Hvad er Kompleks PTSD?

Opdateret 9. august 2023Foto af Anh NguyenKompleks PTSD har været genstand for mange undersøgelser og forskningsprojekter i hele verden. Specielt med fokus på langvarige traumetilstande som ex offer for vold i hjemmet, børn som er blevet misbrugt, tortur og lignende.

Fra år 2027 kan man blive diagnostiseret med Kompleks PTSD i Danmark

Psykiatere og specialpsykologer i psykiatri i Danmark er godt i gang med at tilegne sig viden om den nye diagnose, Kompleks PTSD. De fortæller måske også deres klienter at deres symptomer er forenelige med diagnosen fra den nye diagnosemanual ICD-11. Det er imidlertid stadigvæk ICD-10 der er gældende i Danmark. ICD-11 er i øjeblikket ved at blive oversat til dansk og forventes først klar til brug omkring 2027 (12), selvom den allerede var klar til at blive implemeteret i hele verden i 2022. Formelt set kan du derfor ikke få stillet diagnosen Kompleks PTSD endnu. Indtil da vil du få diagnoser som Posttraumatisk stress forstyrrelse, Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser, personlighedsforstyrrelser og andre psykistriske lidelser(3)(5). (11) Altså diagnoser hvor symptomerne overlapper med diagnosen Kompleks PTSD, men som ikke tager hensyn til at man har levet under langvarige, kroniske traumatiserende forhold.(3)(5)

Virkningen af komplekse traumer er grundigt undersøgt

Kompleks traumatisering på baggrund af langvarig traumatisk stress som ex vold i hjemmet, tortur og misbrug i barndommen har været kendt i over 20 år. Det er et område, som forskere har undersøgt grundigt (1)(2). Det er imidlertidig først nu, at diagnosen er med i diagnosesystemet (ICD-11). (1)

Forskel på PTSD og Kompleks PTSD

At der er forskel mellem diagnosen Kompleks PTSD og diagnose PTSD, er i stor udstrækning understøttet af en voksende mængde forskningsresultater.(8)(9) Behandlingen af de to lidelser er forskellig. For PTSD er der gode terapeutiske muligheder, som kan lindre symptomerne. For Kompleks PTSD er der kun få terapiformer, som giver et succesfuldt resultat, og yderligere forskning er nødvendigt.(10)

Hvad er Kompleks PTSD?

Får man diagnosen Kompleks PTSD, har man også symptomerne på  Post traumatisk stress forstyrrelse.(4)

Nedenstående funktionsområder ved diagnosen Kompleks PTSD skal være alvorlige og vedvarende, og skal forårsage signifikant skade på vigtige områder af ens liv. De tre første symptomer har Kompleks PTSD til fælles med PTSD:(4)

Genoplevelse af traumer

Traumerne genopleves igen og igen her og nu. Typisk sker det i form af levende påtrængende minder, flashbacks eller gentagne drømme eller mareridt, som har med traumerne at gøre. Genoplevelse er typisk ledsaget af stærke overvældende følelser, såsom frygt eller rædsel, og stærke fysiske fornemmelser.(4)

Undgåelse af påmindelser

Bevidst undgåelse af påmindelser, der sandsynligvis vil frembringe genoplevelse af traumer, kan tage form af enten aktiv intern eller ekstern undgåelse. Intern undgåelse er hvor man undgår tanker og minder, der er relateret til ens traumer. Ekstern undgåelse er, hvor man undgår mennesker, samtaler, aktiviteter eller situationer, der minder om traumerne.(4)

Vedvarende opfattelse af øget aktuel trussel

Det kan for eksempel opleves ved overvagtsomhed (hypervigilance), hvor man er unormalt opmærksom på ens miljø og menneskene omkring én, og ved en forøget pludselig reaktion på stimuli, som fx lyde eller lugte.(4)

Hypervigilante personer vogter sig konstant mod farer og føler, at de selv eller andre tæt på dem er under umiddelbar trussel enten i specifikke situationer eller mere generelt.(4)

Ved Kompleks PTSD, modsat ved PTSD, kan den pludselige reaktion på stimuli i nogle tilfælde være formindsket i stedet for forøget.(4)

