PTSD´s virkning på familien

Opdateret 17. august 2020PTSDs_virkning_paa_familien

Fordi PTSD og andre traumereaktioner ændrer, hvordan en traumeoverlever føler og reagerer, kan traumatiske oplevelser, som sker for et medlem af familien påvirke alle andre i familien. Når traumereaktionerne er alvorlige og er til stede i noget tid uden behandling, kan de skabe store problemer i en familie.(1)

Det er ikke så underligt, at familiemedlemmer reagerer på, at deres nærmeste har gået gennem et traume. Det er chokerende når én som du holder af går gennem en frygtelig prøvelse. Og det er ikke så underligt, at du reagerer på, hvordan det traumatiserede familiemedlem føler og handler.(1)

Det kan være meget vanskeligt for alle, når disse ændringer hos et familiemedlem sker. Ligesom folk har forskellige reaktioner på traumatiske oplevelser, reagerer familier også forskelligt, når deres nærmeste er traumatiseret. I det nedenstående er der beskrevet mange forskellige reaktioner. Det kan være at du og din familie oplever mange af disse reaktioner, eller måske kun få af dem.  Alle de beskrevne symptomer er imidlertid almindelige i familier, som har måttet håndtere traumer.(1)

Sympati

Du kan føle dig ked af, at din nærmeste lider. Det kan hjælpe din nærmeste, at du sympatiserer med ham, især lige efter den traumatiske begivenhed indtræffer. Sympati fra familiemedlemmer kan dog også have en negativ effekt. Når sympatien gør, at familiemedlemmer behandler en traumeoverlever som ”en baby” og har lave forventninger til ham, kan det sende et signal til traumeoverleveren om, at de ikke mener, at han er stærk nok til at overvinde prøvelser.(1)

Depression

For familiemedlemmer kan en kilde til depression være selve den traumatiske hændelse. Alle traumer indebærer begivenheder, hvor folk pludselig befinder sig i fare. Når det sker i en situation eller på et sted, hvor du normalt har følt dig tryg, kan det at vide, at det er sket, gøre at du mister troen på sin egen sikkerhed og livets forudsigelighed og derved bliver deprimeret.(1)

Det kan også være meget deprimerende, når en traumatisk begivenhed truer dine idealer omkring verden, og hvordan andre opfører sig. Før du stod overfor en traumatisk begivenhed, hvor du fx blev konfronteret med et menneske, der gjorde grusomme ting, kan du have været i stand til at tro, at mennesker grundlæggende er gode og venlige.(1)

Depression er også almindeligt blandt familiemedlemmer, når den traumatiserede person opfører sig på en måde, der giver følelser af smerte og tab. Der kan være ændringer i dit familieliv, når et familiemedlem har PTSD eller andre symptomer efter traumer. Den traumatiserede person kan føle sig for nervøs til at tage ud på familieudflugter, som han tog ud på i fortiden. Den traumatiserede person kan måske ikke arbejde pga. PTSD-symptomerne. Som et resultat deraf kan familiens indkomst falde og familien ikke mere være i stand til at købe ting og gøre ting, som de gjorde før den traumatiske begivenhed. En kvinde kan også føle sig uelsket eller forladt, hvis hendes mand på grund af depression trækker sig følelsesmæssigt og undgår at være seksuelt intim. Børn hvis far ikke kan klare at være, hvor der er mange mennesker, kan blive ked af, at deres far ikke vil komme og se dem dyrke sport. Når PTSD har varet i lang tid, kan familiemedlemmer begynde at miste håbet om, at deres elskede eller deres familie nogensinde vil komme tilbage til ”normalen”.(1)

Frygt og bekymringer

At vide, at noget forfærdeligt pludselig kan ske, kan gøre folk meget bange. Dette gælder specielt, hvis et familiemedlem føler sig utryg og ofte minder andre om mulige farer. Meget ofte føler traumeoverlevere, at alting kan ske pludseligt, og de bliver optaget af sikkerhed.  De ønsker måske at få en vagthund, sætte sikkerhedslys op eller have våben i huset for at beskytte sig selv og deres familie. Når din nærmeste er meget bekymret omkring sikkerhed, kan det gøre, at du og andre i familien også føler, at I ikke er i sikkerhed. Noget der hjælper traumeoverleveren til at føle sig tryg, kan også få en anden person til at føle sig utryg. Fx et våben under sengen.(1)

