Kompleks PTSD som diagnose

Billedet viser en indespærret kvinde. Siden handler om Kompleks PTSD.Kompleks PTSD har været genstand for mange undersøgelser og forskningsprojekter i hele verden. Specielt med fokus på langvarige traumetilstande som ex offer for vold i hjemmet, børn som er blevet misbrugt, tortur o. lign. Det er imidlertid først i det næste diagnosesystem (ICD-11), at Kompleks PTSD forventes at bliver en psykiatrisk diagnose.

Virkningen af komplekse traumer er grundigt undersøgt

Kompleks traumatisering på baggrund af langvarig traumatisk stress som ex vold i hjemmet, tortur og misbrug i barndommen har været kendt i over 20 år. Det er et område, som forskere har undersøgt grundigt (1)(2). Det er i midlertidig først nu, at det ser ud til at diagnosen kommer med i diagnosesystemet (ICD). Indtil da, har de symptomer og forstyrrelser, som komplekse traumer kan give, haft mange navne: DESNOS, ”Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse” og Kompleks PTSD.(1)

Kompleks PTSD som ny diagnose i diagnosesystemet

Diagnosen Kompleks PTSD er planlagt til at skulle med i diagnosesystemet ICD-11, som er sat til at udkomme i 2018 i en ny gruppe, som hedder ” Lidelser specielt relateret til stress”. (3)(4) Indtil den nye ICD-11 kommer, bruger psykiatere diagnosesystemet ICD-10 og diagnosen ”F62.0 Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser”. (5)

At der er forskel mellem diagnosen Kompleks PTSD og den nuværende diagnose PTSD, er i stor udstrækning understøttet af af en voksende mængde bevismateriale.(8)(9)

Skal have haft PTSD på et tidspunkt

For at kunne få diagnosen Kompleks PTSD skal man have haft PTSD på et eller andet tidspunkt. (4)

Hvad er Kompleks PTSD?

Midt i 2016 var det endnu ikke besluttet præcist, hvilke symptomer, som Kompleks PTSD skal indeholde.(8) Nedenstående funktionsområder ved diagnosen Kompleks PTSD er fremhævet i litteraturen. Det er funktionsområder som påvirker i gennemgribende grad på tværs af sammenhænge og relationer, og uanset om de minder om traumatiske oplevelser (2):

Affekt-forstyrrelser

Problemerne med affekt handler om problemer med at regulere sine følelser. Det viser sig ved i øget grad at reagere hurtigt med følelser, voldelige udbrud, hensynsløs eller selvdestruktiv adfærd, eller en tendens til at opleve længerevarende dissociative tilstande, når under stress. Ved Kompleks PTSD er der problemer med at regulere følelser, selvkoncept og relationer.Ex manglende evne til at mærke kroppen eller mærke følelser.(2)

Det er endnu ikke besluttet om det er PTSD eller Kompleks PTSD, der skal indeholde symptomet dissociation.(7)

Forstyrrelser i selvet

Forstyrrelser i selvet er karakteriseret ved, at man har negative og vedvarende overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe og gennemgribende følelser af skam eller skyld over ex ikke at have været i stand til at forhindre andres lidelse. Eller ikke at have overvundet skadelige omstændigheder. (2)

Interpersonelle forstyrrelser

Interpersonelle forstyrrelser er vedvarende problemer med at opretholde relationer. Disse vanskeligheder kan vise sig på forskellig vis, men kommer altid til udtryk ved problemer med at føle sig tæt på andre. Personen kan konsekvent undgå, håne eller have kun lidt interesse i relationer og socialt engagement mere generelt. Personen kan lejlighedsvis opleve tætte eller intense relationer, men vil have svært ved at opretholde følelsesmæssig engagement.(2)

Kompleks PTSD kan også gives efter en enkelt traumatisk hændelse

I det kommende diagnosesystemet ICD-11 lægges der op til, at Kompleks PTSD skal være en lidelse, der er symptombaseret snare end, at traumehistorien skal have en bestemt karakter.(6) Den tillader at sårbare personer kan få lidelsen efter en enkelt traumatisk hændelse, og at personer som omvendt har oplevet langvarig og gentagne traumer udelukkende får diagnosen PTSD eller slet ingen diagnose, fordi de er resilente (modstandsdygtige).(2)

ICD-11 antyder, at dem der har været udsat for mange traumer – specielt i deres tidlige udvikling i barndommen, har større risiko for at manifestere symptomer på diagnosen Kompleks PTSD end på udelukkende at få PTSD.(6)(7)

Kilder
  1. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25:”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org
  2. Cloitre, M, Gavert, D, Brewin, C m. fl. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013 May 15. Eur J Psychotraumatol. 2013; 4: 10.
  3. World Health Organization. ”The International Classification of Diseases 11th Revision is due by 2018.” 17. Marts 2015. www.who.int
  4. ”ICD-11 Beta Draft (Foundation).” 12. september 2016. www.who.int
  5. World Health Organization. ICD-10 version 2015. www.who.int
  6. Complex Trauma Task Force: Cloitre M, Courtois C, Ford J. m.fl. “The ISTSS Expert Consensus treatment Guidelines for Complex PTSD in adults.” 2012. Side 4. www.istss.org
  7. Hyland P, Elklit A, Cloitre M m.fl. ”An assessment of construct validity of the ICD-11 proposal for complex posttraumatic stress disorder.” Side 2, 3. 2016. American Psychological Association.
  8. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” Side 2. 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.
  9. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” Side 182. 2017. Journal of Affctive Disorders.