Kompleks PTSD afløser “Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse”

Opdateret 17. december 2020Billedet viser nogle lægelige papirer, og er tilknyttet en side om Kompleks PTSD vs Personlighedsændring efter PTSD, hvor der er oplysninger om selve diagnosens indhold.

Kompleks PTSD er en ny diagnose i det nye diagnosesystem ICD-11, som udkom i 2018. Diagnosen skal tages i brug i hele verden senest i januar 2022.(2) Indtil da vil der være psykiatere, der diagnosticerer patienter med Kompleks PTSD efter ICD-11, og andre der diagnosticerer med “Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse” efter ICD-10.

Diagnosen F62.0 Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse

Vedvarende personlighedsændring skal være til stede i mindst 2 år, efter at have været eksponeret for katastrofal stress. Stressen skal være så ekstrem, at det ikke er nødvendigt at tage personlig sårbarhed i betragtning for at kunne forklare dens dybdegående effekt på personligheden.(1)

Forstyrrelsen er karakteriseret ved følgende:(1)

 • En fjendtlig eller mistroisk indstilling mod verden.
 • Social tilbagetrækning.
 • Følelser af tomhed eller håbløshed.
 • En kronisk følelse af at være på “at være på kanten” som hvis man konstant var truet.
 • Fremmedgørelse.

Personlighedsændring efter følgende:(1)

 • Oplevelser i koncentrationslejr.
 • Katastrofe.
 • Vedvarende fangeskab med en overhængende mulighed for at blive slået ihjel.
 • Vedvarende eksponeret for livstruende situationer såsom at være offer for terrorisme.
 • Tortur.

Posttraumatisk stress forstyrrelse (F43.1) kan gå forud for denne type af personlighedsændring, men er ikke en del af diagnosen.

Kilder
 1. World Health Organization. “ICD-11 for Mortality an Morbidity Statistics (Version: 09/2020). www.icd.who.int.
 2. Sundhedsdatastyrelsen. “ICD-11”. sundhedsstyrelsen.dk. 31. jan. 2020.