Hvad er en traumatisk begivenhed?

Billedet introducere til siden om traumer. Der kan læses om følgende: Hvad er traumer, og hvordan føles det at blive traumatiseret? Traumatisk begivenhed, der kan give PTSD eller Kompleks PTSD.

Individers reaktioner på overvældende, faretruende og voldsomme begivenheder er forskellige. Forskere mener, at manglende forudsigelighed og kontrol er kernefunktioner i traumatiske begivenheder. Hvis en situation opfattes som potentiel kontrollerbar og medfører noget positivt, vil situationen opfattes som udfordrende i stedet for truende. Når situationer bliver opfattet som ukontrollerbare og uforudsigelige, er det stressende og vil sandsynligvis give en sygelig reaktion, og er forbundet med at ens centrale overbevisninger opløses. For mennesker som har brug for at se dem selv som ansvarlige for deres liv, er ideen om, at man ikke og måske aldrig har haft kontrol over sit liv et chok og en trussel. Følelsen af kontrol opfattes som en illusion, en form for selvbedrag, som ikke kan regnes ud.(6)

Fysiske skader er ikke en forudsætning for traumer

Traumatiske begivenheder involverer ofte en trussel mod livet eller ens sikkerhed. Begivenheder der ikke giver fysisk skade, kan imidlertid også være traumatiske. Det er din personlige oplevelse af begivenheden, der er afgørende for om begivenheden er traumatisk. Jo mere bange og hjælpeløs du føler dig, jo mere er det sandsynligt, at du er blevet traumatiseret.(1)

Potentielt traumatiske begivenheder

Da det er forskelligt, hvordan vi reagerer på voldsomme begivenheder, er det nødvendigt at tænke på følgende begivenheder som potentielt traumatiske(3, 4, 5). Ved nogle af de traumatisk begivenheder er der links til relevant materiele om den traumatiske begivenhed. Under Børn og traumatiske begivenheder kan du finde flere links.

Vold i samfundet

Vold i samfundet omfatter aggressiv vold (ex røveri) og vold, der kommer fra personlige konflikter mellem mennesker, der ikke er i familie sammen. Det kan omfatte brutale handlinger som skyderier, voldtægter, knivstikkeri og prygl. Man kan opleve traumer som offer, vidne eller gerningsmand.(2)

Komplekse traumer

Begrebet komplekse traumer beskriver både børns eksponering for mange traumer, ofte af en indgribende natur, hvor mennesker påfører børn traumer, og med en vidtrækkende og længerevarende eksponering.(2)

Vold i hjemmet

Inkluderer aktuel eller truende fysisk eller seksuel vold eller følelsesmæssig misbrug mellem forældre. Volden kan være rettet mod en nuværende eller tidligere ægtefælle eller partner, uanset køn og seksualitet.(2)

Tidlige barndomstraumer

Barndomstraumer, der sker i alderen 0-6 år. Disse traumer kan være et resultat af forsætlig vold, som ex fysisk eller psykisk misbrug, eller vold i hjemmet eller resultatet af ulykker eller krig. Små børn kan også opleve traumatisk stress som følge af pinefulde medicinske procedurer eller det pludselige tab af en forælder.(2)

Medicinske traumer

Medicinske traumer refererer til reaktioner, som man kan have og familien kan have ved smerte, skade, alvorlig sygdom, gennemgribende medicinske procedurer (ex kirurgi) eller behandlinger (ex brændsår), der kan virke skræmmende. Reaktioner kan påvirke sindet såvel som kroppen. Fx kan man blive nervøs, irritabel eller uligevægtig. Man kan have uønskede tanker eller mareridt om sygdommen, tilskadekomst eller hospitalet. Nogle mennesker undgår at komme til lægen eller på hospitalet, eller mister interessen for at være sammen med venner og familie, og de ting, som de tidligere kunne lide. Som et resultat deraf, går det måske ikke godt med skolen, arbejdet eller hjemme. Hvordan familier og børn klarer disse ændringer er relateret til ens egne tanker eller følelser om sygdom, tilskadekomst eller hospitalet. Reaktionerne kan variere, selv indenfor samme familie.(2) Links:

Naturkatastrofer

En katastrofe er enhver fysisk katastrofe (ex tornadoer, orkaner og jordskælv) og enhver brand, oversvømmelse eller eksplosion, der forårsager nok skade til, at der træder katastrofehjælp til fra det lokale, staten eller katastrofehjælps organisationer. Katastrofer kan skyldes en menneskeskabt begivenhed (ex eksplosion af en fyrværkerifabrik), men hvis skaden er forårsaget med vilje, klassificeres den som en terrorhandling.(2)

