Virksom behandling af PTSD

Opdateret 18. februar 2023

Hvis du har PTSD er det ikke nødvendigt, at du lider. Der er gode behandlingsmuligheder, som kan hjælpe dig. Behandling er bedre end ingen behandling. Du bør imidlertid bemærke, at dette er, når der er tale om en forholdsvis ukompliceret PTSD. Ved PTSD forårsaget af komplicerede historier og mange traumatiske begivenheder, vil effekten af en behandling være anderledes (5).

PTSD med komplekse problemstillinger stiller større krav til behandling

Der er lavet rigtig mange studier i hele verden omkring behandling af PTSD, fælles for langt de fleste er, at de er baseret på en simpel PTSD, som ikke indeholder alkohol misbrug, komorbide lidelser, komplekse historier og mange traumatiske oplevelser. Det er derfor en fejl, hvis man prøver at generalisere resultaterne af disse studier til PTSD hos personer, der lider af mere komplekse problemstillinger. (5)

Vurdering af 1477 studier om behandling af PTSD

Den højeste instans for vurdering af de studier, som der er lavet i hele verden omkring PTSD, er The Cochrane Collaboration. De har lavet en vurdering (MTV) af 1477 studier om forskellige psykologiske behandlingsformer, for at vurdere hvilke behandlinger, der reducerer symptomerne på kronisk PTSD mest. (5)

Den traumefokuserede terapi er den klart bedste til kronisk PTSD

Cochranes vurdering var, at psykologiske behandlinger er bedre end slet ingen behandlinger. Det er også bedst at få den psykologiske terapi som individuel terapi end som gruppeterapi. (5)

EMDR og traumefokuseret kognitiv terapi (CPT og PE) viser sig tydeligt at være væsentlig bedre end andre terapiformer. På kort sigt er der ikke den store forskel på, hvor virksom traumefokuseret terapi og ikke-traumefokuseret terapi er, men efter 1-4 måneder ses, at den traumefokuserede terapi er overlegen. (5)

Har man depression eller angst oveni sin PTSD vurderer Cochrane, at den traumefokuserede kognitive behandling også vil afhjælpe de problemer, når blot PTSDén behandles. Det tyder på, at depression og angst er sekundære symptomer til PTSDén. (5)

Svært at blive eksponeret for traumer

De traumefokuserede terapiformer giver en del frafald blandt dem, der er i behandling. Årsagen er, at klienterne er mindre i stand til at tolerere behandling, hvor de bliver eksponeret for traumerne. Dette er ikke tilfældet ved kognitiv terapi, som ikke er traumefokuseret, men den form for terapi virker heller ikke lige så godt i længden. (5)

Ingen beviser for, at andre terapiformer havde nogen virkning

Der er ingen bevis for, at andre terapiformer som ex hypnoterapi, internet baseret kognitiv adfærdsterapi (CBT)(7), psykodynamisk terapi, narrative exposure therapy (NET)(8), støttende/personcentreret rådgivning mv. har nogen virkning. Der skal dertil siges, at andre terapiformer kunne have fremstået bedre i Cochranes vurderinger (MTV), hvis de havde været repræsenteret af et større antal studier. Der er imidlertid ikke nok studier, som kan bevise en virkning af andre terapiformer. (5)

Anbefalede behandlingstyper

Traumefokuseret psykoterapi (tale terapi) er den mest anbefalede behandlingstype til behandling af PTSD. ”Traumefokuseret” betyder, at behandlingen fokuserer på minder fra den traumatiske begivenhed eller meningen med begivenheden. Disse behandlingstyper bruger forskellige teknikker for at hjælpe dig med at forarbejde din traumatiske oplevelse. Nogle involverer at snakke, visualisere eller tænke over de traumatiske minder. Andre fokuserer på at ændre uhjælpsomme overbevisninger om traumet. (1)

I det følgende vil der være en beskrivelse af de behandlingsformer, som der har vist sig at reducere symptomerne på kronisk PTSD mest.

