Psykisk mishandling – et mønster der nedbryder barnet