Om Hjemmesiden

www.kompleksptsd.dk handler om de følger, som der kan være af at have oplevet traumatiske begivenheder eller levet under traumatiserende forhold. PTSD, Kompleks PTSD og dissociative lidelser er nogen af de diagnoser, som man kan få efter traumer.

Ejer af hjemmesiden

Peter Jurgensen

Mit navn er Peter Jurgensen, og jeg ejer www.kompleksptsd.dk. Jeg er en 55 årig familiefar og civilingeniør, som arbejder indenfor softwareudvikling og projektledelse og som har 16 år som selvstændig bag mig. Jeg er nær pårørende til en overlever med Kompleks PTSD og har selv oplevet flere traumatiske begivenheder uden dog at få PTSD af det.

Ideen til hjemmesiden

Ideen til denne hjemmeside kom i forbindelse med, at min kone, Pia Serup blev klar over, hvad hun fejlede efter gentagne traumer. Hun søgte information om diagnosen “Vedvarende personlighedsændring” – som cirka svarer til diagnosen Kompleks PTSD (uden PTSD-symptomer). Informationen på Internettet var nedslående. Den var mest på engelsk og gerne i form af fagartikler. Som traumatiseret kniber det ofte med koncentration, hukommelse, overblik og forståelse af tekster. Jeg besluttede derfor at videreformidle den tunge information om Kompleks PTSD på en mere forståelig måde, til gavn for specielt ramte af Kompleks PTSD og deres pårørende. Efterhånden har jeg udvidet informationen til også at omhandle PTSD, dissociative lidelser og traumelidelser hos børn.

Ikke tilknyttet nogen facebook-gruppe eller forening

Jeg vil godt understrege, at www.kompleksptsd.dk er en selvstændig hjemmeside, som kun ejes af mig, Peter Jürgensen. Jeg har også en facebookside og en Instagramprofil, hvor man kan få information fra hjemmesiden. Min hjemmeside er ikke tilknyttet nogen facebookgruppe eller forening. Dog samarbejder jeg gerne med dem, som informerer om PTSD.

Informationen er kritisk vurderet

Hjemmesiden startede op i 2015, og den er betalt og drevet af mig. Siden er 100% fri af økonomiske interesser og virksomheders, organisationers og andre personers interesser. En undtagelse er kategorien “Bøger”, som henviser til få udvalgte bøger om PTSD og Kompleks PTSD. Den ene af dem har min kone, Pia Serup, skrevet.

For at hjemmesiden kan bruges af personer med læsevanskeligheder, bruger jeg LeseWeb. Et program, der kan læse op fra artikler. Programmet er sponsoreret af efaktum.

Hjemmesiden er baseret på viden, hvor jeg har vurderet informationen og kilderne kritisk forinden. Ex bruger jeg information fra fagartikler, eksperter og store organisationer i verden, som har specifik viden om PTSD. National Center for PTSD og NCTSN (The National Child Traumatic Stress Network) har været kilder til meget information på siden, da det er tilladt at bruge deres information direkte. Ved al information på hjemmesiden er der kildebetegnelser under artiklerne, så du kan finde tilbage til de oprindelige kilder. Jeg er hverken psykolog eller psykiater. Artiklerne er derfor udelukkende baseret på andre fagfolks viden og erfaringer. De er et udtryk for den viden, som jeg har samlet indtil nu, og de vil løbende blive opdateret og redigeret i takt med, at jeg får mere og mere viden. Artiklerne kan ikke bruges i stedet for professionel behandling ved psykolog og psykiater, og alt hvad der står i artiklerne på hjemmesiden er min vurdering af tilgængelig viden om PTSD. Jeg frasiger mig alt ansvar for, hvordan teksten på hjemmesiden bliver brugt, forstået og påvirker læserne.

Pia Serup

For at hjemmesiden er mest mulig relevant for overlevere af traumer, er min kone, Pia Serup, med på sidelinjen med sin viden om, hvordan det er at have Kompleks PTSD. Pia og andre overlevere af traumer har desuden skrevet mange indlæg om, hvordan de konkret føler, at det er at have PTSD og Kompleks PTSD.

Brug af information fra hjemmesiden

Materialet på hjemmesiden tilhører mig. Dette er inklusiv tekst, logoer og layout som er beskyttet af copyright, varemærke og anden lovgivning. Artikler forfattet af andre end os, tilhører dem, der har forfattet artiklerne. Indholdet fra siden kan kun bruges til personligt brug eller ikke-kommercielt brug, og skal altid indeholde tydelig kildehenvisning til hjemmesiden. Jeg  accepterer ikke, at materiale fra hjemmesiden produceres, distribueres, sælges, publiceres og udsendes uden skriftlig tilladelse fra mig eller min kone. Flyers om PTSD og Kompleks PTSD må gerne produceres, distribueres og udsendes uden vores tilladelse, hvis det er til ikke-kommerciel brug. På www.kompleksptsd.dk kan jeg give dig en personlig tilladelse til at bruge specifikke artikler fra siden til ikke-kommercielt brug. Tilladelsen kan ikke overdrages til andre.

Peter Jurgensen