PTSD hos ældre personer

Opdateret 12. august 2020Billedet viser en ældre kvinde sidder alene på en bænk. Siden handler om PTSD hos ældre.
Hvordan du oplever PTSD senere i livet er meget afhængig af, hvordan du klarede dine symptomer, da du var yngre. Dine symptomer kan nemt virke værre end de tidligere har gjort, når sygdomme og svækkelse på grund af alderdom sætter ind. Som ældre overlever af traumer er du måske slet ikke bekendt med PTSD, da det ikke var en diagnose som var til stede, da du var ung. Måske tror du, at dine problemer skyldes alder eller andre nære årsager. Måske bliver din PTSD ikke opdaget, fordi det er så lang tid siden, at du var udsat for traumer.

PTSD symptomer kan blive værre med alderen

PTSD kan opstå eller genopstå senere i livet. Du kan også opleve, at din PTSD bliver værre med alderen eller, at et helt liv har givet dig modstandskraft og en rig mængde af måder at klare PTSD symptomerne på.  Årsagen til, at du kan opleve, at din PTSD er blevet værre, kan skyldes både din kronologiske alder men også, hvordan du tidligere har håndteret dine PTSD symptomer. Ex:  (1, 3)

 • At blive pensioneret kan få dine symptomer til at virke værre, fordi du har mere tid til at tænke og færre ting, som kan distrahere dig fra dine minder.(3)
 • At have problemer med sygdom og svækkelse i kroppen, færre indtægter, nedsat social støtte og kognitiv svækkelse kan gøre minder om tidligere traumer mere udfordrende.(1, 3)
 • Du kan opleve, at dårlige nyheder i fjernsynet og scener fra traumatiske begivenheder kan bringe minder frem.(3)
 • Tidligere i livet har du måske taget alkohol eller stoffer for bedre at kunne håndtere dine symptomer. Senere i livet er disse måder at undgå symptomer på måske ikke mere effektive eller til rådighed, og dine PTSD symptomer kan derfor virke værre.(1, 3)

I gamle dage var der ikke noget, der hed PTSD

Ældre overlevere kan være mindre tilbøjelig til at mene, at deres problemer skyldes psykologiske årsager. Deres PTSD symptomer som skyldes begivenheder, der skete for lang tid siden, kan de tillægge andre problemer. Ex. deres alder og mere nære problemer. Traumehistorie og PTSD symptomer bliver også ofte overset ved ældre overlevere, fordi PTSD er en relativ ny lidelse i det diagnostiske system, så ældre som har været udsat for traumatiske begivenheder tidligere i livet og har PTSD symptomer ikke blev identificeret.(1)

Lidelser samtidig med PTSD

Aldring er forbundet med øget risiko for fysiske og psykiske problemer. At være en ældre person som også har PTSD giver gerne følgende problemer:(1)

 • Medicinske problemer

Hos ældre overlevere har mange traumer gennem livet vist sig at være forbundet med dårligere selvvurderet helbred, mere kroniske helbredsproblemer og funktionelle vanskeligheder.

 • Psykiske problemer

Blandt ældre er PTSD associeret med problemer med at begå sig socialt og høje mængder af andre psykiske helbredsproblemer, så som depression, angst og stofmisbrug.

 • Kognitive problemer

Ældre med demens kan udvise flere PTSD symptomer. Omvendt kan PTSD øge risikoen for demens.

Hvad kan du gøre for at få det bedre?

Hvis du har det svært med at klare dine traumer, er der en række ting, som du kan gøre for dig selv. Der er også måder hvorpå du kan søge hjælp hos andre:(3)

 • Gør ting som får dig til at føle dig stærk og tryg på andre måder af dit liv som fx få motion, spise sundt og arbejde frivilligt.
 • Tal med en ven, som også har været i gennem hårde tider. En god ven, der forstår og som viser omsorg er ofte den bedste medicin.
 • Deltag i en støttegruppe. Det kan hjælpe at være en del af en gruppe. Nogle grupper fokuserer på traumer. Andre grupper på her og nu. Og andre fokuserer på at lære måder man kan slappe af på.
 • Tal med en professionel. Det kan være hjælpsomt at tale med en som er trænet og erfaren i at have med aldring og PTSD at gøre. Din læge kan henvise dig til en psykolog.
 • Tal med din familie og venner om PTSD. Det kan være godt at tale med andre mens du prøver at placere tidligere traumer i et perspektiv. Det kan også være hjælpsomt for andre at vide, hvad årsagen er til dine problemer med vrede, nervøsitet, søvn og hukommelse. Så kan de give mere støtte.
 • Mest af alt: Prøv ikke at være flov over at spørge om hjælp.