 • Kognitiv processerings terapi (CPT)

Lærer dig at se på dine negative tanker om traumet på en anden måde. Det involverer at tale med din behandler om dine negative tanker og lave kort skrive-opgaver. (1)

 • Forlænget eksponeringsterapi (Prolonged Exposure – PE), som er en kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Lærer dig, hvordan du kan få kontrollen tilbage ved at se dine negative følelser i øjnene. Det involverer at tale om dit traume med en behandler og gøre nogen af de ting, som du har undgået siden traumet. (1)

 • EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Hjælper dig med at forarbejde dit trauma, og at få dit traume til at give mening. Det involverer at tænke på traumet mens man er opmærksom på en frem og tilbage bevægelse eller lyd (som en finger vipper fra side til side, et lys eller en lyd). (1)

Kognitiv processerings terapi (CPT)

Hvilken type behandling er det?

Kognitiv Processerings terapi (CPT) er en specifik form for kognitiv adfærdsterapi (CBT). Den er en af de mest effektive behandlingstyper til PTSD. Ved CPT lærer du at evaluere og ændre foruroligende tanker som du har haft siden dit traume. Ved at ændre dine tanker, kan du ændre hvordan du føler.(2)

Hvordan virker det?

Traumer kan ændre måden, som du tænker på om dig selv og verden. Du kan tro, at du har skyld i det der skete, eller at verden er et farligt sted. Denne slags tanker får dig til at sidde fast i PTSD og gør, at du går glip af de ting, som du tidligere godt kunne lide. CPT lærer dig en ny måde at håndtere oprivende tanker på. I CPT lærer du færdigheder, som kan hjælpe dig med at tænke på, om der er mere hjælpsomme måder at tænke på dine traumer på. Du lærer, hvordan du kan undersøge om facts støtter dine tanker eller ikke støtter dine tanker. Og ultimativt, kan du beslutte om det giver mening at tage et andet perspektiv.(2)

Hvad kan jeg forvente?

Din behandler vil starte med at give dig et overblik over behandlingen. Sammen vil i gennemgå noget information om PTSD for at hjælpe dig med at forstå dine symptomer. Din behandler vil sikkert spørge dig om, hvilket slags traume, du har oplevet, men du vil ikke behøve at skulle gå i detaljer med det samme. Din behandler vil også bede dig om at skrive om, hvordan dit traume har påvirket dig.(2)

Over de næste mange sessioner, vil du tale om alle de negative og uhjælpsomme tanker, som du har haft om traumet, og i vil arbejde sammen om at overveje andre måder at tænke på situationen på. Du vil bruge arbejdsark i sessionerne og der hjemme, som hjælper dig med at lære den strategi. (2)

CPT kan også inkludere at skrive om detaljerne i dit traume (selvom det nogen gange kan blive hoppet over). Det kan først virke vanskeligt, men du kan blive bedre til at klare følelser som vrede, tristhed og skyld ved at tale det igennem med en terapeut. Ved afslutningen af terapien, vil du og din terapeut fokusere på nogle specifikke områder i dit liv, som kan være blevet påvirket af traumet, inklusiv din fornemmelse af sikkerhed, tillid, kontrol, selvværd og intimitet. (2)

Forlænget eksponerings terapi (Prolonged Exposure – PE)

Hvilken type behandling er det?

Prolonged Exposure (PE) er en psykoterapi for PTSD. Det er en specifik type Kognitiv Adfærdsterapi (CBT), og den er en af de mest effektive behandlingstyper for PTSD. PE lærer dig gradvist at nærme dig traumerelaterede minder, følelser og situationer, som du har undgået siden dit traume. Ved at konfrontere disse udfordringer, kan du faktisk mindske dine PTSD-symptomer.(3)

Hvordan virker det?

Personer med PTSD prøver ofte at undgå det, der minder dem om deres traume. Dette kan få dig til at føle dig bedre tilpas i øjeblikket, men ikke i det lange løb. Ved at undgå disse følelser og situationer, holder du dig fra at få det bedre med din PTSD. PE hjælper dig med at konfrontere din frygt. Ved at tale om detaljerne fra traumet og ved at konfrontere trygge situationer, som du har undgået, kan du mindske dine PTSD-symptomer og få kontrol over dit liv.(3)

Hvad kan jeg forvente?

