Kompleks PTSD som diagnose

Opdateret 17. august 2020Billedet viser en indespærret kvinde. Siden handler om Kompleks PTSD.Kompleks PTSD har været genstand for mange undersøgelser og forskningsprojekter i hele verden. Specielt med fokus på langvarige traumetilstande som ex offer for vold i hjemmet, børn som er blevet misbrugt, tortur og lignende. Det er imidlertid først i 2018, at Kompleks PTSD blevet en psykiatrisk diagnose i ICD-11. Diagnosen er klar til at blive ført ud i det danske samfund. Først skal den nye ICD-11 imidlertid oversættes til dansk og fagfolk skal lære om diagnosen.

Virkningen af komplekse traumer er grundigt undersøgt

Kompleks traumatisering på baggrund af langvarig traumatisk stress som ex vold i hjemmet, tortur og misbrug i barndommen har været kendt i over 20 år. Det er et område, som forskere har undersøgt grundigt (1)(2). Det er i midlertidig først nu, at diagnosen er med i diagnosesystemet (ICD-11). Indtil da, har de symptomer og forstyrrelser, som komplekse traumer kan give, haft mange navne: DESNOS, ”Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse” og Kompleks PTSD.(1)

Kompleks PTSD er en ny psykiatrisk diagnose

Diagnosen Kompleks PTSD (Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse) er med i det nye diagnosesystem ICD-11 i en ny gruppe, der hedder ” Lidelser specielt relateret til stress”. (4) I det gamle diagnosesystem (ICD-10) brugte psykiatere diagnosen ”F62.0 Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser”.(5) Havde man komplekse traumer i barndommen, kan man være diagnostiseret med PTSD og/eller diverse personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske lidelser, som ikke tager hensyn til, at man har levet under langvarige, kroniske traumatiserende forhold.(3)

At der er forskel mellem diagnosen Kompleks PTSD og den nuværende diagnose PTSD, er i stor udstrækning understøttet af en voksende mængde forskningsresultater.(8)(9) Behandlingen af de to lidelser er forskellig. For PTSD er der gode terapeutiske muligheder, som kan lindre symptomerne. For Kompleks PTSD er der kun få terapiformer, som giver et succesfuldt resultat, og yderligere forskning er nødvendigt.(11)

Hvad er Kompleks PTSD?

Nedenstående funktionsområder ved diagnosen Kompleks PTSD er fremhævet i litteraturen. Det er funktionsområder som påvirker i gennemgribende grad på tværs af sammenhænge og relationer, og uanset om de minder om traumatiske oplevelser (2):

Affekt-forstyrrelser

Problemerne med affekt handler om problemer med at regulere sine følelser. Det viser sig ved i øget grad at reagere hurtigt med følelser, voldelige udbrud, hensynsløs eller selvdestruktiv adfærd, eller en tendens til at opleve længerevarende dissociative tilstande, når under stress. Ex manglende evne til at mærke kroppen eller mærke følelser.(2)

Forstyrrelser i selvet

Forstyrrelser i selvet er karakteriseret ved, at man har negative og vedvarende overbevisninger om sig selv som mindre, besejret eller værdiløs. Dette kan være ledsaget af dybe og gennemgribende følelser af skam eller skyld over ex ikke at have været i stand til at forhindre andres lidelse. Eller ikke at have overvundet skadelige omstændigheder. (2)

Interpersonelle forstyrrelser

Interpersonelle forstyrrelser er vedvarende problemer med at opretholde relationer. Disse vanskeligheder kan vise sig på forskellig vis, men kommer altid til udtryk ved problemer med at føle sig tæt på andre. Personen kan konsekvent undgå, håne eller have kun lidt interesse i relationer og socialt engagement mere generelt. Personen kan lejlighedsvis opleve tætte eller intense relationer, men vil have svært ved at opretholde følelsesmæssig engagement.(2)

