Psykisk mishandling i barndommen skader lige så meget som den fysiske og seksuelle

Opdateret 4. december 2020

Psykisk mishandling er den form for mishandling, der er mest udbredt. Det er også den form for mishandling, der er mest forbundet med selvskadende adfærd, adfærdsproblemer og med at knytte sig til andre mennesker. Psykisk mishandling er også forbundet med lige så svær grad af PTSD-symptomer som både seksuelt misbrug og fysisk mishandling er. Den er lumsk og skjuler sig ofte bag hjemmets fire vægge, hvor barnets hindres i bla. at opnå selvaccept, selvværd og føle selvtilstrækkelighed.

Hvor udbredt er psykisk mishandling?

I et nationalt studie af 11.000 traumeeksponerede unge viste det sig, at psykisk mishandling var den fjerde mest udbredte traumetype af 20 traumetyper. Psykisk mishandling var også den form for mishandling, som var mest udbredt. Modsat seksuelt misbrug og fysisk mishandling, resulterer psykisk mishandling ikke i sig selv i fysiske skader. Den psykiske mishandling kan derfor være svær at dokumentere og identificere. Dette kompliceres desuden af, at psykisk mishandling kan være flygtig og lumsk, og at dens sande natur er at være skjult, så andre ikke ser den. (2)

Psykisk mishandling kan give depression, selvmord og PTSD

Psykisk mishandling er forbundet med angst, depression, lavt selvværd, symptomer på PTSD og selvmord i samme sværhedsgrad som hos børn, der havde været fysisk mishandlet eller seksuelt misbrugt. Disse resultater kommer fra et studie af 5.616 unge, som har været misbrugt i deres barndom. Psykisk mishandling var endda den form for mishandling, der var mest forbundet med depression, generaliseret angst, social angst, tilknytningsproblemer og stofmisbrug. Seksuelle overgreb og fysisk mishandling skulle forekomme på én gang for at have samme negative effekt på adfærdsmæssige problemer, problemer i skolen, tilknytningsproblemer og selvskadende adfærd som psykisk mishandling alene. American Psychological Association tager studiet meget alvorligt.(1)

Hvad er psykisk mishandling?

The American Professional Society on the Abuse of Children definerer psykisk mishandling som et gentaget adfærdsmønster fra barnets forælder eller anden omsorgsperson, eller en alvorlig hændelse, der overfører til barnet, at barnet er værdiløst, fejlbehæftet, uelsket, uønsket, i fare eller hvis værdi kun eksisterer i det omfang barnet møder en andens behov.(2)

Psykisk mishandling kan også involvere at blive foragtet, terroriseret, udnyttet eller afvist. Denne form for misbrug er i tilknytningsforholdet mellem forælderen og barnet gennem en mangel på følelsesmæssig omsorg, harmoni og respons og/eller åbenlyse handlinger af verbal eller følelsesmæssig mishandling, som påvirker barnet ved at:

  • Resultere i skade hos barnet.
  • Forstyrrer barnets psykiske sikkerhed.
  • Hindrer en normal udvikling af yderst vigtige evner som regulering af følelser, selvaccept og selvværd, selvstændighed, og selvtilstrækkelighed.(2)

 

Kilder
  1. American Psychological Association. ”Childhood psychological abuse as harmful as sexual or physical abuse. www.apa.dk
  2. American Psychological Association.”Unseen wounds.”www.apa.org.