Forekomst af PTSD og traumatiske begivenheder

Billedet viser en masse mennesker. Afsnittet handler om hvem der kan få PTSD.Fysisk vold og seksuel vold er de traumatiske begivenheder, der er mest hyppige, og som samtidig giver den højeste risiko for PTSD. Størstedelen af alle mennesker udsættes for mindst én traumatisk begivenhed i deres liv, men langt fra alle får PTSD. Der er ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogen får PTSD og andre ikke gør, men jo alvorligere traumet er og jo flere traumer en person udsættes for, jo større er risikoen for at få PTSD. Støtte og tidlig behandling  reducerer risikoen.

Forekomsten af PTSD i europæiske lande

WHO tog i 2003 initiativ til et studie af 21.425 voksnes psykiske lidelser på tværs af 6 vesteuropæiske lande. Forekomsten af PTSD varierede meget mellem landene – fra 1,3 % i Spanien til 7,4 % i Nederlandene. I Nederlandene var der en høj grad af fysisk og seksuel vold i forhold til i andre europæiske lande. Fysisk og seksuel vold er rapportereret til at have den stærkeste forbindelse til udviklingen af PTSD.(15)

Et studie i Sverige viste også en høj forekomst af PTSD hen over livet; 7,4 % for kvinderne i studiet og 3,6 % for mændene.(15)

Et studie af 2500 voksne i Tyskland i 2018 viste at 1,5 % havde klassisk PTSD.(17)

Hyppigheden af traumatiske begivenheder

Et studie i Sverige har vist, at 80,8 % havde oplevet mindst én traumatisk begivenhed i deres liv.(15) Dette er ikke så forskellig fra et studie af 2953 amerikanere i 2013, hvor 89,7 % havde været udsat for mindst én traumatisk begivenhed.

I den amerikanske undersøgelse havde 53,1 % har været udsat for fysisk vold eller seksuel vold, som kan være foregået i barndommen eller eksempelvis ved overfald eller en voldtægt. Ved fokus på, at kun 7,8 % af disse amerikanere havde været i kamphandlinger eller i krigszoner, er det påfaldende, at PTSD i offentligheden specielt forbindes med soldater, der har været i krig.(16)

Blandt de 2953 amerikanere viste studiet, at de gennem deres liv havde oplevet følende specifikke traumatiske begivenheder, som hver især kan give PTSD: (16)

 • Fysisk eller seksuel vold: 53,1 %
 • Død af familiemedlem eller nær ven i forbindelse med vold, ulykke eller katastrofe: 51,8 %
 • Katastrofe: 50,5 %
 • Ulykke eller brand: 48,3 %
 • Vidne til fysisk vold eller seksuel vold: 33,2 %
 • Trussel eller skade i form af vold, ulykke eller katastrofe på familiemedlem eller nær ven: 32,4 %
 • Uventet vidne til døde kroppe eller kropsdele: 22,6 %
 • Eksponeret for farlige kemikalier: 16,7 %
 • Eksponeret for krigszone eller kamp: 7,8 %
 • Eksponeret på arbejdet: 11,5 %
 • Andre begivenheder: 1,8 %

Hvem udvikler PTSD?

Selvom en person har været udsat for en alvorlig traumatisk begivenhed, vil det i de fleste tilfælde ikke udvikle PTSD. Der findes ingen enkel forklaring på, hvorfor nogle mennesker får PTSD, og andre ikke får. Det er et komplekst samspil mellem den voldsomme begivenheds karakter, omfang og varighed, og den enkeltes muligheder for at tackle eftervirkningerne.(5) Praktisk talt alle personer, som bliver udsat for tilstrækkelig høje doser af stress og traumer vil udvikle PTSD.Generelt gælder det dog, at jo mere alvorligt traumet er, jo flere traumatiske begivenheder personen har været udsat for, desto større sandsynlighed er der for at udvikle PTSD (7). De fleste personer udvikler ikke PTSD efter en traumatisk oplevelse (8), og nogle personer udvikler PTSD efter stressfyldte begivenheder, som ikke kan defineres som en traumatisk begivenhed (9). Studier af de personer, der overlever større traumer, tyder på, at det store flertal klarer sig ganske godt (11, 12). Omvendt vil praktisk talt alle personer, som bliver udsat for tilstrækkelig høje doser af stress og traumer, udvikle PTSD (13, 14).(6)

Støtte og behandling reducerer risikoen for PTSD

Risikoen for, at traumatiserede udvikler PTSD kan reduceres ved følgende: (1-3)

 • Støtte fra andre mennesker, såsom venner og familie.
 • Være en del af en støttegruppe efter en traumatisk begivenhed.
 • Social støtte efter begivenheden, så den traumatiserede ikke skal beskæftige sig med ekstra stress.
 • Tidlig behandling, så traumet kan blive bearbejdet.

 

Kilder
 1. The National Institute of Mental Health (NIMH). “Why do some people get PTSD and other people do not?” www.nimh.nih.gov/health/index.shtml.
 2. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol. 2000 Oct;68(5):748-66.
 3. Charney DS. Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: implications for successful adaptation to extreme stress.Am J Psychiatry. 2004 Feb;161(2):195-216.
 4. Harold Cohen, PhD. PsychCentral. Who is typically diagnosed with PTSD?” psychcentral.com
 5. Region Midtjyllands psykiatri. “PTSD hos voksne – sygdommen, behandling og forebyggelse.” 1. udgave 2013. www.psykiatrien.rm.dk.
 6. Lund M., Sørensen J. H. m.fl. Center for kvalitet. Region Syddanmark. ”MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge.” 2008. Region Syddanmark.
 7. Dohrenwend BP, Turner JB m.fl. “The psychological risk of Vietnam for U.S. Veterans: A revisit with new data and methods.”  Science 2006.
 8. Breslau N.” Epidemiology of trauma and posttraumatic stress disorder.” Psychological trauma. Washington: American Psychiatric Press; 1998.
 9. March JS. “What constitutes a stressor? The ’Criterion A’ issue.” American Psychiatric Press. 1993.
 10. Bonnano GA. Loss. “Trauma, and human resilience: Have we understated human capacity to thrive for extremely aversive events?” American Psychologist 2004.
 11. Tedeschi RG, Calhoun LG. “Posttraumatic growth: Conceptual foundation and empirical evidence.” Psychological Inquiry 2004.
 12. Linley PA, Joseph S. “Positive change following trauma and adversity: A review.”  Journal of Traumatic Stress 2004.
 13. Grinker RR, Spiegel JP.” Men under stress.” 1945.
 14. Herman JL. “Trauma and recovery”. New York 1992.
 15. Redigeret af Dan J. Stein, Matthew Friedman, Carlos Blanco. Evidence and Experience in Psychiatry. ”Post-traumatic Stress Disorder.” Kapitel:  “Trauma Exposure and PTSD in the general population”. 2011. John Wiley & Sons, Ltd.
 16. Dean G. Kilpatrick, Heidi S. Resnick, Melissa E. Milanak m.fl. “ National Estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria.” J Trauma Stress. 2013. Oct: 26(5): 537-547.
 17. Prof. Dr. Andreas Maercker, University of Zürich. “0,5 % of the population suffer from servere psychological trauma.” Feb. 2018. www.media.uth.ch,  

Opdateret den