Affekt-forstyrrelser

Det kan for eksempel være øget følelsesmæssig reaktion på mindre stressende ting, voldelige udbrud, hensynsløs og destruktiv adfærd. Det kan også være dissociative symptomer under stress og følelsesmæssig bedøvelse i form af især manglende evne til at opleve nydelse og mærke følelser.(4)

Forstyrrelser i selvet

Forstyrrelser i selvet er karakteriseret ved, at man har negative og vedvarende overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe og gennemgribende følelser af skam, skyld eller svigt.  For eksempel kan man føle skyld over, at man ikke flygtede, at man bukkede under for ugunstige omstændigheder eller over, at man ikke var i stand til at forhindre andres lidelse.(4)

Interpersonelle forstyrrelser

Interpersonelle forstyrrelser er vedvarende problemer med at opretholde relationer. Disse vanskeligheder kan vise sig på forskellig vis, men kommer altid til udtryk ved problemer med at føle sig tæt på andre. Man kan konsekvent undgå, håne eller have kun lidt interesse i relationer og socialt engagement mere generelt. Lejlighedsvis kan man opleve tætte eller intense relationer, men man vil have svært ved at opretholde følelsesmæssig engagement.(4)

Selvmordstanker, selvmordsadfærd, stofmisbrug, depressive symptomer, psykotiske symptomer og somatiske lidelser kan også være til stede.(1)

Hvornår starter diagnosen?

Typisk kommer Kompleks PTSD efter at være udsat for kroniske, gentagne traumatiske begivenheder og/eller efter at have været gjort til et offer i måneder eller år af gangen.(4)

Hvem får Kompleks PTSD?

Kompleks PTSD er en lidelse, der er symptombaseret snare end baseret på, at traumehistorien skal have en bestemt karakter.(4) Den tillader at sårbare personer kan få lidelsen efter en enkelt traumatisk hændelse, og at personer som omvendt har oplevet langvarig og gentagne traumer udelukkende får diagnosen PTSD eller slet ingen diagnose, fordi de er modstandsdygtige.(2)

Dem der har været udsat for mange traumer – specielt i deres tidlige udvikling i barndommen, har større risiko for at manifestere symptomer på diagnosen Kompleks PTSD end på udelukkende at få PTSD.(6)(7)

Udviklingen af Kompleks PTSD

Kompleks PTSD kan forekomme i alle aldre, men reaktionerne på den traumatiske begivenhed kan manifistere sig forskelligt afhængig af alder og udviklingsstadie.(4)

Børn er mere sårbare end voksne for at udvikle Kompleks PTSD, når de udsættes for alvorlige, langvarige traumer såsom kronisk børnemishandling eller, hvis de har været børnesoldater. Mange børn og unge, der er udsat for traumer, har været udsat for flere traumer, hvilket øger risikoen for at få Kompleks PTSD.(4)

Kompleks PTSD hos børn

Børn med Kompleks PTSD er mere tilbøjelige end deres jævnaldrende til at udvise kognitive vanskeligheder (fx problemer med opmærksomhed, planlægning og organisering). De kan derfor have svært at tage en uddannelse, og senere fungere på arbejdsmarkedet.(4)

De kan også have gennemgående problemer med affektregulering og vedvarende vanskeligheder med at opretholde relationer, som viser sig som regression, hensynsløs adfærd, aggressiv adfærd overfor sig selv eller andre, samt vanskeligheder med at relatere til jævnaldrende. Desuden kan problemer med affektregulering vise sig som dissociation, undertrykkelse af følelsesmæssige oplevelser og udtryk samt undgåelse af situationer eller oplevelser, der kan fremkalde følelser, herunder positive følelser.(4)

I ungdomsårene kan stofmisbrug, risikovillig adfærd (fx usikker sex, usikker kørsel og selvskade) og aggressiv adfærd være særligt tydelige hos unge med Kompleks PTSD. Det sker som udtryk for deres problemer med affektdysregulering og interpersonelle vanskeligheder.(4)

Andre forstyrrelser hos børn

Hos børn under 5 år kan tilnytningsforstyrrelser relateret til mishandling udover Kompleks PTSD også omfatte Reactive Attachment Disorder eller Disinhibited Social Engagement Disorder.(4)

