edmondson, Safiiya Richardson, Louise Falzon, Karina W. Davidson, Mary Alice Mills, Yuval Neriia. “Posttraumatic Stress Disorder Prevalence and Risk of Recurrence in Acute Coronary Syndrome Patients: A Meta-analytic Review.” 2012.  

Opdateret den