Specialiseret PTSD behandling

Opdateret 22. juli 2022Billedet viser en trist mand. Af joe Gardner. Siden handler omspecialiserede tilbud om behandling af PTSD.

Udover pakkeforløb til behandling af PTSD i lokalpsykiatrien er der specialiserede tilbud for tjenesterelateret PTSD eller andre tilsvarende belastninger i alle danske regioner.

For at kunne få specialiseret PTSD behandling i din region, skal du opfylde visse betingelser. Dem kan du læse om i nedenstående tekst, hvor du også kan se, hvad det specialiserede behandlingsforløb består af.

Sådan bliver du henvist til et specialiseret tilbud

Din læge kan henvise dig til et specialiseret behandlingstilbud i Regionen. Sørg endelig for, at din læge får beskrevet sværhedsgraden og kompleksiteten af dine lidelser, så visitationen i Regionen har det fulde overblik over, hvad du fejler, og hvordan det påvirker din funktionsevne.

Visitationen i Regionen modtager din henvisning og vurderer om du opfylder målgruppen til at få et specialiseret PTSD-behandlingsforløb. Du kan læse mere i følgende målgruppebeskrivelser:

Målgruppebeskrivelse for Region Hovedstaden.

Målgruppebeskrivelse for Region Midt.

Målgruppebeskrivelse for Region Nordjylland.

Andre PTSD behandlings tilbud

Opfylder du ikke betingelserne for at få et behandlingstilbud for tjenesterelateret PTSD, er der også mulighed for, at du kan få et PTSD-pakkeforløb i lokalpsykiatrien. Er du fra militæret, vil du også have mulighed for at få et højtspecialiseret tilbud til behandling af PTSD i enten Odense, Risskov eller København.

Region Hovedstaden

PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger

Du kan blive henvist til behandling på Psykiatrisk Center Ballerup, hvis du har aktiv PTSD og er blevet traumatiseret, mens du har været i offentlig tjeneste. Fx hvis du er blevet traumatiseret indenfor arbejdsområderne social- og sundhed, beredskab eller politi.(3)

Behandlingen vil primært bestå af psykoterapi, medicinsk behandling og socialrådgivning. Psykoterapien er den del, der vil fylde mest – cirka 40 timer. De faggrupper, som er involveret i behandlingen er psykologer, psykiatere og socialrådgivere.(3)

Har du ved siden af PTSD også Kompleks PTSD (Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse), kan du stadig blive henvist til behandling.(6)

I Region Hovedstaden er der ca. 60 personer om året, der er blevet henvist til tilbuddet, og som har gennemgået PTSD-behandling for tjenesterelaterede belastninger. (3)

Region Nordjylland

Tjenesterelaterede belastninger af traumemæssig karakter

På Aalborg Universitetshospital er der et regionsdækkende tilbud til patienter med svær PTSD som følge af tjenesterelaterede belastninger i det offentlige som ex militærpersonel, politifolk, beredskabsmedarbejdere, socialrådgivere og sundhedspersoner.(5)

For de patienter som er henvist som tjenesterelateret PTSD-patienter, vil tallet for året 2019 ligge på 35-40 patienter.(5)

Behandlingen varer omkring et halvt til et helt år. Afhængig af den PTSD-ramtes behov og lidelser vil der udover 8-15 sessioner traumefokuseret psykoterapi, også kunne fås ergoterapi, fysioterapi, farmakologisk behandling og hjælp fra socialrådgiver og overlæger. Af psykologiske behandlingsformer kan nævnes fx Prolonged exposure og kognitiv terapi. (5)(7)

I denne beskrivelse, kan du læse mere om, hvad behandlingen består af.(5)

Region Midt

Voksne danskere med komplekse tilfælde af PTSD

Ved særligt komplekse tilfælde af PTSD, hvor der er andre lidelser og problemer henover end blot PTSD, ex misbrug, personlighedsændring efter katastrofeoplevelser (Kompleks PTSD), depression, ADHD og andre psykiske lidelser, kan voksne danskere få behandling på regionsniveau. Det foregår på Klinik for PTSD og Angst i Århus. Behandlingen foregår tværfagligt med hovedvægten lagt på psykologbehandling og fysioterapi. Hertil kommer lægesamtaler, medicinsk behandling, samtale med sygeplejerske og nogen gange rådgivning ved en socialrådgiver.(1)

På regionsniveau tages der kun af tilfælde af PTSD blandt voksne danskere, som er særligt svære at behandle og som kræver tværfagligt samarbejde i form af ex fysioterapi, samtaleterapi, medicinsk behandling og sociale foranstaltninger. Behandling ved almindelig psykolog har ikke været tilstrækkelig for dem.(1)

Region Syddanmark

Tjenesterelateret PTSD

Det har ikke været muligt at få et interview med ledelsen.

Region Sjælland

PTSD efter tjenesterelaterede belastninger eller tilsvarende belastninger

Regionsfunktion for PTSD er beliggende i Slagelse og er en specialfunktion for PTSD, som rækker ud over almindelige pakkeforløb for PTSD. Den er målrettet personer diagnostiseret med PTSD på baggrund af tjenesterelateret belastning eller andre tilsvarende belastninger. Du kan blive henvist til regionsfunktionen, hvis du har haft behandling i psykiatrien eller hos privatpraktiserende psykiatere uden tilstrækkelig effekt, eller hvis behandleren vurderer, at din PTSD tilstand er særlig kompliceret.(4)

Henvisningen kan blive afvist, hvis behandlingen kan foregå med pakkeforløb i psykiatrien, hos en psykolog, psykiater eller i et kommunalt tilbud.(4)

Behandlingsforløbet tilpasses den enkelte person således, at der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med den PTSD ramte. Behandlingsforløbet består af stabiliserende traumebehandling med fokus på psykoedukation (læren om traumer og PTSD), færdighedstræning, medikamentel behandling målrettet traumerelaterede symptomer og individuel traumebehandling. (4)

 

Kilder
  1. Telefonisk samtale og email korrespondance med ledende sygeplejerske for Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Stævne Jensen. Region Midt. 18. juli 2017.
  2. Telefonisk samtale og email korrespondance med leder af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Ulla Wernberg-Møller. Region Syddanmark. 20. juli 2017.
  3. Telefonisk samtale med afdelingsleder Ann Coleen Nielsen, Psykoterapeutisk Ambulatorium i Ballerup. 22. nov. 2019.
  4. Region Sjælland. ”Regionsfunktion for PTSD.” Opdateret 6. marts 2019. regionsjaelland.dk.
  5. Telefonisk samtale og email korrespondance med ambulatorieleder på Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme, psykolog Maria Nielsen. Region Nordjylland. 19. nov. 2019.
  6. Region Hovedstaden. ”Målgruppebeskrivelser.” psykiatri-regionh.dk.
  7. Region Nordjylland. “Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger.” Opdateret 16. marts 2018. psykiatri.rn.dk.