Traumebehandling for flygtninge

Opdateret 21. november 2019 

Billedet viser flygtninge på en båd. Siden handler om traumebehandling af flygtninge.

I alle regioner i Danmark er der højtspecialiserede behandlingstilbud for voksne flygtninge, som har været udsat for forfølgelse, tortur, rædsler under krig mv og som på den baggrund er traumatiseret. Udover disse behandlingstilbud er der også private centre med tilbud om behandling af traumatiserede flygtninge. Alle tilbuddene kan lægen henvise til.

Region Nordjylland

På RCF Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Nordjylland kan voksne flygtninge få behandling for traumer som de ex har fået under forfølgelse, tortur og rædsler under krig og som har givet dem PTSD. Personer der lever sammen med en traumatiseret person kan også få behandling, hvis relationen i sig selv truer deres psykiske, fysiske og sociale integritet.(4)

For at kunne komme i behandling skal der være et behov for tværfaglig og helhedsorienteret behandling, og personen må blandt andet ikke have et aktivt misbrug, ubehandlede personlighedsforstyrrelser eller være langvarigt psykotiske og sindslidende. Henvisning kan ske via Henvisningshotellet af praktiserende læge.(4)

Alle patienter tilbydes traumebehandling og psykoedukation hos psykolog, og der samarbejdes med den praktiserende læge omkring eventuelt medicin. Næsten alle får fysioterapi. Fysioterapien foregår i varme og imødekommende lokaler. Traumatiserede flygtninge har ofte svært ved at overskue deres sociale situation. En socialkonsulent rådgiver og støtter derfor flygtninge, der er i behandling.(5)

Region Midt

Traumatiserede flygtninge med PTSD kan få behandling to steder i Region Midt. Andre psykiske lidelser samtidig med PTSD kan også blive behandlet her. Det vil oftest være symptomer på depression og angst.  Behandlingen vil forgå i et samarbejde på tværs af faggrupper. I et behandlingsteam vil der eksempelvis være psykiater/læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver og tolk. For at kunne komme i betragtning til behandling, skal man have lovligt ophold i Danmark og være traumatiseret på grund af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for vold og overgreb.(1)

Der er to steder, hvor flygtninge som er 15 år og derover, kan få PTSD behandling:(1)

For at få behandling skal du henvises af egen læge.(11)

Region Syddanmark

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Mere komplekse former for PTSD varetages af Afdeling for Traume og Torturoverlevere (ATT), som er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingen afhjælper følgerne af krigs-, tortur- og flugttraumer hos flygtninge og indvandrere, hvor sprog og kultur også har indflydelse på behandlingen. Afdelingen består af følgende behandlingssteder.(2)

Behandlingen på ATT er helhedsorienteret og tværfaglig og varetages af psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. (12)

RCT Jylland

Udover Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, som er et regionalt behandlingssted, er der også et privat rehabiliteringscenter for torturofre, RCT-Jylland. Her kan flygtninge og indvandrere få behandling i Haderslev, Hviding og Sønderborg. Behandlingen er tværfaglig med behandlere i form af psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægekonsulenter.(6)

Ved både ATT og Rehabiliteringscenter For Torturofre i Jylland, kan man blive henvist af egen læge, eller fra andre psykiatriske afdelinger og øvrige sygehusafdelinger i forhold til ATT. (2)

Region Sjælland

Klinik for traumatiserede flygtninge modtager voksne traumatiserede flygtninge fra hele Region Sjælland. Flygtningene har alvorlige psykiske problemer, som følge af i hjemlandet at have været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold. Tilbuddet omfatter ikke flygtninge, der har behov for vedvarende psykiatrisk behandling eller med aktuelle misbrugsproblemer.(13) Henvisning til klinikken foregår via din praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), sygehusafdelinger eller psykiatrisk speciallæge.

