PTSD er almindeligt hos overlevere af hjerneblødning

Billedet viser en mand med en hjerneblødning. Siden handler om PTSD hos overlevere af en hjerneblødning.

Når personer får en hjerneblødning bliver de pludselig klar over deres egen dødelighed. De ved fra lægerne, at de måske pludseligt kan falde om og dø pga. en bristet åre i hjernen, og samtidig kan tankerne komme hen på alle de andre begivenheder, som de måske kan dø af. For kan de få en hjerneblødning, så kan de måske også få en anden livstruende sygdom. (2)(3) Denne frygt for at dø gør, at det er almindeligt at få PTSD efter en hjerneblødning.(1)

Den tredje hyppigste dødsårsag i Vesten

Den tredje hyppigste dødsårsag i Vesten er apopleksi, som er en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. (4) Ved en hjerneblødning dør 25-30 % i den første måned. Efter 5 år er dødeligheden mellem 40 % og 70 % afhængig af alder og andre sygdomme.(3)

Almindeligt at få PTSD efter hjerneblødning

Undersøgelser viser, at det er forholdsvist almindeligt at få PTSD på baggrund af en hjerneblødning. Ca. 25 %, oplever PTSD i det første år efter hjerneblødningen og én ud af ni oplever kronisk PTSD over et år senere.(1)

PTSD symptomer kan forhindre, at patienten følger lægelige råd korrekt. Hvis det er muligt at sammenligne PTSD grundet en hjerneblødning med PTSD efter blodprop i hjertet, er der en betydelig risiko for tilbagevendende hjerneblødning, da en stor del får PTSD efter en hjerneblødning. PTSD påvirker i høj grad evnen til at genoptage et almindeligt liv.Læger bør være opmærksomme på, at PTSD kan være en ødelæggende psykisk helbredstilstand som i høj grad påvirker evnen til at genoptage et normalt liv efter hjerneblødningen. Læger bør derfor overveje at screene overlevere af hjerneblødning for PTSD, så de kan få en PTSD behandling, som kan afhjælpe frygten for en ny hjerneblødning.(1)

Frygten for at få en ny hjerneblødning kan give PTSD

Årsagen til, at overlevere af en hjerneblødning kan få invaliderende PTSD symptomer, har vist sig at være den overlevendes frygt for at få en ny hjerneblødning, som oftest skyldes et bristet blodkar i hjernen. En såkaldt anorisme. Denne frygt kan blive der selvom patientens risiko for endnu en hjerneblødning måtte være lav.(2)

P. Serup, som har overlevet en hjerneblødning fortæller: (5)

En læge fortalte mig, at hvis min hjerneblødning skyldtes et bristet blodkar (anorisme), så kunne jeg pludselig få en hjerneblødning igen. Der skulle kun en lille belastning til – ex. at løfte et halvt kilo. Den oplysning gjorde mig skrækslagen. Frygten for pludseligt at dø hang over mig hele tiden og gjorde, at der var mange ting, som jeg ikke turde, fordi jeg var bange for, at de ville slå mig ihjel… En anden læge sagde til mig, at det var vigtigt for mig at undgå fysik og psykisk stress Det tænkte jeg over lang tid efter. Jeg var meget opmærksom på, at jeg ikke skulle stresse, men hvordan kunne jeg undgå at blive stresset, når jeg vidste, at jeg pludselig kunne falde om og dø.

Bange for at dø af andre livstruende begivenheder

Patienter med PTSD symptomer kan også være mere pessimistiske omkring deres odds for at undgå en ny hjerneblødning, samt at være bange for at opleve andre ubeslægtede livstruende begivenheder, såsom hjerteanfald eller lungekræft. En rapport indikerer, at de patienter, som blev anset for at være mest bange, var mindre tilbøjelige til at blive trøstet af forsikringer fra deres læger, om at det var usandsynligt at de ville få en ny hjerneblødning.(2)

P. Serup som har overlevet en hjerneblødning fortæller: (5)

Jeg vidste, at jeg pludselig kunne få en hjerneblødning igen, og blev med et klar over, at der var mange andre sygdomme, som jeg også kunne dø af. Selv om, der kun havde været en meget lille risiko for, at jeg skulle være blevet ramt af en hjerneblødning, så var jeg blevet ramt af én. Der var mange andre sygdomme som der var risiko for, at jeg kunne få – ex. kræft eller en blodprop. Erkendelsen gjorde mig frygtelig bange.

 

Kilder
  1. Donald Edmondson, Safiya Richardson, Jennifer K. Fausett, Louise Falzon, Virginia J. Howard, Ian M. Kronish. “Prevalence of PTSD in Survivors of Stroke and Transient Ischemic Attack: A Meta-Analytic Review.” 2013. 
  2. Kings College London. Institut of Psychiatry. “Post-traumatic stress disorder common after stroke.” 2011. www.kcl.ac.uk
  3. Patienthåndbogen. Sundhed.dk. ”Apopleksi – blodprop eller blødning i hjernen.” www.sundhed.dk
  4. Hjernesagen. ”Fakta om apopleksi.” www.hjernesagen.dk
  5. P. Serup. Juli 2015.

Opdateret den