Vold i parforholdet kan give PTSD og selvmordstanker

Billedet viser en indespærret kvinde. Siden handler om vold i parforholdet og PTSD.

Vold i parforholdet er en kompleks form for vold, der kan indeholde psykisk vold, seksuel vold og fysisk vold. Hver af de tre voldstyper kan hver især og uafhængig af hinanden give PTSD, men også depression og selvmord ses hyppigt i forbindelse med vold i parforholdet.

De voldsramte er ofte kvinder, men langt fra altid. Volden kan stå på i længere tid, ofte i årevis. Volden tiltager ofte og bliver værre – i værste fald livsfarlig (4). Lykkedes det den voldsramte at komme væk fra parforholdet kan de få det bedre, men langt fra altid, da voldsmanden ofte fortsætter med at chikanere og yde vold i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed og i retssystemet.

Der er lavet mest research om vold mod kvinder i parforholdet, men generelt set gælder resultaterne af undersøgelserne også for mænd.(1)

Vold i parforholdet er meget komplekst

Vold i parforholdet kan ske for både kvinder og mænd uanset alder, indkomst, religion eller handicaps. (1) Det skønnes, at ca. 33.000 kvinder og 13.000 mænd i den danske befolkning årligt udsættes for fysisk vold i parforholdet (4). Volden er imidlertid en mere kompleks form for vold, som kan indeholde såvel fysisk, psykisk og seksuel vold. En kompleks vold som kan være fysisk, psykisk og seksuel.At se på den udelukkende som en enkel kategori indeholdende fysisk vold er langt fra virkeligheden. Mens der i nogle parforhold med vold udelukkende er psykisk vold, er der i andre både fysisk, psykisk og seksuel vold. (2)Her er nogle eksempler på de forskellige voldstyper. Nederst i artiklen er en mere omfattende liste.

 • Fysisk vold: Slag, skubbe, tage fat i, bide, strangulere, ryste, smække, sparke, rykke i hår, fastholde. (1)
 • Seksuel vold: Forsøgt eller faktisk seksuel kontakt, når partneren ikke vil eller ikke kan give sit samtykke (fx når påvirket af sygdom eller alkohol). (1)
 • Psykisk vold: Chikanere, stalking, kalde øgenavne, ydmyge, nedgøre, holde dig væk fra venner og familie, mobbe, kontrollere hvor du går hen, og hvilket tøj du har på. (1)

Hvordan vold i parforholdet påvirker helbredet

Kvinder som har oplevet vold i parforholdet er dobbelt så tilbøjelige til at have en kronisk fysisk sygdom, kroniske nakke eller rygsmerter samt maveproblemer.(1) De oplever ofte flere lag af stress end dem der er beskrevet i PTSD-diagnosen. Meta-analyser viser, at 61 % får PTSD og 50 % får depression, og der er en øget risiko for selvmord – specielt hos dem, der har PTSD. 23 % har forsøgt selvmord.For de kvinder, der stadig er i et voldeligt parforhold viser befolkningsundersøgelser, at 23 % har forsøgt selvmord og 36,8 % af overlevere efter partner vold, alvorligt overvejer selvmord.(2)

At være udsat for én type vold er nok til at få PTSD

Jo flere af voldstyperne psykisk, fysisk og seksuel vold kvinder i voldelige parforhold oplever, jo større er risikoen for at få PTSD. At være udsat for blot én af voldstyperne er imidlertid nok til at få PTSD. Samlet set viser research, at psykisk, fysisk og seksuel partnervold hver især og uafhængig af hinanden, har en signifikant effekt på udviklingen af PTSD symptomer. Den psykiske vold er den stærkeste prædikator for at udvikle PTSD som følge af partnervold efterfulgt af den seksuelle og så den fysiske vold. (2)( 5)( 6)

Flere faktorer har vist sig konsekvent at have sammenhæng med udvikling af PTSD som følge af vold i parforholdet. Jo hyppigere volden er jo større er risikoen for at få PTSD. Udviklingen af PTSD handler imidlertid ikke blot om antallet af voldsepisoder.  Troen på at man kan blive slået ihjel er en stærk forvarsel om PTSD.Mere kvalitative aspekter af volden har vist sig at påvirke graden af PTSD: Seksuel vold, alvorlig fysisk vold og psykologisk vold. Fx har research vist, at seksuel vold i kombination med andre former for vold fra en nær partner forøger risikoen for PTSD. På samme vis har det vist sig, at alvorlig fysisk vold (fx at blive banket, overfaldet med en kniv eller pistol) forøger risikoen for PTSD, hvilket viser, at troen på at man kan blive slået ihjel af volden er en særlig stærk forvarsel om en PTSD diagnose. (3)

Psykisk vold er lige så skadeligt som fysisk vold

Psykisk vold har også vist sig at øge symptomerne på PTSD. (3)Faktisk viser resultater tydeligt, at psykisk partnervold er lige så skadeligt for kvinders helbred som fysisk partnervold. Psykisk partnervold har i sig selv en effekt på angstsymptomer og depressive symptomer, og er den eneste faktor som medvirker til PTSD. Frygt for eventuelle yderligere episoder af fysisk, psykisk og seksuel misbrug er en kronisk følelsesmæssig stressfaktor. (6)

Psykisk vold bør ses som en meget alvorlig type vold, der fortjener fuld opmærksomhed fra behandlere, advokater og politikere. Specielt hvis det er den eneste form for partnervold kvinden oplever. Ex i form af stalking. (5)(2)

