Komplekse traumer påvirker evnen til at indgå i modne forhold

Opdateret 25. august 2023Billedet viser en ensom kvinde.Siden handler om kronisk traumatiserede og relationer.

Komplekst traumatiserede personer har ofte et meget negativt syn på sig selv. De har ofte mange dysfunktionelle relationer bag sig, da de kan have svært ved at opdage faresignaler ved andre menneskers adfærd. Deres negtative syn på sig selv, manglende tillid til andre mennesker og følelse af at være fremmedgjort begrænser også deres evne til at indgå i et modent forhold.

Barndomstraumer har en ekstrem konsekvens for barnet

Barndomstraumer forårsaget af andre mennesker, skaber ofte en sårbarhed hos barnet, som gør at barnet trækker sig socialt, lukker af og isolerer sig. Undgåelse, social angst og socialt fobi kan sandsynligvis forøge og forværre posttraumatiske reaktioner og gøre det lettere at få en mere kompleks form for PTSD. Disse tidlige former for krænkelse, skade og trussel fra andre mennesker – og endda fra nær familie, giver ofte en ekstrem og negativ konsekvens for barnets evne til at omgås andre mennesker.(2)

Vant med dysfunktionelle relationer

Kronisk traumatiserede har typisk haft mange og varierede dysfunktionelle relationer med andre. Har de været mishandlet i barndommen har de ofte ”lukket ned” og opdager ikke faresignaler, såsom deres egne følelser af ubehag, skade eller vrede, eller andres upassende adfærd. Opdager ikke faresignaler, såsom deres egne følelser af ubehag, vrede eller andres upassende adfærd.For eksempel, vil overvenlig adfærd ved en fremmed eller et nyt bekendtskab typisk føre til en følelse af forvirring og skepsis ved de fleste, der ikke er traumatiserede. Det er det måske for dem, der har været kronisk traumatiseret og som måske ikke har nogen skabelon for, hvordan man opfører sig blandt andre mennesker.(1)

Mærker ikke forvarsler på fare

Traumatiserede er ofte ikke i stand til at se indledende ”mindre” hændelser som et forvarsel til, hvad der kommer.(1) Er ofte ude af stand til at bruge kropslige signaler som guide for at gøre noget.Dette skete for eksempel i en case, hvor en kvinde blev banket alvorligt af sin kæreste efter at have oplevet mange episoder, hvor hun var blevet slået og skubbet. Desuden er kronisk traumatiserede individer ofte ude af stand til at bruge kropslige signaler (ex. accelererende hjerterytme, ubehag, ændringer i åndedræt eller fysisk trang til at flygte) som guide for at gøre noget. Ofte føler de sig i live, når de er ophidsede eller i konflikt og ofte accepterer de reviktimisering som en del af en relation. I en senere situation er de måske klar over faresignalerne, men føler sig for magtesløs til at kunne reagere på dem, eller bliver for bange for konsekvenserne, hvis de gør det. De kan forudse, at deres partner vil forlade dem eller skade dem, og de kan have vanskeligheder ved at udvikle støttende sociale forbindelser, pga. deres mistro til andre. Dissociation bremser deres evne til at indgå i en relation, fordi de kæmper for blot at kende sig selv.Deres begrænsede selvfølelse og deres følelse af fremmedgjorthed mindsker desuden deres evne til virkelig at engagere sig i et modent forhold. Traumatiseredes tilbøjelighed til at dissociere fra deres krop, bremser også deres evne til at indgå i relationer, fordi de kæmper for blot at kende sig selv.(1)

Kilder
  1. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25: ”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org/products/pdf_files/DESNOS.pdf
  2. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.