Kompleks PTSD har afløst “Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse”

Opdateret 3. november 2022Billedet viser nogle lægelige papirer, og er tilknyttet en side om Kompleks PTSD vs Personlighedsændring efter PTSD, hvor der er oplysninger om selve diagnosens indhold.

“Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse” er en diagnose, som er i diagnosemanualen ICD-10. Siden januar 2022, er ICD-10 blevet afløst af ICD-11 i hele verden, men i Danmark er den først gældende når et større oversættelsesarbejde er færdigt.

Du kan stadig få diagnosen Vedvarende personlighedsændring

Psykiatere og specialpsykologer i psykiatri i Danmark er godt i gang med at tilegne sig viden om den nye afløser til “Vedvarende personlighedsændring”, Kompleks PTSD. De fortæller måske også deres klienter at deres symptomer er forenelige med diagnosen Kompleks PTSD fra den nye diagnosemanual ICD-11. Det er imidlertid stadigvæk ICD-10 der er gældende i Danmark.(3)

Diagnosen F62.0 Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse

Vedvarende personlighedsændring skal være til stede i mindst 2 år, efter at have været eksponeret for katastrofal stress. Stressen skal være så ekstrem, at det ikke er nødvendigt at tage personlig sårbarhed i betragtning for at kunne forklare dens dybdegående effekt på personligheden.(2)

Forstyrrelsen er karakteriseret ved følgende:(2)

 • En fjendtlig eller mistroisk indstilling mod verden.
 • Social tilbagetrækning.
 • Følelser af tomhed eller håbløshed.
 • En kronisk følelse af at være på “at være på kanten” som hvis man konstant var truet.
 • Fremmedgørelse.

Personlighedsændring efter følgende:(2)

 • Oplevelser i koncentrationslejr.
 • Katastrofe.
 • Vedvarende fangeskab med en overhængende mulighed for at blive slået ihjel.
 • Vedvarende eksponeret for livstruende situationer såsom at være offer for terrorisme.
 • Tortur.

Posttraumatisk stress forstyrrelse (F43.1) kan gå forud for denne type af personlighedsændring, men er ikke en del af diagnosen.(2)

Forskelle på Vedvarende personlighedsændring og Kompleks PTSD

Ved “Vedvarende personlighedsændring” må personlig sårbarhed ikke kunne forklare den dybdegående effekt på personligheden, hvorimod, at Kompleks PTSD tillader, at sårbare personer får lidelsen efter en enkelt traumatisk hændelse.(1)

Diagnoserne Kompleks PTSD og “Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser” gives begge efter, at en person har fået ændret sin personlighed af traumer. Hvor PTSD kan gå forud for “Vedvarende personlighedsændring”, indeholder Kompleks PTSD imidlertid også symptomerne på PTSD. Det vil sige, at følgende symptomer også er en del af Kompleks PTSD:

 • Genoplevelse af traumer

Traumerne genopleves her og nu. Typisk i form af levende påtrængende minder, flashbacks eller gentagne drømme eller mareridt.(1)

Bevidst undgåelse af påmindelser, der sandsynligvis vil frembringe genoplevelse af traumer, kan tage form af enten aktiv intern eller ekstern undgåelse.(1)

 • Vedvarende opfattelse af øget trussel

Det kan for eksempel opleves ved overvagtsomhed (hypervigilance), hvor man er unormalt opmærksom på ens miljø og menneskene omkring én, og ved en forøget pludselig reaktion på stimuli, som fx lyde eller lugte.(1)

Ligheder mellem Vedvarende personlighedsændring og Kompleks PTSD

De personlighedsændringer, der kræves ved diagnosen Kompleks PTSD er ligesom ved “Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser” alle reaktioner, som er normale, når ens personlighed er blevet ændret af traumer:

Det kan for eksempel være øget følelsesmæssig reaktion på mindre stressende ting, voldelige udbrud, hensynsløs og destruktiv adfærd. Det kan også være dissociative symptomer under stress.(1)

Forstyrrelser i selvet er karakteriseret ved, at man har negative og vedvarende overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe og gennemgribende følelser af skam, skyld eller svigt.(1)

Interpersonelle forstyrrelser er vedvarende problemer med at opretholde relationer. Disse vanskeligheder kan vise sig på forskellig vis, men kommer altid til udtryk ved problemer med at føle sig tæt på andre.(1)

 

Kilder
 1. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 02/2022). 30. marts 2022. www.icd.who.int.
 2. World Health Organization. ICD-10 version 2015. www.who.int
 3. Specialpsykolog i psykiatri, Line Bang Mikkelsen. Klinik for traumeterapeuter. Medlem af arbejdsgruppe, der oversætter ICD-11. Udtaler sig kun på egne vegne. E-mail af 15. oktober 2022.