Du kan også opleve frygt, når en traumeoverlever er vred eller aggressiv. Traumeoverlevere kan blive meget vrede og aggressive pr automatik, hvis de føler, at de er i fare. De kan også blive meget vrede og aggressive for på en måde at beskytte sig selv i traume-situationen. Ligegyldig hvad årsagen er til vreden eller aggressionen, gør det naturligvis familiemedlemmer bange.(1)

Mange traumesymptomer kan gøre, at du bekymrer dig. En kvinde kan fx bekymre sig om, hvorvidt hendes traumatiserede mand, som bliver vred og aggressiv ved den mindste provokation, vil komme til skade i en slåskamp eller komme i problemer med politiet. En datter kan bekymre sig om hendes far vil gøre sig selv syg ved at drikke meget som følge af en traumatisk begivenhed. En mands manglende evne til at holde på et job på grund af traumerelaterede problemer, kan gøre, at hans familie konstant bekymrer sig om penge og fremtiden.(1)

Undgåelse

Ligesom at traumeoverlevere ofte er bange for at tage fat på det, der er sket for dem, er familiemedlemmer ofte også bange for at undersøge traumerne. Du ønsker måske at undgå at snakke om traumet eller traumerelaterede problemer, selv med venner. Måske håber du på, at hvis du ikke taler om problemet, vil det gå væk. Eller måske ønsker du ikke at tale med andre om traumet, fordi du er bange for, at andre ikke vil forstå det eller vil dømme dig eller din mand. Nogle gange, hvor den traumatiske begivenhed er forbundet med skam, så som voldtægt, kan familiemedlemmer også undgå at snakke om begivenheden og dens virkning på grund af sociale regler, der fortæller os, at det ikke er passende at tale om sådanne ting. De diskuterer måske heller ikke traumet med andre, fordi de er bange for, at det vil bringe deres elskede mere skam. Du undgår måske de ting, som traumeoverleveren undgår, fordi du ønsker at skåne ham for yderligere smerte, eller fordi at du er bange for hans reaktion. Fx undgå at familien kommer på offentlige steder, fordi du ved, at din mand vil være nervøs og irritabel hele tiden.(1)

Skyld og skam

Familiemedlemmer kan føle skyld og skam efter en traumatisk begivenhed af flere årsager. Du kan opleve disse følelser, hvis du føler dig ansvarlig for traumet.  Fx kan en mand, hvis kone er blevet overfaldet, føle skyld eller skam, fordi han ikke var i stand til at beskytte hende fra overfaldet. En mand føler måske skyld for sin kones bilulykke, hvis han tænker, at han kunne have forhindret det, hvis han havde fået ordnet bilens bremser. Du kan også føle skyld og skam, hvis du føler dig ansvarlig for traumeoverleverens glæde eller generelle trivsel, men ikke ser nogen forbedring ligegyldig, hvor meget du forsøger at hjælpe. Har du lært en masse om PTSD flere år efter at traumet er sket, kan du også føle dig skyldig over, at du ikke tidligere støttede traumeoverleveren mere.(1)

Vrede

Vrede er et helt almindelig problem i familier, der har overlevet et traume. Du kan føle vrede over traumet og dets effekt på jeres liv. Du kan også være vred på dem, som du mener, er ansvarlige for den traumatiske hændelse. Du kan også føle vrede mod traumeoverleveren. Måske føler du, at den overlevende blot skal ”glemme alt om det”, og komme videre med sit liv. Du kan også føle vrede, når din nærmeste fortsat ”dvæler” ved traumet, eller du kan føle vrede og irritation som reaktion på at blive udsat for traumeoverleverens irritation og vrede. Det kan også være, at du er vred, fordi, fordi din mand ikke kan holde på et job, eller fordi han drikker for meget eller ikke vil gå med til sociale arrangementer, eller undgår at blive intim med dig eller ikke tager sig af børnene. Du kan også føle dig vred og irritabel som reaktion på den vrede og irritation, som traumeoverleverens retter mod dig.(1)