Kronisk stress af at holde øje med farer

Psykisk vold er hvad kvinder, der bliver misbrugt, ofte beskriver som det mest følelsesmæssigt invaliderende aspekt ved hendes oplevelser. Dette kan relatere både til de psykologisk sår, som misbrugeren påfører og overleveren bærer, og til den kroniske stress af løbende at have holdt øje efter tegn på farer. Specifikke komponenter af psykologisk misbrug, som ex adfærd, der er specielt designet til at fremkalde følelser af skam og skyld, kan også bidrage til disse reaktioner. Voldsmandens intensioner, opfattelse og følelser giver længerevarende effekt.Det er ikke kun voldsmandens ord eller handlinger, men også intensionerne, opfattelser, og følelser som bliver kommunikeret ud af misbrugeren og oplevet af den psykisk voldsramte, som giver længerevarende effekt. (2)

Voldsmanden fortsætter ofte sit misbrug af kvinden efter parforholdets ophør

Det ser ud til, at social støtte og ophør af partnervold kan bidrage til forbedring af PTSDén hos mange kvinder. For andre bliver PTSDén kronisk og kræver mere intensive behandlingsmetoder. (2)

For kvinder, der stadig er i fare, er stressen ikke ”post”. Traumet er stadig i gang, og symptomerne kan være en adaptiv reaktion på fare. Udviklingen af PTSD kan imidlertid gøre det mere vanskeligt at mobilisere ressourcer og kan sætte kvinderne i endnu større fare for at blive isoleret og kontrolleret af en partner, der misbruger hende. For kvinder der stadig er i fare, kan symptomerne være en reaktion på, at traumet stadig er i gang.Desuden så fortsætter mange kvinder med at blive misbrugt efter at de har forladt et forhold med misbrug i – gennem stalking, forlænget skilsmisse eller høringer om forældremyndigheden, visitation og retraumatisering af retssystemet eller det offentlige system. (2)

Hvad er psykisk, fysisk og seksuel vold?

Som afslutning på dette alvorlige emne, er her en liste over forskellige typer vold i parforholdet, og eksempler på hvad den vold kan bestå i. Listen er ikke fyldestgørende. (1)(4)

Psykisk vold:

 • At blive latterliggjort, hånet, ydmyget, kritiseret, råbt af, kaldt øgenavne og talt ned til.
 • At blive stalket/forfulgt, udspioneret og modtage uønskede besøg, telefonopkald og sms’er.
 • At få kontrolleret, hvor hun går hen eller, hvilket tøj hun har på.
 • At blive overvåget, isoleret og afskåret fra kontakt med familie og venner mv.
 • At mobiltelefon og mails bliver kontrolleret.
 • At blive beskyldt for at være syg, sindssyg eller hysterisk.
 • At blive truet med fysisk eller seksuel misbrug gennem ord, kropssprog, handlinger eller med våben.
 • At blive truet med at miste sine børn, og at vedkommende vil tage sit eget liv eller gøre skade på sig selv.
 • At blive afvist.
 • At få fjernet eller ødelagt sine ting eller, at der bliver kastet med ens ting.
 • At blive forhindret i at råde over egen økonomi.
 • At blive forhindret i at have en indtægt og blive presset til at tigge om penge.
 • At blive tvunget til at gældssætte sig.

Seksuel vold:

 • At blive tvunget til sex.
 • At partneren forsøger på seksuel kontakt, når partneren ikke ønsker det eller er ude af stand til at give sit samtykke (fx når påvirket af alkohol eller sygdom).
 • At få sine seksuelle grænser overskredet.
 • At blive mishandlet seksuelt.
 • At blive krænket eller nedgjort seksuelt.

Fysisk vold:

 • At blive overfaldet, slået, dasket til, skubbet, sparket, taget fat i, bidt, rusket, rykket i hår og få lussinger.
 • At blive fastholdt og spærret inde.
 • At blive forsøgt kvalt.
 • At blive stukket med en kniv eller andre genstande.
 • At blive forhindret i at sove eller spise.

 

Kilder
 1. U. S. Department of Veterans Affairs. “Intimate Partner Violence.” www.ptsd.va.gov.
 2. Connie Mitchell, Deidre Anglin. ”Intimate partner violence – a health-based perspective.” s. 155-158. 2009. Oxford University Press inc.
 3. Michelle Marie Lilly. ”Shattered assumptions, coping and religiosity in intimate partner violence.” s. 44-47. 2008. UMI Microform. 
 4. DANNER. ”Tal og fakta om vold.” www.danner.dk.
 5. MARIA A. PICO-ALFONSO, B.A.,1 M. ISABEL GARCIA-LINARES, B.A.,NURIA CELDA-NAVARRO, B.A.. CONCEPCIÓN BLASCO-ROS, B.A.,1 ENRIQUE ECHEBURÚA, Ph.D.,2 and MANUELA MARTINEZ, M.D., Ph.D.1 “The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women’s Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide.” JOURNAL OF WOMEN’S HEALTH. Volume 15, Number 5. 2006. www.ehu.eus.
 6. M. A. Pico-Alfonso. Department of Psychobiology, University of Valencia, Spain. “Review: Psychological intimate partner violence: the major predictor of posttraumatic stress disorder in abused women.” Neuroscience and biobehavioral reviews 29. 2005.

Opdateret den