Dissociation – en overlevelsesstrategi under traumer

Opdateret 22. august 2020

Fotoet er taget af Darius Bashar.

Talrige undersøgelser har vist en betydelig sammenhæng mellem dissociation og traumer. Man mener, at der skabes dissociation, når man er ude af stand til at forene hele sin virkelighed i mødet med en overvældende trussel om fare. Dette indre forsvar tillader en at holde sin virkelighed ud, hvor ondartet den end kan være, uden at føle dig tilintetgjort, fordi man er nød til at holde den ud. (1)

Mange lidelser giver dissociation

Dissociation er til stede ved mange lidelser for eksempel ved PTSD, depression, epilepsi, migræne, fobier, skizofreni og alkohol-misbrug.(4) Ved PTSD kan der være en kortvarig form for dissociation tilstede.(2)

Hvad er dissociation?

Dissociation er en forstyrrelse/afbrydelse af, hvad du tænker, føler og opfatter, hvad du gør, hvordan du kan bruge din krop, hvilke minder du har mv. Forstyrrelserne eller afbrydelserne kan være totale, men oftest er de delvise.(5) En mild form for dissociation er dagdrømmeri eller ”at blive blank”. (2)

Symptomerne på dissociation

Symptomerne på dissociation kan være: (3)

 • Desorientering, sløring, osteklokkefornemmelse, døsighed eller opmærksomhedsforstyrrelser, ”spacyness”, uvirkelighedsfølelse.
 • Følelsesløshed, følelsesmæssigt fravær. Problemer med at mærke eller sætte ord på følelserne.
 • ”Disconnectness” – man føler sig uden for tid og sted eller har mærkelige oplevelser af tiden.
 • Depersonalisation – man føler sig adskilt fra sig selv, måske ser man sig selv udefra.
 • Derealisation – omgivelserne eller andre mennesker føles fremmede, uvirkelige eller underlige.
 • Ud af kroppen-oplevelser, nærdødsoplevelser.
 • Amnesi eller glemsomhed. ). Fx.  at man har hukommelsestab for bestemte begivenheder eller dele af sit liv. Fx. da man boede i en bestemt by, eller da man blev student.
 • Billeder uden lyd og/eller uden mening eller lyde uden billeder eller mening.
 • Tunnelsyn, overfølsomhed overfor lys, ukoordineret syn.
 • Tunnelhørelse, overfølsomhed over for lyd, måske over for specielle frekvenser.
 • Magtesløshed eller psykisk lammelse.
 • Flashbacks – pludselige og ufrivillige visuelle, auditive, emotionelle, adfærdsmæssige eller kropslige erindringer, der invaderer bevidstheden. Man er i oplevelsen, som om den foregår her og nu (dvs. der er en adskillelse mellem det man sanser og oplevelsen af den nuværende, virkelige verden)(1).

Desuden ses ofte angst, lavt selvværd, somatisering, misbrug, selvskadende adfærd, selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

Stærkt link mellem dissociative lidelser og børnemishandling

Der er et stærkt link mellem vedvarende traumer og dissociative lidelser – specielt fysisk og seksuel børnemishandling, følelsesmæssig vold eller forsømmelse. De regnes for at være årsagen til mindst 90 % af de tilfælde, hvor en person lider af en dissociativ lidelse. (2)

Når dissociation er så alvorlig, at du har svært ved at fungere

Er dine dissociative symptomer så alvorlige, at de resulterer i en markant forringelse af, hvordan du fungerer i dit arbejdsliv eller privatliv, kan du have en konkret dissociativ lidelse. Af dissociative lidelser kan blandt andet nævnes: (5)

Man er ikke i stand til at huske vigtige minder. Typisk af stressfulde eller traumatiske begivenheder, som for nylig er sket.(5)

En vedvarende eller gentagen oplevelse af depersonalisering eller derealisering. Ved depersonalisering oplever man sig selv som fremmed, uvirkelig, løsrevet eller frakoblet fra sig selv. Ved derealisering oplever man andre mennesker, ting eller verden som fremmed eller uvirkelig.(5)

En forstyrrelse af identiteten, hvor man har mindst to dissociative identiteter, med hver deres oplevelse af omverden og forhold til sig selv, kroppen og omgivelserne.  Én identitet er dominerende i hverdagen, men bliver på forskellig vis afbrudt af en af de andre identiteter.(5)

En forstyrrelse af identiteten, hvor du har mindst to dissociative identiteter, med hver deres oplevelse af omverden og forhold til sig selv, kroppen og omgivelserne.  Mindst to identiteter tager tilbagevendende den fulde kontrol over ens bevidshed. Der er typisk episoder med amnesi.(5)

 

Kilder
 1. InforMD.dk. ”03.4 Dissociative tilstande”. 2014. www.infomd.dk/psykiske-sygdomme/034-dissociative-tilstande.
 2. Matthew Tull, PhD. Verywellmind.”3. juni 2020. Verywellmind.com
 3. Bodil Claesson. 2014. ”Pigen der hoppede ud af sin krop. En bog om dissociation.” 1. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-5826-3.
 4. Matthew Tull, PhD. Verywellmind. ”What is dissociation?”19. juli 2020. Verywellmind.com.
 5. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 04/2019). 17. Aug. 2020. www.icd.who.int.