Negative følelser

Du kan også have negative følelser om det traumatiserede familiemedlem. Du synes måske, at traumeoverleveren ikke længere har de træk, som du elskede og beundrede. Før var han måske udadvendt, hvor han nu er tilbagetrukket. Han var måske sjov og kærlig før, men er nu arrig. Det kan være svært at føle sig godt tilpas med en person, som virker til at være ændret på mange områder. Du kan også reagere negativt på adfærd, som han udviklede efter traumet. Fx kan en kvinde blive frastødt af sin mands overdrevne drikkeri som reaktion på et traume.(1)

Du kan også have negative følelser om overleveren, der er direkte relateret til den traumatiske hændelse. Dette er fx tilfældet, hvis en kvinde ikke længere respekterer sin mand, fordi hun ikke føler, at han opførte sig tappert i løbet af den traumatiske begivenhed. En mand, hvis kone er blevet voldtaget, kan føle væmmelse over det, der er sket, og spekulere på om hun kunne have gjort noget for at forhindre overgrebet. En søn kan føle sig flov over, at hans far ikke slog igen, da han blev slået under et røveri. Sommetider har mennesker disse negative følelser, selv når de ved, at deres vurdering af situationen er uretfærdig.(1) Det kan i den forbindelse være godt at forstå, hvad det er der sker i krop og sind under traumer, som gør, at den traumatiserede ikke reagerer rationelt i traumesituationer.

Stof- og alkoholmisbrug

Familiemedlemmer kan forsøge at flygte fra dårlige følelser ved hjælp af narkotika og alkohol. Du eller din søn kan fx bruge tid på at drikke med vennerne for at undgå at tage hjem og stå overfor en vred forælder eller ægtefælle. På den anden side misbruger ægtefæller sommetider stoffer eller alkohol for at give deres nærmeste selskab, når traumeoverleveren drikker eller bruger narkotika for at undgå traumerelaterede følelser.(1)

Søvnproblemer

Søvn kan være et problem for familiemedlemmer, specielt hvis det er et problem for traumeoverleveren. Når traumeoverleveren bliver sent oppe for at undgå at sove, eller ikke kan falde i søvn, vender og drejer sig i søvne eller har mareridt, kan det være svært for dig at sove godt. Er du deprimeret eller bekymrer dig om overleveren, kan du også være ude af stand til at sove godt.(1)

Sundhedsproblemer

Familiemedlemmer til traumeoverlevere kan udvikle helbredsproblemer af en række årsager. Har du dårlige vaner som rygning, at drikke eller få for lidt motion, kan det blive værre som følge af at skulle håndtere traumeoverleverens symptomer. Desuden kan mange sygdomme skyldes traumerelateret stress, hvis stresset fortsætter i en længere periode. Føler du dig konstant angst, bekymret, vred eller føler dig deprimeret, er du også mere tilbøjelig til at udvikle maveproblemer, tarmproblemer, hovedpine, muskelsmerter og andre helbredsproblemer.(1)

Hvordan hjælper familien sig selv

Traumeoverlevere og deres familie ved ofte ikke, hvad de skal gøre for at drage omsorg for sig selv. Det er godt for dem at lære om traumer og deres virkninger. Find derfor ud af så meget om PTSD, som du kan og få hjælp til dig selv, selvom din nærmeste ikke søger behandling. Du kan opmuntre den overlevende til at forhøre sig om vejledning og rådgivning, men du bør ikke presse eller forsøge at tvinge din nærmeste til at få hjælp. Vejledning og behandling kan også være nyttigt til at lære at håndtere stress og vrede, afhængighed af alkohol og narkotika og til at håndtere forældreskab og parkommunikation.(1)

 

Kilder
  1. Eve B. Carlson, PhD and Joseph Ruzek, PhD. U. S. Department of Veterans Affairs. National Center of PTSD. “PTSD and the family.” www.ptsd.va.gov. 14. okt 2019.