Hvad er traumer?

Billedet forestiller en forulykket bil. Afsnittet handler om hvad traumer er.Traumer er højstresstilstande og fastfrossen energi, som befinder sig i kroppen som traumatisk stress på grund af uforløste chokreaktioner under den traumatiske begivenhed og i tiden efter. (3)(4)

I denne beskrivelse ligger der den forståelse, at de mennesker, som får frigivet energien ved enten at kæmpe eller flygte, heler fra traumet. I modsætning hertil vil individer, der ikke kan bevæge sig ind i, gennem og ud af tilstanden med ”ubevægelighed” og ”fastfrysning”, sidde fast med de intense ubærlige følelser, som vil forstyrre deres bevidsthed. (3)(4)

Traumatiserede mennesker er ude af stand til at komme over den angst, som de havde i forbindelse med den traumatiske begivenhed.

De bliver ved med at være overvældet af begivenheden, føler sig besejret og rædselsslagen. Stort set fængslet af deres egen frygt og derved ude af stand til at engagere sig i livet igen. (3)

I nedenstående kortfilm fra traume.dk gives en populær-videnskabelig gennemgang af hjernens reaktioner på traumatiske hændelser.

Tryk på billedet:

Film fra Traume.dk om Traumer i hjernen.

Traumer i diagnosesystemet

I WHO´s diagnosesystem ICD-10 er defineret, hvad der kan karakteriseres som et traume, der kan give posttraumatisk stress forstyrrelse. Er traumebelastningerne store nok, vil personligheden hos en traumatiseret kunne ændre sig, så denne vil kunne få Kompleks PTSD. ICD-10 beskriver traumebelastninger således ved posttraumatisk stress forstyrrelse:

Traumebelastninger er en reaktion på en stressfuld begivenhed eller situation (af enten kort eller lang varighed) af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur, hvilket sandsynligvis vil medføre gennemgribende stress ved næsten alle.(1)

The American Psychiatric Association beskriver det mere uddybende i diagnosesystemet DSM-5:

Personen har været udsat for: død, trussel om død, seriøs ulykke eller truet af seriøs ulykke, eller seksuel vold eller truet med seksuel vold, som følgende. (2)

  • Direkte udsat for det.
  • Været vidne til det.
  • Indirekte ved at finde ud af, at en nær ven var udsat for et traume. Hvis begivenheden involverede død eller trussel om død, må den have været voldelig eller utilsigtet.
  • Gentagen eller ekstrem udsættelse for ubehagelige detaljer om begivenhed(er) særligt i sammenhæng med professionelle pligter (ex. at være første respondenter, samle kropsdele eller gentagne gange eksponeres for detaljer om misbrug af børn). Dette inkluderer ikke indirekte ikke-professionel eksponering gennem elektroniske medier, fjernsyn, film, eller billeder.(2)

 

Kilder
  1. World Health Organization. ”ICD-10 Version: 2015”. Apps.who.int/classifications/icd10.
  2. U.S. Department of Veterans Affairs. “DSM-5 Criteria for PTSD”. www.ptsd.va.gov.
  3. Levine L.A. ”Væk tigeren – helbredelse af traumer. Den naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser. 1998. Borgen.
  4. Sørensen, L. J. 2005. ”Smertegrænsen – Traumer, tilknytning og psykisk sygdom”. Dansk Psykologisk Forlag.

Opdateret den