Forskellen på PTSD og Kompleks PTSD

Opdateret 3. november 2022

Der er trådt et nyt diagnosesystem i kraft fra 2022, som er gældende for hele verden. Det hedder ICD-11 og indeholder en ny definition på PTSD og den nye diagnose Kompleks PTSD.

Psykiatere og specialpsykologer i psykiatri i Danmark er godt i gang med at tilegne sig viden om de nye diagnoser. De fortæller måske også deres klienter at deres symptomer er forenelige med diagnosen PTSD eller Kompleks PTSD fra den nye diagnosemanual ICD-11. Det er imidlertid stadigvæk ICD-10 der er gældende i Danmark. Den er i øjeblikket ved at blive oversat til dansk. Formelt set kan du derfor ikke få stillet diagnoserne PTSD og Kompleks PTSD fra den nye diagnosemanual endnu.(11)

Hvad er PTSD?

PTSD udvikler sig efter at man har været eksponeret for en ekstremt truende eller rædselsvækkende begivenhed eller serie af begivenheder. Der er tre hovedpunkter, som man alle skal opfylde for at få diagnosen PTSD, og de skal forårsage signifikant skade på vigtige områder af ens liv:(1)

 • Genoplevelse af traumer

  Traumerne genopleves igen og igen her og nu. Typisk sker det i form af levende påtrængende minder, flashbacks eller gentagne drømme eller mareridt, som har med traumerne at gøre. Genoplevelse er typisk ledsaget af stærke overvældende følelser, såsom frygt eller rædsel, og stærke fysiske fornemmelser.(1)

 • Undgåelse af påmindelser

  Bevidst undgåelse af påmindelser, der sandsynligvis vil frembringe genoplevelse af traumer, kan tage form af enten aktiv intern eller ekstern undgåelse. Intern undgåelse er hvor man undgår tanker og minder, der er relateret til ens traumer. Ekstern undgåelse er, hvor man undgår mennesker, samtaler, aktiviteter eller situationer, der minder om traumerne.(1)

 • Vedvarende opfattelse af øget aktuel trussel

  Det kan for eksempel opleves ved overvagtsomhed (hypervigilance), hvor man er unormalt opmærksom på ens miljø og menneskene omkring én, og ved en forøget pludselig reaktion på stimuli, som fx lyde eller lugte.(1)

  Hypervigilante personer vogter sig konstant mod farer og føler, at de selv eller andre tæt på dem er under umiddelbar trussel enten i specifikke situationer eller mere generelt.(1)

Hvad er Kompleks PTSD?

Kompleks PTSD er en forstyrrelse som kan udvikle sig efter, at man har været eksponeret for en begivenhed eller en serie af begivenheder af en ekstremt truende og rædselsvækkende natur – mest almindeligt er længerevarende eller gentagne begivenheder, hvorfra flugt er vanskeligt eller umuligt. For at få diagnosen Kompleks PTSD skal man have symptomerne på PTSD og i tillæg dertil have følgende symptomer. Symptomerne skal være alvorlige og vedvarende, og forårsage signifikant skade på vigtige områder af ens liv:(6)

 • Affekt-forstyrrelser

  Det kan for eksempel være øget følelsesmæssig reaktion på mindre stressende ting, voldelige udbrud, hensynsløs og destruktiv adfærd. Det kan også være dissociative symptomer under stress og følelsesmæssig bedøvelse i form af især manglende evne til at opleve nydelse og mærke følelser.(6)

 • Forstyrrelser i selvet

  Forstyrrelser i selvet er karakteriseret ved, at man har negative og vedvarende overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe og gennemgribende følelser af skam, skyld eller svigt.  For eksempel kan man føle skyld over, at man ikke flygtede, at man bukkede under for ugunstige omstændigheder eller over, at man ikke var i stand til at forhindre andres lidelse.(6)

 • Interpersonelle forstyrrelser

  Interpersonelle forstyrrelser er vedvarende problemer med at opretholde relationer. Disse vanskeligheder kan vise sig på forskellig vis, men kommer altid til udtryk ved problemer med at føle sig tæt på andre. Man kan konsekvent undgå, håne eller have kun lidt interesse i relationer og socialt engagement mere generelt. Lejlighedsvis kan man opleve tætte eller intense relationer, men man vil have svært ved at opretholde følelsesmæssig engagement.(6)

Komplekse traumer er gerne længerevarende

I modsætning til traumer i forbindelse med PTSD repræsenterer komplekse traumer stressfaktorer, der opstår gentagne gange og kronisk. Det kan for eksempel være seksuelt misbrug, fysisk misbrug, følelsesmæssig og/eller fysisk forsømmelse – ofte tidligt i livet, i løbet af barndommen og i forbindelse med familien. For hvert ekstra traume øges sandsynligheden for at få Kompleks PTSD. (2, 3, 4, 7, 8)

De fleste personer som lider af tidlige traumer, som har påvirket deres udvikling og som forstyrrer deres nuværende liv, har mere med komplekse traumer at gøre, end med enkelttype eller enkelt-episode traumer at gøre.(9)

Diagnosen Kompleks PTSD lægger imidlertid op til, at diagnosen er symptombaseret snarere end, at traumehistorien skal have en bestemt karakter. En person der har haft ét traume kan således godt have Kompleks PTSD.(5)

 

Kilder
 1. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 02/2022). 6B40. 24. marts 2022. www.icd.who.int.
 2. M. Cloitre, Cohen, L.R. Koenen KC. “Treating Survivors of Childhood Abuse: Psychotherapy for the Interrupted Life”. 2006. Guilford Press.
 3. J.L. Herman. “Trauma and Recovery”. 1992. Basic Books.
 4. B. van der Kolk, C. Courtois. “”Complex Trauma”. 2005. Journal of Traumatic Stress Special Issue.
 5. Marylène Cloitre, Donn W. Garvert, Chris R. Brewin, Richard A. Bryant and Andreas Maercker. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013. European Journal of psychotraumatology. Vol 4. 
 6. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 02/2022). 6B41. 24. marts 2022. www.icd.who.int.
 7. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” 2017. Journal of Affctive Disorders.
 8. Shevlin M, Hyland P, Cloitre M m.fl. ”Alternative models of disorders of traumatic stress based on the new ICD-11 proposals.” 2017. Acta Psychiatrica Scandinavica.
 9. Courtois C. A. ”It´s not You. It´s what happened to You. Complex trauma and treatment.” Side 23. 2014. Telemachus Press, LLC.
 10. Julia M. Whealin, PhD og Laurie Slone, PhD. ”Complex PTSD. From the National Center for Post-Traumatic Stress Disorder, Department of Veterans Affairs”.www.mentalhealth.va.gov.
 11. Specialpsykolog i psykiatri, Line Bang Mikkelsen. Klinik for traumeterapeuter. Medlem af arbejdsgruppe, der oversætter ICD-11. Udtaler sig kun på egne vegne. E-mail af 15. oktober 2022.