Forskellen på PTSD og Kompleks PTSD

Opdateret 22. august 2019Billedet viser en mandehånd, der masser en barbiedukke. Siden handler om forskellen på PTSD og Kompleks PTSD.

PTSD-symptomer har sammenhæng med de traumer, som den PTSD-ramte har været udsat for. Der kommer reaktioner som rædsel og frygt, når den PTSD-ramte bliver udsat for triggere, der minder om det oprindelige traume. Triggere kan f.eks. være syn eller lyde.(6)

Kompleks PTSD kommer også som følge af traumer. På et eller andet tidspunkt har personen haft PTSD eller har det stadig. Traumerne har med tiden ændret personens personlighed på tværs af alle sammenhænge og alle relationer. Og det er uanset om sammenhænge eller relationer minder om tidligere traumatiske oplevelser. Vedvarende ændringer i personligheden ved Kompleks PTSD:(2, 5)

 • Problemer med at regulere sine følelser på en modificeret måde. Eksempelvis pludselig rædsel, voldelige udbrud og panik.
 • Negative overbevisninger om sig selv som mindre værd, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe følelser af skam og skyld.
 • Problemer med at opretholde relationer. Undgår relationer og socialt engagement generelt.

Komplekse traumer er gerne længerevarende

I modsætning til traumer i forbindelse med PTSD repræsenterer komplekse traumer stressfaktorer, der opstår gentagne gange og kronisk. Det kan for eksempel være seksuelt misbrug, fysisk misbrug, følelsesmæssig og/eller fysisk forsømmelse – ofte tidligt i livet, i løbet af barndommen og i forbindelse med familien (2, 3, 4, 7, 8). For hvert ekstra traume øges sandsynligheden for at få Kompleks PTSD. (8)

De fleste personer som lider af tidlige traumer, som har påvirket deres udvikling og som forstyrrer deres nuværende liv på en negativ måde, har mere med komplekse traumer at gøre end med enkelttype eller enkelt-episode traumer at gøre.(11)

Diagnosen Kompleks PTSD lægger imidlertid op til, at diagnosen er symptombaseret snarere end, at traumehistorien skal have en bestemt karakter. En person der har haft ét traume kan således godt have Kompleks PTSD.(5)

Kompleks PTSD er endnu ikke implementeret i det danske samfund. Det kan godt tage nogle år inden, at diagnosen er oversæt og psykiatere og psykologer er uddannet i diagnosen.

Overlap mellem symptomer

Der er flere overlap mellem symptomer på PTSD og Kompleks PTSD. F.eks. er symptomerne på “irritabilitet/vrede” og “undgåelse” opført blandt kriterierne for PTSD, men symptomerne er også en del af Kompleks PTSD. (1)

Problemer med hukommelse og koncentration, flashbacks samt manglende evne til at huske vigtige aspekter ved et traume er kendetegnende for PTSD. (1) Det er former for dissociation. Dissociation kan også vise sig som eksempelvis manglende evne til at mærke kroppen, tunnelsyn, følelsesløshed og ud af kroppen oplevelser.(9) Tidligere har man talt om dissociation som værende en del af Kompleks PTSD. (10) I ICD-11 fremstår symptomet dissociation hverken ved PTSD eller Kompleks PTSD. Under “Dissociative forstyrrelser” i ICD-11 er der imidlertid en række af dissociative forstyrrelser. Ex. “Dissociativ amnesi”, “Depersonaliserings-derealiserings forstyrrelse”, “Delvis dissocaitiv identitetsforstyrrelse” og “Dissociativ identitets forstyrrelse”.(12)

 

Kilder
 1. Patricia A. Resick, Michelle J. Bovin, Amber L. Calloway, Alexandra M. Dick, Matthew W. King, Karen S. Mitchell, Michael K. Suvak, Stephanie Y. Wells, Shannon Wiltsey Stirman, and Erika J. Wolf.“INVITED ARTICLE A Critical Evaluation of the Complex PTSD Literature: Implications for DSM-5.” June 2012, 25, 241-251. Journal of Traumatic Stress. 
 2. M. Cloitre, Cohen, L.R. Koenen KC. “Treating Survivors of Childhood Abuse: Psychotherapy for the Interrupted Life”. 2006. Guilford Press.
 3. J.L. Herman. “Trauma and Recovery”. 1992. Basic Books.
 4. B. van der Kolk, C. Courtois. “”Complex Trauma”. 2005. Journal of Traumatic Stress Special Issue.
 5. Marylène Cloitre, Donn W. Garvert, Chris R. Brewin, Richard A. Bryant and Andreas Maercker. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013. European Journal of psychotraumatology. Vol 4. 
 6. Professor Chris R. Brewin. Clinical Educational and Health Psychology, University College London. ”Re-experiencing traumatic events in PTSD: new avenues in research on intrusive memories and flashbacks.” European Journal of Psychotraumatology. Vol 6 (2015).
 7. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” 2017. Journal of Affctive Disorders.
 8. Shevlin M, Hyland P, Cloitre M m.fl. ”Alternative models of disorders of traumatic stress based on the new ICD-11 proposals.” 2017. Acta Psychiatrica Scandinavica.
 9. Bodil Claesson. 2014. ”Pigen der hoppede ud af sin krop. En bog om dissociation.” 1. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-5826-3.
 10. Hyland P, Elklit A, Cloitre M m.fl. ”An assessment of construct validity of the ICD-11 proposal for complex posttraumatic stress disorder.” 2016. American Psychological Association. side 7.
 11. Courtois C. A. ”It´s not You. It´s what happened to You. Complex trauma and treatment.” Side 23. 2014. Telemachus Press, LLC.
 12. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (2018). 18. juni 2018. www.icd.who.int.