I Region Sjælland er der følgende klinikker for traumatiserede flygtninge:(15)

Region Hovedstaden

Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri (CPT) er en højtspecialiseret funktion på Psykiatrisk Center Ballerup. Målgruppen er voksne flygtninge, migranter, eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund. Ex fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression. Personer med anden etnisk oprindelse end dansk, som ikke nødvendigvis har traumerelateret psykiske lidelser kan også komme i behandling, hvis personens kulturelle baggrund har stor betydning for, hvordan lidelsen udvikler sig, forstås og behandles.(16)

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut I København Ø, der har behandling, forskning, international udvikling og fortalervirksomhed under samme tag. DIGNITY er specialiseret i at rehabilitetere svært traumatiserede flygtninge. De tilbyder behandling til både voksne og børn og har opmærksomhed på hele familiens trivsel. Deres rehabiliterings-program foregår i faglige teams, hvor 4-6 fagpersoner arbejder tæt sammen om alle aspekter af overleverens samlede livssituation.(7)

Henvisning til rehabilitering hos DIGNITY foregår via læge eller speciallæge. Se henvisningsskema. Den henviste person skal kunne indgå i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at han ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.(8)

OASIS

OASIS i København K er et privat rehabiliteringscenter, som tilbyder behandling til børn, unge, voksne og familier, der i et andet land har været udsat for traumatiske hændelser eller som er belastet af at leve sammen med en traumatiseret person. Traumatiske hændelser kan være i form af rædselsoplevelser under krig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold.(9)

OASIS behandlingsteams består af psykologer, fysio-/psykomotoriske terapeuter, socialrådgivere og læger. Læger og myndigheder, der arbejder med OASIS´målgruppe kan henvise til behandling. Derudover er det muligt at blive henvist til børneundersøgelser og speciallægeundersøgelser. Se yderligere information her.(10)

Personer som har en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse eller et ubehandlet alkohol-, stof- eller medicinforbrug vil ikke kunne modtage behandling på OASIS. (9)

 

Kilder
 1. Email fra ledende sygeplejerske for Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Stævne Jensen. Region Midt. 18. juli 2017.
 2. Email fra leder af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Ulla Wernberg-Møller. Region Syddanmark. 20. juli 2017.
 3. ”Specialevejledning for psykiatri.” 1. juni 2017. www.sst.dk
 4. Rehabiliteringscenter for flygtninge. ”Behandling efter Sundhedsloven.” Opdateret 8. september 2016. www.flygtning.rn.dk
 5. Rehabiliteringscenter for flygtninge. ”Metoder og tilgange.” Opdateret 23. marts 2017. flygtning.rn.dk.
 6. RCT-Jylland. ””RCT-Jylland.” Sept. 2017. rct-jylland.dk.
 7. DIGNITY Dansk Institut mod Tortur. ”Klinikken.” Sept. 2017. dignityinstitute.dk
 8. DIGNITY Dansk Institut mod Tortur. ”Henvisning.” Sept. 2017. dignityinstitute.dk
 9. ”Behandling.” Sept. 2017. www.oasis-rehab.dk.
 10. ”Henvisning.” Sept. 2017. www.oasis-rehab.dk.
 11. Psykiatrien i region Midtjylland. ”Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri.” Sept. 2017. psykiatrien.rm.dk.
 12. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. ”Om os.” Opdateret 16. jan. 2015. traumeogtorturoverlevere.dk.
 13. Region Sjælland. Psykiatrien. Klinik for Traumatiserede Flygtninge Vordingborg. ”Målgruppe.” Opdateret Opdateret 25. april 2017. regionsjaelland.dk.
 14. Region Sjælland. Klinik for Traumatiserede Flygtninge – Vordingborg. ”Fagfolk.” Opdateret 30. maj 2017. regionsjaelland.dk.
 15. Region Sjælland. Psykiatrien. ”Klinikker. Sept. 2017. regionsjaelland.dk.
 16. Region Hovedstadens Psykiatri. ”Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.” Sept. 2017. psykiatri-regionh.dk.