Vurdering og behandling af ældre personer

Da både alder og traumer kan være årsag til problemer ved ældre personer med PTSD, er det vigtigt at sundhedspersonale og en traumebehandler er velinformeret om, hvordan aldersprocessen foregår.

Vurdering af om den ældre person har PTSD

Ved vurdering af ældre personer for PTSD, er det vigtigt at have følgende forhold med i vurderingen:( 2)

 • Er personen kognitivt svækket?

De fleste ældre er ikke kognitivt svækket. Men for en ældre person der virker uopmærksom, er dårlig til at fortælle sin historie eller som er glemsom under et interview, er det godt at få screenet personen kognitivt. Ved mistanke om demens eller mistanke om delirium vil yderligere undersøgelser også være nødvendige.

 • Ældre fortæller ikke altid om traumer.

Ældre overlevere fortæller måske ikke spontant om traumatiske begivenheder eller minimerer deres betydning, fordi det skete for lang tid siden.

 • Ældre taler hellere om fysiske end om psykiske problemer.

Ældre overlevere taler om problemer eller svarer på spørgsmål anderledes end yngre overlevere gør. De ældre er mere tilbøjelige til at tale om fysiske problemer, smerter, søvnproblemer og stress. Følelsesmæssige problemer som depression og angst er de mindre tilbøjelige til at tale om. Det er gerne en praktiserende læge de opsøger med de problemer, end det er en psykolog.

 • Vurder ikke efter helt samme kriterier som ved unge mennesker.

Vurdering af om en ældre person har PTSD ved brug af kliniske checklister, spørgeskemaer mv. har tidligere været brugt forkert. Det anbefales at bruge en lavere cut-off score ved ældre end ved yngre personer.

 • Vær opmærksom på risiko for selvmord.

Selvmordsforsøg er specielt vigtigt at være opmærksom på ved ældre personer, da de har større succes med at begå selvmord.

Traumebehandling for ældre personer

Når man vurderer om ældre skal have traumebehandling, er det godt at overveje følgende:(2)

 • Traumeterapi virker.

Forlænget eksponeringsterapi (PE) er både gennemførligt og effektivt ved ældre. Der er intet der tyder på, at ældre ikke kan have gavn af traumeterapi som Kognitiv processeringsterapi (CPT) eller Forlænget eksponeringsterapi (PE).

 • Særlige hensyn ved signifikante hjerte- eller vejrtrækningsproblemer.

Traumefokuserede teknikker kan give en høj grad af ophidselse og formindsket kognitiv præstationsevne. Hvis den ældre og lægen er indforstået kan behandling gennemføres med forsigtighed. Flere studier indikerer, at eksponeringsterapi ved andre angstlidelser er både virkningsfuldt og veltolereret blandt ældre personer.

 • Hensyn til at kognitive evner kan være nødvendigt.

Hvis de kognitive evner er aftaget, kan hukommelse, indlæring, opmærksomhed eller koncentration være påvirket. Det kan derfor være nødvendigt for en psykolog at gentage materiale, præsentere information på forskellige måder, og tage et emne af gangen.

 • Omsorgsgivere kan være nyttig hjælp for den ældre person.

Omsorgsgivere kan støtte den ældre, fremhæve det der blev talt om i terapien og bistå med transport til og fra terapi.

Kilde
 1. PhD Kaiser A. P., PhD  Wachen J. S., BA, Potter C. mv. U. S. Department of veterans affairs. “Posttraumatic stress symptoms among older adults. A review.” www.ptsd.va.gov. 23. Feb. 2016.
 2. PhD Hermann B, PhD Kaiser A. P., PhD Waschen J. S. mv. U. S. Department of veterans affairs. “PTSD assessment and treatment in older adults. www.ptsd.va.gov
 3. U. S. Department of veterans affairs. “Aging veterans and posttraumaic stress symptoms.” www.ptsd.va.gov. 2. Sept. 2015.