Din behandler vil starte med at give dig et overblik over behandlingen og lære om dine tidligere oplevelser. Du lærer måske også en åndedrætsteknik, for at hjælpe dig med at håndtere din angst.(3)

Omkring din anden session vil du arbejde med din behandler om at lave en liste med folk, steder eller aktiviteter, som du har holdt dig fra siden traumet. Hen i gennem terapien vil du arbejde gennem din liste trin for trin, øve dig i gradvist at konfrontere disse situationer. Med tiden vil du komme til at mærke, at du kommer til at føle dig komfortabel med disse situationer – og du vil ikke have et behov for at undgå dem mere.(3)

Efter nogle få sessioner, vil du begynde at snakke med din behandler om detaljer fra dine traumer. At tale om traumet kan hjælpe dig med følelser som frygt, vrede og tristhed. Du vil lytte til optagelser af jeres samtaler mellem samtalerne. Ved at konfrontere detaljerne i traumerne i terapi, vil du opleve, at du får færre uønskede minder.(3)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Hvilken type behandling er det?

EMDR er en af de mest effektive psykoterapi former til behandling af PTSD. EMDR kan hjælpe dig med at bearbejde foruroligende minder, tanker og følelser relateret til dit traume. Ved at bearbejde disse oplevelser kan du få lindret dine PTSD-symptomer.(4)

Hvordan virker det?

Efter traumer har personer med PTSD ofte problemer med at forstå, hvad der er sket for dem. EMDR bearbejder traumet, så du kan få det bedre. I EMDR vil du have din opmærksomhed på frem og tilbage bevægelser eller lyd, mens du har dit fokus på et foruroligende minde. Det gør du indtil at der kommer et skift i den måde, hvorpå du oplever mindet, og du har bearbejdet mere information fra fortiden. Selvom EMDR er en effektiv behandling for PTSD, er der en uenighed om, hvordan den virker. Noget research viser, at bevægelsen frem og tilbage er en vigtig del af behandlingen, men anden research viser det modsatte.(4)

Hvad kan jeg forvente?

I den første fase vil de lære om fysiske og følelsesmæssige reaktioner på traumer. Dig og din behandler vil snakke om, hvor klar du er til at fokusere på dine traumeminder i terapi. For at forberede dig, vil du lære nogle coping skills.(4)

Dernæst vil du identificere ”målet”, eller det foruroligende minde, som du ønsker at fokusere på – inklusiv enhver negativ tanke, følelse og kropsfornemmelse relateret til mindet. Du vil fokusere på mindet mens du også har din opmærksomhed på en frem og tilbage bevægelse eller lyd (som din behandlers bevægende finger, et blinkende lys, eller en tone, som bipper i et øre af gangen), indtil din lidelse bliver mindsket. Det vil vare omkring 30 sekunder af gangen, og så vil du tale om, hvordan oplevelsen var for dig. Eventuelt vil du fokusere på en positiv overbevisning eller følelse, mens du samtidig har fokus på mindet. Hen mod slutningen af behandlingen, vil din behandler genvurdere dine symptomer for at se om du har brug for at bearbejde andre mål.(4)

Du kan læse mere om EMDR på EMDR Danmark.

 

Kilder
 1. U. S. Department of Veterans Affairs.National Center of PTSD. “PTSD treatment basics.” 20. juli 2020. ptsd.va.gov.
 2. U. S. Department of Veterans Affairs. “Cognitive Processing Therapy for PTSD.” 10. Jan. 2020. www.ptsd.va.gov.
 3. U. S. Department of Veterans Affairs. “Prolonged Exposure for PTSD.” 10. Jan 2020. www.ptsd.va.gov.
 4. U. S. Department of Veterans Affairs.” Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for PTSD.” 10. Jan. 2020. www.ptsd.va.gov.
 5. Jonathan, Bisson, Neil P. Roberts m.fl. The Cochrane Collaboration. “Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults. (Enhanced Article (HTML). 13. Dec 2013. S. 49-50. Cochrane Library. Cochranelibrary.com.
 6. Bradley E. Belsher, Erin Beech, Baniel Evatt m.fl. Cochrane Library. ”Present-centered therapy (PCT) for post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults.” Authors´ conclusion. Discussion. 18. nov. 2019. Cochranelibrary.com
 7. Catrin Lewis, Neil P. Roberts, Andrew Bethell m.fl. Cochrane Library. “Internet-based cognitive and behavioral therapies for post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults.” Discussion. Authors´ conclusion.14. Dec. 2018. Cochranelibrary.com
 8. Nimisha Patel, Blerina Kellezi, Amanda C de C Williams. Cochrane Library. ”Psychological, social and welfare interventions for psychological health and well-being of torture survivors.” Authors´  conclusion. 11. nov. 2014. cochranelibrary.com.