Hukommelse og barndomstraumer

Opdateret 7. januar 2022Billedet viser en gynge. Siden handler om hukommelse og barndomstraumer

Man kan godt i mange år glemme barndomstraumer, som så pludselig kommer frem når man er voksen. Det kan være en oplevelse eller lyd som pludselig vækker minderne. Hukommelsen er ikke nøjagtig, så minder kan være sande, men de kan også være falske. Terapi kan hjælpe én med at afklare det, og at komme overens med barndommens traumer. Terapi kan også lindre angst og depression og kan ændre ens fokus fra barndommen til nutiden.(1)

Det er muligt at glemme barndomstraumer

Mennesker glemmer hele tiden navne, datoer, ansigter og endda hele begivenheder. Men er det muligt at glemme forfærdelige oplevelser som ex voldtægt eller at blive banket? Svaret er ja – under visse omstændigheder. For mere end 100 år har læger, videnskabsfolk og andre observatører rapporteret om forbindelsen mellem traumer og at glemme. Men kun indenfor de sidste 10 år har videnskabelige studier vist en forbindelse mellem barndoms traumer og hukommelsestab.(1)

Seksuelt misbrugte børn oplever en periode, hvor de ikke husker misbruget

De fleste videnskabsfolk er enige om, at det er usandsynligt at man kan huske minder fra før 2-3 års alderen. Research viser, at mange voksne, som husker, at de blev seksuelt misbrugt som barn, oplevede en periode hvor de ikke huske misbruget. Videnskabsfolk har også studeret børneofrer på tidspunktet for en dokumenteret traumatisk begivenhed, som seksuelt misbrug. De målte hvor ofte, at ofrene glemte disse begivenheder, når de bliver voksne. De opdagede, at nogle mennesker glemmer de traumatiske oplevelser de havde i barndommen, selv om det var et anerkendt faktum, at de traumatiske begivenheder fandt sted. (1)

Følelser, syn og lyde kan vække minder fra barndommen

På tidspunktet, hvor den traumatiske begivenhed finder sted, laver hjernen en masse associationer til de følelser, syn, lyde, lugte, smag og berøring, som er forbundet med traumet. Senere kan lignende fornemmelser trigge et minde fra begivenheden. Mens nogle mennesker først husker tidligere traumatiske begivenheder under terapi, begynder de fleste mennesker at få traumatiske minder udenfor terapi. (1)

Oplevelser kan åbne for en sluse af grufulde minder

En variation af oplevelser kan trigge en erindring. For nogle mennesker kan følgende og andre oplevelser åbne op for en sluse af forfærdelige og grufulde minder. (1):

  • At læse historier om andre personers traumer.
  • At se fjernsynsprogrammer, der skildrer traumatiske begivenheder lig seerens tidligere oplevelse.
  • At opleve en foruroligende begivenhed i nutiden.
  • At sidde ned med familien og tænke tilbage på en fælles forfærdelig periode.

Er genvundne minder altid nøjagtige?

Videnskabsfolk tror at genvundne minder (inklusiv genvundne minder fra barndoms traumer) ikke altid er korrekte. Når mennesker husker barndoms traumer og senere siger, at deres minde er forkert, er det ikke muligt at sige, hvilket minde der var rigtig: Den der påstår, at traumet fandt sted eller den, der påstår, at det ikke fandt sted. (1)

Hvordan kan falske minder udvikle sig?

En stor del af laboratorie research, der involverer normale mennesker i normale situationer, demonstrerer at hukommelsen ikke er perfekt. Beviser viser, at minder kan blive påvirket af andre mennesker og andre situationer; at mennesker kan finde på historier for at udfylde huller i hukommelsen, og at mennesker kan blive overbevist om, at de så, hørte eller oplevede begivenheder, der ikke skete. Studier viser også, at mennesker kan tro stærkt på, at unøjagtige minder er sande. (1)

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at jeg har været misbrugt?

Mennesker har nogle gange en mistanke om, at de kan være misbrugt som barn, men de kan ikke helt tydeligt huske begivenheder eller får fortalt ting, der strider mod deres minder. Trænede terapeuter kan give personer muligheden for at se objektivt på deres mistanker, overveje alternative forklaringer for deres følelser, og blive informeret om, hvordan minder arbejder eller kan blive forvrænget. (1)

Hvad er terapeutens rolle i at afdække traumatiske minder?

Ligesom det er skadeligt for mennesker at noget forfærdeligt er sket for dem, når intet er sket, er det lige så skadeligt for mennesker at tro, at intet skete, når noget slemt skete. Til syvende og sidst er det klienten – ikke terapeuten – der må drage en konklusion om, hvad der skete i fortiden. God terapi bør ikke skabe eller bestyrke falske opfattelser, uanset om opfattelserne er at have været misbrugt eller ikke at have været misbrugt. Nyttig psykoterapi giver et neutralt, støttende miljø til at forstå sig selv og ens fortid. (1)

Hvorfor er det vigtigt at få hjælp til problemer relateret til traumatiske barndomsminder?

Traumer og modgang i barndommen kan efterlade ar, der varer ved ind i voksenlivet og kan sætte en person i risiko for en variation af vanskeligheder. Dette er sandt for alle slags tidlige traumer, inklusiv ulykker, katastrofer, og at være vidne til vold mod andre. Det er imidlertid specielt sandt ved børnemishandling og forsømmelse. Ikke alle overlevere af barndoms traumer oplever vanskeligheder i voksenlivet. Imidlertid er det vigtigt for mange mennesker at komme overens med tidligere traumatiske begivenheder. Mennesker som har været i behandling kan opnå lindring fra angst og depression og er i stand til at stoppe med at fokusere på de forstyrrende minder og følelser, der er forbundet med traumatiske barndoms minder. (1)

 

Kilde

  1. International Society for Traumatic Stress Studies. “Adult survivors of childhood trauma.”14. September 2016. www.istss.org