Omsorgssvigt

Omsorgssvigt af et barn sker, når en forælder eller omsorgsgiver ikke giver et barn den omsorg som barnet har brug for i forhold til sin alder, selvom forælderen har råd til at give omsorgen eller får den tilbudt. Ex. tøj, medicin, mad, uddannelse, udsætte barnet for farlige miljøer, ikke passer på barnet mv.(2)

Fysisk misbrug og vold

Fysisk misbrug og vold betyder at forårsage eller forsøge at påføre fysisk smerte eller skade. Det kan komme af at blive skubbet, slået, sparket, brændt, eller skadet på andre måder.(2)  Links:

Flygtning eller traumatiseret i en krigszone

Flytninge- og krigstraumer omfatter udsættelse for krig, politisk vold eller tortur. Flygtningetraumer kan være et resultat af at leve i en region ramt af bombning, skydning eller plyndring, samt tvangsflygtning af politiske årsager. Unge flygtninge kan have tjent som soldater o.lign, og deres traumatiske oplevelser kan ligne dem kampsoldater kan have.(2) Links:

Skolevold og arbejdsvold

Skolevold og arbejdsvold inkluderer dødelig eller ikke-dødelig viktimisering af elev eller lærer, trusler mod eller tilskadekomst af studerende, slagsmål på skolen, og studerende der bærer våben på skolen.(2) Links:

Seksuelt misbrug

Adfærd der er seksuel misbrug involverer ofte kropslig kontakt, såsom seksuel kyssen, berøring, kælen for kønsorganer, og samleje. Dog kan adfærd også være seksuel misbrug, selvom det ikke indebærer seksuel kontakt, fx blottelse af kønsorganer, verbal pres om sex og seksuel eksponering med henblik på fotografering eller prostitution.(2) Links:

Terrorisme

Det essentielle element ved terrorisme er den hensigt at påføre psykiske skader på en modstander. Det amerikanske forsvarsministerium definerer terrorisme som “den beregnede anvendelse af vold eller trussel om vold for at indpode frygt, med det formål at tvinge eller skræmme regeringer eller samfund til at forfølge mål, der er generelt politiske, religiøse eller ideologiske.(2)

Traumatisk sorg / separation

Når en person, der er vigtig for en dør, kan man opleve traumatisk sorg. Døden kan være ventet eller pludselig. Det karakteristiske ved traumatisk sorg er, at traumesymptomerne forstyrrer ens evne til at gå igennem en naturlig sorgproces. Man oplever en kombination af traume- og sorgsymptomer, der er så alvorlige, at enhver tanke eller påmindelse, selv de lykkelige, om personen der døde kan føre til skræmmende tanker, billeder, og/eller minder om, hvordan personen døde.(2)

Psykisk Mishandling

Psykisk mishandling, der forårsagede eller kunne have forårsaget forstyrrelser i adfærd, kognition, affekt eller forårsaget andre mentale forstyrrelse. Misbrug som verbale overgreb, følelsesmæssige misbrug, store krav til en persons ydeevne, der kan føre til negative selvbillede og forstyrret adfærd. (7)

Vidne til ekstrem personlig vold

Inkluderer ekstrem personlig vold af eller mellem personer som at blive eksponeret for mord, selvmord og andre lignende ekstreme begivenheder.(7)

Tvangsflytning

Tvungen flytning til et nyt hjem på grund af politiske årsager, generelt inkluderet politiske asylansøgere eller indvandrere, der flygter fra politisk forfølgelse.(7)

System-påført traume

Traumatisk fjernelse fra hjemmet, traumatisk placering ved fosterforældre, separation fra søskende eller flere placeringer på kort tid.(7)

The National Child Traumatic Stress Network har en indgående beskrivelse af de enkelte traumer.

 

Kilder
  1. HELPGUIDE.ORG.”Emotional and psychological Trauma.” www.helpguide.org. 19.12.2016.
  2. The National Child Traumatic Stress Network. “Child Welfare Trauma Training Toolkit: Trauma Types. 
  3. J. Allen. ”Coping with Trauma – Hope through understanding”.2005. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
  4. Bonanno G.A. og Mancini A.D. ”Beyond resilence and PTSD: Mapping the heterogeneity of responses to potential trauma”. 2012. Psychological Trauma: Theory, Research and Policy.”
  5. T. Wennerberg. 2011.
  6. Dr. Angela Ebert and Dr. Murray J. Dyck. “The experience of mental death: The core feature of complex posttraumatic stress disorder.” 2004. School of Psychology, Curtin University of Technology.
  7. Center for early Childhood Mental Health Consulation. “Types of traumatic experiences.” 2008. 

Opdateret den