Kompleks PTSD kan også gives efter en enkelt traumatisk hændelse

I diagnosesystemet ICD-11 lægges der op til, at Kompleks PTSD skal være en lidelse, der er symptombaseret snare end, at traumehistorien skal have en bestemt karakter.(6) Den tillader at sårbare personer kan få lidelsen efter en enkelt traumatisk hændelse, og at personer som omvendt har oplevet langvarig og gentagne traumer udelukkende får diagnosen PTSD eller slet ingen diagnose, fordi de er resilente (modstandsdygtige).(2)

ICD-11 antyder, at dem der har været udsat for mange traumer – specielt i deres tidlige udvikling i barndommen, har større risiko for at manifestere symptomer på diagnosen Kompleks PTSD end på udelukkende at få PTSD.(6)(7)

Udrulning af et nyt diagnosesystem i Danmark

Da Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (Kompleks PTSD) er en ny diagnose er der brug for landsdækkende undervisning af psykiatere om diagnosen, før de kan give den “nye” diagnose. Man kan også forvente, at en række patienter vil skulle re-diagnostiseres, da de ikke længere opfylder samme diagnostiske kriterier som tidligere. (10)(11)

Diagnosen 6B41 Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse

Diagnosen Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (Kompleks PTSD) er en søsterdiagnose til Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD) og begge diagnoser er under kategorien “Forstyrrelser specielt associeret med stress” i det nye diagnosesystem ICD-11.(4)

Kompleks PTSD er en forstyrrelse som kan udvikle sig efter at være eksponeret for en begivenhed eller en serie af begivenheder af en ekstremt truende og rædselsvækkende natur – mest almindeligt er længerevarende eller gentagne begivenheder, hvorfra flugt er vanskeligt eller umuligt (fx tortur, slaveri,  folkedrab, længerevarende vold i hjemmet, gentagen seksuel og fysisk mishandling i barndommen). Forstyrrelsen er karakteriseret ved, at alle diagnostiske krav for PTSD har været opfyldt på et eller andet tidspunkt i løbet af lidelsen. I tillæg dertil er Kompleks PTSD karakteriseret ved:(4)

 • Alvorlige og udbredte problemer med affekt regulering.
 • Vedvarende overbevisning om en selv som værende mindreværdig, besejret eller værdiløs ledsaget af dybe og udbredte følelser af skam, skyld eller nederlag relateret til den traumatiske begivenhed.
 • Vedvarende vanskeligheder i at bevare relationer og i at føle sig tæt på andre.(4)

Forstyrelsen er årsag til signifikant skade  på det personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsemæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder.(4)

Bemærk, at Post traumatisk stress forstyrrelse ikke er en del af diagnosen.(4)

 

Kilder
 1. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25:”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org
 2. Cloitre, M, Gavert, D, Brewin, C m. fl. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis.” 2013 May 15. Eur J Psychotraumatol. 2013; 4: 10.
 3. J. L. Herman. ”Complex PTSD: A Syndrome in Survievers of Prononged and Repeated Trauma”. 1992. Journal of Traumatic Stress.
 4. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (2018). 18. juni 2018. www.icd.who.int.
 5. World Health Organization. ICD-10 version 2015. www.who.int
 6. Complex Trauma Task Force: Cloitre M, Courtois C, Ford J. m.fl. “The ISTSS Expert Consensus treatment Guidelines for Complex PTSD in adults.” 2012. Side 4. www.istss.org
 7. Hyland P, Elklit A, Cloitre M m.fl. ”An assessment of construct validity of the ICD-11 proposal for complex posttraumatic stress disorder.” Side 2, 3. 2016. American Psychological Association.
 8. Hyland P, Murphy J, Cloitr M. ”Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms.” Side 2. 2017. Soc. Psychiatr Epidemiol.
 9. Karatzias T, Shevlin M, Cloitre M m.fl. Research paper: ”Evidence of distinct profiles of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD-TQ).” Side 182. 2017. Journal of Affctive Disorders.
 10. Sundhedsdatastyrelsen. “ICD-11”. sundhedsstyrelsen.dk. 31. jan. 2020.
 11. Sundhedsdatastyrelsen. “Dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11 – foranalyse.” Version 0.061. 28. nov. 2019. Side 46.