Category: Livet med PTSD

Her kan du læse nogle personlige beretninger om det at lide af PTSD og/eller Kompleks PTSD.