Forskellen på PTSD og Kompleks PTSD

Opdateret 16. december 2020

I denne artikel vil vi se på forskellen mellem diagnoserne PTSD og Kompleks PTSD i det nye diagnosesystem ICD-11, som er ved at blive udrullet i Danmark. Vi er i øjeblikket i en overgangsperiode mellem de to diagnosesystemer ICD-10 og ICD-11. ICD-10 er stadig gældende, og i stedet for Kompleks PTSD bliver personer med længerevarende traumatisering diagnosticeret med PTSD og personlighedsforstyrrelser(10). I januar 2022 vil det imidlertid ændre sig, når den nye diagnose Kompleks PTSD skal være taget i brug.(6) Indtil da vil der også kunne forekomme ændringer i formuleringerne i diagnoserne.

Hvad er PTSD?

PTSD udvikler sig efter at man har været eksponeret for en ekstremt truende eller rædselsvækkende begivenhed eller serie af begivenheder. Der er tre hovedpunkter, som man alle skal opfylde for at få diagnosen PTSD:(1)

 • Genoplevelse af ens traumer. Det kan være ved mareridt, levende påtrængende minder eller flashbacks. Genoplevelse kan blive udløst af sensoriske triggere som blandt andet lyde, smage, lugte, syn og berøringer.
 • Undgåelse af det der minder om ens traumer. For eksempel ved at undgå at tænke på ens traume/traumer eller ved at undgå steder, aktiviteter eller mennesker der minder en om ens traume/traumer.
 • Vedvarende opfattelse af, at man er truet ved, at man er overvagtsom eller bliver forskrækket af lyde eller andet.

Hvad er Kompleks PTSD?

Kompleks PTSD er en forstyrrelse som kan udvikle sig efter, at man har været eksponeret for en begivenhed eller en serie af begivenheder af en ekstremt truende og rædselsvækkende natur – mest almindeligt er længerevarende eller gentagne begivenheder, hvorfra flugt er vanskeligt eller umuligt. For at få diagnosen Kompleks PTSD skal man også have symptomerne på PTSD. I tillæg er Kompleks PTSD karakteriseret ved alvorlige vedvarende:(1)

 • Problemer med at regulere sine følelser på en modificeret måde. Eksempelvis pludselig rædsel, voldelige udbrud og panik.
 • Negative overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs ledsaget af dybe følelser af skam, skyld eller fiasko relateret til den traumatiske begivenhed.
 • Problemer med at opretholde relationer og i at føle sig tæt på andre.

Komplekse traumer er gerne længerevarende

I modsætning til traumer i forbindelse med PTSD repræsenterer komplekse traumer stressfaktorer, der opstår gentagne gange og kronisk. Det kan for eksempel være seksuelt misbrug, fysisk misbrug, følelsesmæssig og/eller fysisk forsømmelse – ofte tidligt i livet, i løbet af barndommen og i forbindelse med familien. For hvert ekstra traume øges sandsynligheden for at få Kompleks PTSD. (2, 3, 4, 7, 8)

De fleste personer som lider af tidlige traumer, som har påvirket deres udvikling og som forstyrrer deres nuværende liv på en negativ måde, har mere med komplekse traumer at gøre end med enkelttype eller enkelt-episode traumer at gøre.(9)

Diagnosen Kompleks PTSD lægger imidlertid op til, at diagnosen er symptombaseret snarere end, at traumehistorien skal have en bestemt karakter. En person der har haft ét traume kan således godt have Kompleks PTSD.(5)

 

Kilder
 1. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 09/2020). 16. december 2020. www.icd.who.int.
 2. M. Cloitre, Cohen, L.R. Koenen KC. “Treating Survivors of Childhood Abuse: Psychotherapy for the Interrupted Life”. 2006. Guilford Press.
 3. J.L. Herman. “Trauma and Recovery”. 1992. Basic Books.
 4. B. van der Kolk, C. Courtois. “”Complex Trauma”. 2005. Journal of Traumatic Stress Special Issue.
 5. Marylène Cloitre, Donn W. Garvert, Chris R. Brewin, Richard A. Bryant and Andreas Maercker. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013. European Journal of psychotraumatology. Vol 4. 
 6. Sundhedsdatastyrelsen. “ICD-11”. sundhedsstyrelsen.dk. 31. jan. 2020.
 7. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” 2017. Journal of Affctive Disorders.
 8. Shevlin M, Hyland P, Cloitre M m.fl. ”Alternative models of disorders of traumatic stress based on the new ICD-11 proposals.” 2017. Acta Psychiatrica Scandinavica.
 9. Courtois C. A. ”It´s not You. It´s what happened to You. Complex trauma and treatment.” Side 23. 2014. Telemachus Press, LLC.
 10. Julia M. Whealin, PhD og Laurie Slone, PhD. ”Complex PTSD. From the National Center for Post-Traumatic Stress Disorder, Department of Veterans Affairs”.www.mentalhealth.va.gov.