Forekomst af PTSD og traumatiske begivenheder

Opdateret 20. april 2023Billedet viser en masse mennesker. Afsnittet handler om hvem der kan få PTSD.

Fysisk vold og seksuel vold er de traumatiske begivenheder, der er mest hyppige, og som samtidig giver den højeste risiko for PTSD. Størstedelen af alle mennesker udsættes for mindst én traumatisk begivenhed i deres liv, men langt fra alle får PTSD.

Forekomsten af PTSD i europæiske lande

WHO tog i 2003 initiativ til et studie af 21.425 voksnes psykiske lidelser på tværs af 6 vesteuropæiske lande. Forekomsten af PTSD varierede meget mellem landene – fra 1,3 % i Spanien til 7,4 % i Nederlandene. I Nederlandene var der en høj grad af fysisk og seksuel vold i forhold til i andre europæiske lande. Fysisk og seksuel vold er rapportereret til at have den stærkeste forbindelse til udviklingen af PTSD.(1)

Et studie i Sverige viste også en høj forekomst af PTSD hen over livet; 7,4 % for kvinderne i studiet og 3,6 % for mændene.(1)

Et studie af 2500 voksne i Tyskland i 2018 viste at 1,5 % havde klassisk PTSD.(3)

Hyppigheden af traumatiske begivenheder

Et studie i Sverige har vist, at 80,8 % havde oplevet mindst én traumatisk begivenhed i deres liv.(1) Dette er ikke så forskellig fra et studie af 2953 amerikanere i 2013, hvor 89,7 % havde været udsat for mindst én traumatisk begivenhed.

I den amerikanske undersøgelse havde 53,1 % været udsat for fysisk vold eller seksuel vold, som kan være foregået i barndommen eller eksempelvis ved overfald eller en voldtægt. Ved fokus på, at kun 7,8 % af disse amerikanere havde været i kamphandlinger eller i krigszoner, er det påfaldende, at PTSD i offentligheden specielt forbindes med soldater, der har været i krig.(2)

Blandt de 2953 amerikanere viste studiet, at de gennem deres liv havde oplevet følgende specifikke traumatiske begivenheder, som hver især kan give PTSD: (2)

 • Fysisk eller seksuel vold: 53,1 %
 • Død af familiemedlem eller nær ven i forbindelse med vold, ulykke eller katastrofe: 51,8 %
 • Katastrofe: 50,5 %
 • Ulykke eller brand: 48,3 %
 • Vidne til fysisk vold eller seksuel vold: 33,2 %
 • Trussel eller skade i form af vold, ulykke eller katastrofe på familiemedlem eller nær ven: 32,4 %
 • Uventet vidne til døde kroppe eller kropsdele: 22,6 %
 • Eksponeret for farlige kemikalier: 16,7 %
 • Eksponeret for krigszone eller kamp: 7,8 %
 • Eksponeret på arbejdet: 11,5 %
 • Andre begivenheder: 1,8 %

 

Kilder
 1. Redigeret af Dan J. Stein, Matthew Friedman, Carlos Blanco. Evidence and Experience in Psychiatry. ”Post-traumatic Stress Disorder.” Kapitel:  “Trauma Exposure and PTSD in the general population”. 2011. John Wiley & Sons, Ltd.
 2. Dean G. Kilpatrick, Heidi S. Resnick, Melissa E. Milanak m.fl. “ National Estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria.” J Trauma Stress. 2013. Oct: 26(5): 537-547.
 3. Prof. Dr. Andreas Maercker, University of Zürich. “0,5 % of the population suffer from servere psychological trauma.” Feb. 2018. www.media.uth.ch,