Børn og unge med Kompleks PTSD rapporterer ofte om symptomer der stemmer overens med depressive lidelser, spiseforstyrrelser, søvn- og vågneforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitetsforstyrrelser mv.  De kan også udvikle andre psykiske lidelser.(4)

Kompleks PTSD ved ældre

Hos ældre kan Kompleks PTSD være domineret af ængstelig undgåelse af tanker, følelser, minder og personer. De kan også have fysiologiske symptomer på angst ved, at de for eksempel har en øget pludselig reaktion på, hvad der sker i deres omgivelser. Autonom hyperaktivitet kan også være en del af deres symptomer i form af for eksempel hjertebanken, sveden, rysten, kvalme eller trykken for brystet. De kan også opleve intens fortrydelse på grund af den virkning, som deres traumatiske oplevelser har haft på deres liv.(4)

Nogle personer skal diagnosticeres på ny

Da diagnosen Kompleks PTSD giver er en væsentlig ændring i diagnosticeringen af personer med traumer, vil man kunne forvente, at en række patienter vil skulle re-diagnosticeres, da de ikke længere opfylder samme diagnostiske kriterier som tidligere.(10)

Diagnosen 6B41 Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse

Diagnosen Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (Kompleks PTSD) er en søsterdiagnose til Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD), og begge diagnoser er under forældre kategorien “Forstyrrelser specielt associeret med stress” i det nye diagnosesystem ICD-11.(4)

Beskrivelse af diagnose

Kompleks PTSD er en forstyrrelse som kan udvikle sig efter at være eksponeret for en begivenhed eller en serie af begivenheder af en ekstremt truende og rædselsvækkende natur – mest almindeligt er længerevarende eller gentagne begivenheder, hvorfra flugt er vanskeligt eller umuligt (fx tortur, slaveri,  folkedrab, længerevarende vold i hjemmet, gentagen seksuel og fysisk mishandling i barndommen). Alle diagnostiske krav til PTSD er opfyldt. I tillæg er Kompleks PTSD karakteriseret ved alvorlige og vedvarende:(4)

 • Problemer med affekt regulering.
 • Overbevisninger om en selv som værende mindre, besejret eller værdiløs ledsaget af følelser af skam, skyld eller nederlag relateret til den traumatiske begivenhed.
 • Vanskeligheder i at bevare relationer og i at føle sig tæt på andre.(4)

Disse symptomer forårsager signifikant skade i personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder.(4)

Har man Kompleks PTSD kan man ikke samtidig have diagnosen PTSD.(4)

 

Kilder
 1. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25:”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org
 2. Cloitre, M, Gavert, D, Brewin, C m. fl. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013 May 15. Eur J Psychotraumatol. 2013; 4: 10.
 3. J. L. Herman. ”Complex PTSD: A Syndrome in Survievers of Prononged and Repeated Trauma”. 1992. Journal of Traumatic Stress.
 4. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 02/2022. 3. marts 2022. www.icd.who.int.
 5. World Health Organization. ICD-10 version 2015. www.who.int
 6. Complex Trauma Task Force: Cloitre M, Courtois C, Ford J. m.fl. “The ISTSS Expert Consensus treatment Guidelines for Complex PTSD in adults.” 2012. Side 4. www.istss.org
 7. Hyland P, Elklit A, Cloitre M m.fl. ”An assessment of construct validity of the ICD-11 proposal for complex posttraumatic stress disorder.” Side 2, 3. 2016. American Psychological Association.
 8. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” Side 2. 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.
 9. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” Side 182. 2017. Journal of Affctive Disorders.
 10. Sundhedsdatastyrelsen. “Dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11 – foranalyse.” Version 0.061. 28. nov. 2019. Side 46.
 11. Specialpsykolog i psykiatri, Line Bang Mikkelsen. Klinik for traumeterapeuter. Medlem af arbejdsgruppe, der oversætter ICD-11. Udtaler sig kun på egne vegne. E-mail af 15. oktober 2022.
 12. Klinisk professor i psykiatri, projektleder for oversættelsesarbejdet af ICD-11, René Ernst Nielsen. E-mail af 26. april 2023.