PTSD og relationer

Opdateret 27. august 2020Billedet viser et par. Siden handler om PTSD og relationer.

Traumeoverlevere med PTSD kan have problemer med tætte familieforhold eller venskaber. Symptomerne på PTSD kan forårsage problemer med tillid, nærhed, kommunikation og problemløsning. Disse problemer kan påvirke den måde, hvorpå overleveren opfører sig sammen med andre mennesker. Modsat påvirker andre mennesker også traumeoverleveren. Der kan derved blive udviklet et cirkulært mønster, der nogle gange skader forhold.

Hvordan reagerer traumeoverlevere?

I de første uger og måneder efter et traume, kan overleveren føle sig vred, fremmedgjort, anspændt eller bekymret i deres relationer. Med tiden er de fleste i stand til at genoptage deres tidligere niveau af nærhed i relationer. Men de overlevende, der udvikler PTSD, kan have varige problemer i parforholdet.

Overlevende med PTSD kan føle sig distanceret fra andre og føle sig følelsesløse. De kan have mindre interesse i sociale eller seksuelle aktiviteter. Fordi overlevere føler sig irritable, på vagt, urolige, bekymrede eller nervøse, kan de måske ikke være i stand til at slappe af eller være intime. De kan også føle et øget behov for at beskytte deres nærmeste. De kan da komme på tværs som anspændte eller krævende.

Traumeoverleveren kan ofte have traumeerindringer eller flashbacks og kan gå meget langt for at undgå sådanne erindringer. Overlevere kan undgå enhver aktivitet, der kan trigge et minde. Hvis overleveren har problemer med at sove eller har mareridt, kan både overleveren og partneren have svært ved at få nok søvn. Det kan gøre det svært at sove sammen.

Overlevere kæmper ofte med intens vrede og impulser. For at undertrykke vrede følelser og handlinger, kan de undgå nærhed. De kan skubbe de nærmeste eller venner væk eller finde fejl ved dem. Alkohol- og narkotika-problemer, som kan være et forsøg på at håndtere PTSD, kan også ødelægge intimitet og venskaber. Verbal og fysisk vold kan også forekomme.

I andre tilfælde, kan overlevere være for afhængige af deres partner, familiemedlemmer, venner eller sundhedspersoner.

At håndtere alle disse symptomer kan kræve en masse af overleverens opmærksomhed. Hun er måske ikke i stand til at fokusere på sin partner. Hun kan have svært at lytte omhyggeligt eller lave beslutninger sammen med andre. Partnere kan føle, at det at snakke sammen og arbejde sammen som et team ikke er muligt.

Hvordan reagerer de nærmeste?

Partnere, venner eller familiemedlemmer kan føle sig såret eller skåret væk, fordi overleveren ikke har været i stand til at komme over traumet. De nærmeste kan blive vrede eller distanceret overfor overleveren. De kan føle sig presset, anspændt og kontrolleret. Overleverens symptomer kan gøre, at hun føler, at hun lever i en krigszone eller er under konstant trussel om fare. At leve med en person, der har PTSD kan undertiden føre til, at partneren får nogle af de samme følelser af at have været gennem traumer.

Alt i alt kan en person der går gennem et traume have visse symptomer, som påvirker de mennesker, der er omkring overleveren. Familie, venner og andre reagerer på, hvordan overleveren opfører sig. Dette vil til gengæld komme tilbage og påvirke personen, der gik gennem traumet.

Traumetyper og forhold

Visse typer af ”menneskeskabte” traumer kan have en mere alvorlig effekt på relationer. Disse traumer inkluderer voldtægt, vold i hjemmet, tortur, kidnapning, krigsfange m.fl. Overlevere fra menneskeskabte traumer har en varig følelse af terror, rædsel, trussel og forræderi. Disse følelser påvirker, hvordan de reagerer på andre. De kan føle, at de sænker deres vagtsomhed, hvis de kommer tæt på en anden og har tillid til dem. Dette betyder ikke, at en overlever aldrig føler stærk kærlighed eller venskab. Dog kan et tæt forhold også føles skræmmende eller farlige for traumeoverlevere.

Har alle overlevere problemer i parforholdet?

Mange traumeoverlevere udvikler ikke PTSD. Desuden er der også mange personer med PTSD, der ikke har problemer i parforholdet. Personer med PTSD kan skabe og bevare gode forhold ved følgende:

  • At opbygge et personligt støttende netværk til at hjælpe med at håndtere PTSD, mens de arbejder på relationer med familie og venner.
  • At dele følelser åbent og ærligt, med respekt og medfølelse.
  • At opbygge færdigheder i at løse problemer og skabe forbindelser med andre. Herunder metoder til at lege, være kreativ, slappe af og nyde andre.

Hvad kan der gøres for at hjælpe nogen med PTSD

Relationer med andre er meget vigtige for traumeoverlevere. Social støtte er et af de bedste midler til at beskytte mod at få PTSD. Relationer kan opveje følelsen af at være alene. Relationer kan også hjælpe på overleverens selvværd. Dette kan bidrage til at reducere depression og skyld. Et forhold kan også give overleveren en måde at hjælpe andre på. At hjælpe andre kan reducere følelsen af svigt eller følelsen af at være afskåret fra andre. Endeligt er relationer en kilde til støtte, når man skal håndtere stress.

Hvis du har brug for professionel hjælp, så prøv at finde en terapeut, som har færdigheder i at behandle PTSD samt at arbejde med par eller familier. Mange behandlingsmetoder kan være nyttige ved håndtering af problemer i relationer:

  • En-til-en terapi og gruppeterapi.
  • Vredes- og stresshåndtering.
  • Træning i at få et bedre selvværd.
  • Par-rådgivning.
  • Familie-undervisnings klasser.
  • Familie-terapi.

 

Kilde

U.S. Department of Veterans Affairs. National center for PTSD. “ Relationships and PTSD.” www.ptsd.va.gov. 14. jan 2020.